INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 25 września 2019
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 25 października 2019 roku
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30 października 2019 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl, http://wsdipan.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, spektroskopia pojedynczych molekuł, kropki kwantowe, quantum dot molecules

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na stanowisko doktoranta (wykonawcy) projektu badawczego pt. „Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/30/E/ST3/00580) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019/20 (http://wsdipan.intibs.pl/zasady_rekrutacji.html). Termin składania dokumentów upływa 25 października 2019 roku.

Obowiązki doktoranta obejmują:

 • • Prowadzenie syntez koloidalnych kropek kwantowych
 • • Charakteryzacja fizykochemiczna wytworzonych nanomateriałów i interpretacja uzyskanych wyników
 • • Prowadzenie pomiarów spektroskopowych z pojedynczych kropek kwantowych
 • • Współudział w przygotowaniu treści publikacji naukowych i udział w konferencjach naukowych

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • • Posiadanie tytułu magistra fizyki lub chemii
 • • Dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej
 • • Dobra znajomość języka angielskiego
 • • Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista

Nasza oferta:

 • • Praca w przyjaznym zespole zajmującym się zaawansowanymi technikami spektroskopowymi
 • • Współpraca z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą

Wymagane dokumenty:

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2019/20 (http://wsdipan.intibs.pl/images/zasady_rekrutacji_wsdipan.pdf).

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 25 października 2019 roku do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, albo
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

skreśleniem z listy doktorantów).

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszystkie pytania prosimy kierować do dr Bartłomieja Cichego ( tel. +48 71 395 41 88).