Temat: Synteza i badania spektroskopowe luminoforów do oświetlenia LED

Opiekun: dr Dagmara Stefańska

Kontakt: 71 395 4163, email:

Opis: Celem praktyk będzie poznanie metod syntezy umożliwiających uzyskanie polikrystalicznych luminoforów do zastosowania w oświetleniu LED. W trakcie praktyk będzie prowadzona optymalizacja warunków syntezy oraz szczegółowa analiza strukturalna. Student zostanie zapoznany z technikami pomiarowymi, a zdobyta wiedza teoretyczna pozwoli na interpretację uzyskanych wyników.

Praktyka kierowana do studentów kierunków: chemia, fizyka, oraz inżyniera materiałowa.