Temat: Spektroskopia oscylacyjna w badaniach chemicznych

Opiekunowie: prof. dr hab. Jan Baran, dr hab. M.K. Marchewka

Kontakt: tel. 71 395 4149, email: , .

Opis: Zostanie pokazana rola  spektroskopii oscylacyjnej (IR, FIR, Raman) w badaniach nowych substancji chemicznych występujących w różnych stanach skupienia (gaz, ciecz , ciało stałe). Istnieje możliwość wykonania pomiarów widm oscylacyjnych dla własnych substancji, lub w ramach prowadzonych badań w naszym zespole. Zmierzone widma poddane będą interpretacji, umożliwiającej wyciągnięcie wniosków dotyczących właściwości strukturalnych i identyfikacji badanych substancji. W przypadku substancji krystalicznych wykazujących przemiany fazowe,  możliwe będzie wykonanie pomiarów widm w szerokim zakresie temperatur (od ok. 250o C do 10 K).