Kontakt: tel. 71 3954 153, email: 

Temat: Hierarchiczne katalizatory typu M-CeO2/nośnik (M - metal przejściowy) do zastosowań w katalizie heterogenicznej

Celem pracy będzie otrzymanie nanorozmiarowych, aktywnych katalitycznie materiałów M-CeO2/nośnik, gdzie M to aktywny metal przejściowy, a nośnik to nieredukowalny tlenek o dużej powierzchni właściwej. Zadaniem magistranta/ki będzie synteza katalizatorów o zaprojektowanej morfologii i strukturze, charakterystyka fizykochemiczna, a także ocena ich przydatności do zastosowań w procesach unieszkodliwiania składników spalin (np. sadzy, węglowodorów lub CO). Właściwości katalizatorów magistrant/ka będzie analizować za pomocą: mikroskopii elektronowej (TEM, SEM), metod termoprogramowanych (TGA/DTA, TPR, TPO), niskotemperaturowej adsorpcji-desorpcji azotu (BET, BJH), metod spektroskopowych (spektroskopia Ramana, FTIR, EDS) i metod dyfrakcyjnych (XRD, dyfrakcja elektronowa). Kluczowymi pomiarami będą testy katalityczne z wykorzystaniem chromatografii gazowej lub metod termoprogramowanych.

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych. Praca wymaga znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.