Kontakt: 71 39 54 156, email:

Temat: Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych materiałów hybrydowych złożonych z nieorganicznych nanoluminoforów oraz molekuł białka

Praca o charakterze eksperymentalnym. Praca będzie polegała na optymalizacji i przeskalowaniu, w kierunku użycia jak najmniejszej ilości substratów, syntezy koloidalnych kropek kwantowych z użyciem molekuł białka oraz przebadaniu wytworzonych struktur pod kątem struktury, morfologii i właściwości spektroskopowych. Kolejnym krokiem będzie połączenie uzyskanych materiałów z nanokryształami domieszkowanymi jonami lantanowców oraz zbadanie wpływu takiego połączenia na właściwości spektroskopowe i transfer energii pomiędzy strukturami. Wytworzone materiały będą badane pod kątem wykorzystania w wykrywaniu jonów metali ciężkich w wodzie.

Temat pracy jest skierowany do studentów kierunków chemicznych. Wymagana predyspozycja do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej.

Wymagane zaangażowanie minimum 3 dni w tygodniu, 1.5 roku.