Konsorcjum Nowe Wydajne Luminofory do Oświetleń i Koncentratorów Słonecznych działające przy Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ogłasza nabór na PRAKTYKI dla STUDENTÓW CHEMII, FIZYKI, INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ oraz  ELEKTRONIKI.

W trakcie praktyki studenci będą brali udział w syntezie oraz badaniu właściwość emisyjnych luminoforów. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami pomiarowymi, nauczą się syntezy nanomateriałów. 

Chętni proszeni są o przesłanie swojego listu motywacyjnego do koordynatora projektu prof. dr. hab. Przemysława Derenia z dopiskiem: NEW LOKS. 

Kontakt:

Prof. dr hab. Przemysław Dereń
tel. 71 395 4178, email: .