Temat 1: Zastosowanie epitaksji z wiązki molekularnej (MBE) do wytwarzania struktur półprzewodnikowych na bazie GaN.

Temat 2: Badanie lokalnej struktury za pomocą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej.

Kontakt: 71 395 4 249, e-mail: 

Oferta może być realizowana zarówno jako temat pracy magisterskiej bądź licencjackiej.