Temat: Synteza i zbadanie właściwości luminescencyjnych nanokrystalicznych luminoforów do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

Opiekun: dr hab. Łukasz Marciniak

Kontakt: 71 395 4174, email:

Opis: Celem praktyk jest zapoznanie studenta z podstawowymi metodami syntezy nanokrystalicznych, nieorganicznych luminoforów oraz metodami charakteryzacji ich właściwości spektroskopowych. Ze względu na silną zależność intensywności emisji tego typu materiałów od temperatury, zsyntezowane luminofory mogą znaleźć zastosowanie jako bezkontaktowe sensory temperatury. W trakcie praktyk student będzie miał możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej dotyczącej luminescencji materiałów nieorganicznych jak również zdobycia praktycznych umiejętności związanych z pomiarami spektroskopowymi.

Praktyka kierowana dla studentów kierunków chemicznych, fizycznych i materiałowych.