Praktyka zdalna

Temat: Oddziaływanie światło-materia: spójność i możliwe powstawanie superfotonów

Opiekun: dr Vardan Apinyan (Oddział Teorii Materii Skondensowanej)

Kontakt: tel. 71 39 54 284, e-mail:

Opis:

Podczas praktyki badawczej student zbada spójną interakcję światło-materia i wynikające z niej korelacje. Ogólne hipotezy projektu polegają na założeniu powstawania superfotononów, które są wynikiem spójnego nakładania się pakietów fal elektromagnetycznych, laserowych. Zastosujemy zaproponowaną koncepcję do konkretnego przykładu ciala stałego, rozważając jednowymiarowy mieszany łańcuch Isinga, złożony z fermionów i bozonów (ten drugi dotyczy fotonów i superfotonów). Jako pierwszy krok w kierunku rozwiązania proponowanego problemu przyjrzymy się ogólnym koncepcjom możliwych formacji superfotonicznych w ciałach stałych. W tym celu konieczna jest obróbka kwantowo-mechaniczna. W drugim etapie badań z reguły weźmiemy pod uwagę ogólny potencjał termodynamiczny dla łańcucha typu Ising 1D w obecności przyłożonego pola elektromagnetycznego i zbadamy właściwości termodynamiczne. Ostatni etap badań zostanie poświęcony badaniu stabilności i czasu wzbudzenia superfotonów, które są spójnymi superpozycjami wiązek światła kwantowego.

Wymagania dla projektu:

Aby zrealizować proponowany projekt (lub jego część), student powinien zapoznać się z ogólnymi pojęciami z zakresu mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej i fizyki ciał stałych na poziomie literatur podanych w Bibliografii [1-3]. Doceniana jest dobra znajomość metod matematycznych w fizyce. Temat badań skierowany jest przede wszystkim do studentów specjalizujących się w fizyce teoretycznej i pragnących odkryć nowe zjawiska w tej dziedzinie. Projekt może być kontynuowany do drugiego stopnia studiów i do ewentualnym studium doktoranckim w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych.

Bibliografia:

  1. Claude Cohen Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë, Mechanika kwantowa, tomy 1, 2, Wydawca: John Wiley & Sons, 1977.
  2. L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Fizyka Statistyczna, Tom 5, trzecie wydanie, Oxford Press, 1980.
  3. Charles Kittel, Quantum Theory of Solids, 2nd Revised Edition, Wiley, 1987.