Temat: Analiza wpływu warunków otrzymywania szkieł na bazie krzemionki na właściwości cieplne ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji piku bozonowego

Kontakt: 71 395 4 276, e-mail: 

Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy warunkami w jakich przygotowane zostały próbki szkieł na bazie krzemionki na obserwowane własności cieplne, w szczególności na spodziewaną obecność i zachowanie się tzw. piku bozonowego. Do zadań magistranta należało będzie przeprowadzenie badań ciepła właściwego dla serii próbek różniących się temperaturą wygrzewania oraz atmosferą w jakiej były przygotowywane. Pomiary te realizowane będą z wykorzystaniem stanowiska PPMS (Physical Property Measurement System) znajdującego się w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa. Student zostanie zapoznany z techniką pomiarową oraz modelami teoretycznymi pozwalającymi na analizę oraz interpretację uzyskanych wyników.

Oferta skierowana do studentów kierunków fizycznych i materiałowych. Czas trwania: 1 rok