Kontakt: tel. 71 3954 174, email: 

Temat: Opracowanie i optymalizacja technologii umieszczania grafenu w osnowach polimerowych oraz zbadanie właściwości fizykochemicznych kompozytów

Praca doświadczalna obejmująca opracowanie metod funkcjonalizacji powierzchni płatków grafenowych oraz technologii wprowadzania ich do farb i polimerów. Dla wybranych materiałów przeprowadzone zostaną próby mające na celu uzyskanie optymalnych proporcji wypełniacza i osnowy. Badania te będą miały na celu uzyskanie funkcjonalnych kompozytów, mogących mieć różne zastosowania w przemyśle. Dla kompozytów przeprowadzone zostaną testy w celu uzyskania informacji o możliwości poprawy własności fizycznych końcowego produktu. Sprawdzona zostanie technologia wprowadzenia domieszki zarówno czystej jak i z funkcjonalizowaną powierzchnią aby sprawdzić kompatybilność obu układów i otrzymać produkt nie ulegający rozwarstwieniu, wtrąceniom czy przebarwieniom. Dla kompozytów przeprowadzone zostaną badania strukturalne, morfologiczne, mechaniczne i biologiczne. aby scharakteryzować parametry użytkowe wytworzonych produktów. Podczas wykonywania pracy magisterskiej studenci będę mieli okazję zapoznać się z technikami pomiarowymi takimi jak dyfrakcja rentgenowska, transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia ramanowska. Otrzymane wyniki będą analizowana i przedstawiane w formie krótkich raportów, które będą podstawą przygotowania publikacji naukowej.