Temat 1: Magnetyzm oraz efekt magnetokaloryczny roztworów stałych Tb(Ni1-xAlx)gdzie (0≤x≤1).

Temat 2: Wpływ substytucji atomów Ni przez atomy Al na wybrane właściwości fizyczne roztworu  stałego Dy-Ni-Al.

Kontakt: 71 390 7 116, e-mail: