Dyrekcja

 • Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski - dyrektor
 • Dr hab. Adam Pikul - zastępca dyrektora ds. naukowych
 • Dr hab. Tomasz Zaleski - zastępca dyrektora ds. naukowych
 • Mgr inż. Mariusz Pypka - zastępca dyrektora ds. administracyjnych
 • Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski - kierownik Oddziału Badań Magnetyków
 • Dr hab. Piotr Stachowiak - kierownik Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
 • Prof. dr hab. Jan Janczak - kierownik Oddziału Badań Strukturalnych
 • Prof. dr hab. Leszek Kępiński - kierownik Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
 • Prof. dr hab. Przemysław Dereń - kierownik Oddziału Spektroskopii Optycznej
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć - kierownik Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
 • Mgr Agnieszka Musiał - główna księgowa
 • Dr Bogusław Macalik - pełnomocnik dyrektora d/s technicznych

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Jan Baran, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dr hab. Marek Daszkiewicz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Przemysław Dereń, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dr hab. Anna Gągor, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Daniel Gnida, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Jerzy Hanuza, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Detlef Hommel, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dr hab. Dariusz Hreniak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Prof. dr hab. Jan Janczak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Leszek Kępiński, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Romuald Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Janusz Lipkowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Luty, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 • Dr hab. Anna Łukowiak , Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Małgorzata Małecka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Marcin Matusiak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Mirosław Mączka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Roman Micnas, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Mgr Adam Olejniczak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Adam Pikul, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Roman Puźniak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Henryk Ratajczak, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Jacek Rybka, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Prof. dr hab. Marek Samoć, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 • Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Lucjan Sobczyk, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Prof. dr hab. Wiesław Stręk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Dr Lan Maria Tran, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Dr Adam Watras, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Piotr Wiśniewski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Marek Wołcyrz, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. dr hab. Andrzej Zaleski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Dr hab. Tomasz Zaleski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN