Kontakt: tel. 71 3954 171, email: 

  1. Nowe związki kompleksowe metali d-elektronowych o zastosowaniach biomedycznych.

  2. Związki heterocykliczne jako ligandy kompleksujące jony lantanowców - ich rola w transferze energii.

  3. Zastosowanie spektroskopii Terahercowej z badaniach żywności i układów biologicznych.