Temat 1: Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych grafitowego azotku węgla (g-C3N4) do generacji wodoru z wody.

Kontakt: 71 395 4 294, e-mail:

Celem pracy będzie synteza nowych materiałów półprzewodnikowych polimerów organicznych typu (g-C3N4), otrzymanych przez termiczną polimeryzację melaminy lub mocznika. Zadaniem studenta będzie opracowanie metody syntezy materiałów objętościowych (3D) oraz w postaci dwuwymiarowych płytek (2D) za pomocą eksfoliacji ultradźwiękowej lub termicznej, ich charakterystyka strukturalna, spektroskopowa, morfologiczna i teksturalna, z wykorzystaniem m.in. metod: XRD, Raman, FTIR, spektroskopii luminescencyjnej, analizy termo grawimetrycznej (TG), TEM/SEM, AFM, oraz badań adsorpcji azotu. Planowana jest ocena aktywności fotokatalitycznej w wydzielaniu wodoru z wody podczas aktywacji diodami mocy LED (365-450nm).

Temat skierowany do studentów kierunków chemicznych oraz inżynierii materiałowej. Praca wymaga predyspozycji do pracy w laboratorium chemicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury naukowej. Czas na wykonanie prac: min. 1 rok.