Kontakt: tel. 71 3954 174, email: 

Temat: Optymalizacja metody otrzymywania grafenu z materiałów grafitowych

Praca doświadczalna obejmująca optymalizację metody otrzymywania grafenu i tlenku grafenu z grafitu mineralnego i jego pochodnych. Celem pracy będą systematyczne badania nad elektrochemiczną defoliacją grafitu, oraz charakteryzacja strukturalna i morfologiczna otrzymanych materiałów. Podczas wykonywania pracy magisterskiej studenci będę mieli okazję zapoznać się z technikami pomiarowymi takimi jak dyfrakcja rentgenowska transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia ramanowska. Otrzymane wyniki będą analizowana i przedstawiane w formie krótkich raportów, które będą podstawą przygotowania publikacji naukowej.