Temat: Synteza i charakterystyka organiczno-nieorganicznych perowskitów typu MOF do zastosowania w termometrii luminescencyjnej

Opiekun: dr Dagmara Stefańska

Kontakt: 71 395 4163, email:

Opis: Celem praktyk będzie poznanie metod otrzymywania monokryształów organiczno-nieorganicznych mrówczanów o strukturze typu perowskitu. W trakcie praktyk będzie prowadzona optymalizacja warunków syntezy oraz szczegółowa analiza strukturalna. Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników. Ze względu na silną korelację pomiędzy temperaturą, a procesami optycznie liniowymi zachodzącymi w tych materiałach, związki te mogą być stosowane do bezkontaktowego odczytu temperatury.

Praktyka kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, oraz inżyniera materiałowa.