Temat:Synteza i badania spektroskopowe nanomateriałów tlenkowych – morfologia, struktura i właściwości spektroskopowe.

Opiekun: prof. dr hab. Rafał J. Wiglusz

Kontakt: tel. 71 395 4159, email:

Opis: Zadanie będzie polegało na syntezie nanomateriałów tlenkowych typu AB2O4, gdzie A - Mg, Zn, Ca, Ba; B - Al, Ga, In, Gd, Y, jak również domieszkowanie i współdomieszkowanie jonami lantanowców. Następnie, zbadanie morfologii (TEM), struktury (XRD, IR, Raman), a także właściwości spektroskopowe (widma absorpcji, emisji, pomiary czasów życia) powyższych związków. Aparatura do syntez i pomiarów spektroskopowych znajduje się w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych INTiBS PAN.

Praktykant w zależności od zainteresowań może skupić się albo na samej syntezie albo na badaniu właściwości materiałów.