Temat: Synteza i charakterystyka fizykochemiczna biomateriałów, sieci metaliczno-organicznych typu MOF oraz kompozytów typu MOF@biomateriał

Opiekun: dr Marzena Fandzloch (Odział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: 71 395 4 180, email: 

Opis: Celem praktyk będzie poznanie metod syntezy wybranych biomateriałów, sieci MOF i/lub kompozytów typu MOF@biomateriał. Otrzymane materiały zostaną scharakteryzowane strukturalnie, morfologicznie i spektroskopowo, z wykorzystaniem m.in. dyfraktometrii proszkowej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR) i mikroskopii elektronowej (TEM/SEM).  

Praktyka kierowana do studentów kierunku chemia.