Rada Szkoły WSD IPAN ogłasza rekrutację uzupełniającą kandydatów na rok akademicki 2020/2021 w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z „Zasadami rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk”, określającymi wykaz wymaganych dokumentów oraz miejsce składania podań.

Lista proponowanych tematów prac oraz promotorów dostępna jest dostępna tutaj (PDF, 786 kB)

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • 2 września: termin składania podań,
  • 14 – 18 września: rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 25 września: ogłoszenie list osób przyjętych.