Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


20-12-17, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Od Kopernika do Czochralskiego

dr Paweł Tomaszewski
Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN we Wrocławiu

Read more...
20-12-17, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
20-12-16, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Tailoring the magnetic anisotropy in epitaxial ferromagnetic and antiferromagnetic films and multilayers

dr hab. Michał Ślęzak, prof. AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Read more...
20-12-16, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

A measure of qubit environment entanglement for pure dephasing evolutions

dr hab. Katarzyna Roszak
Department of Theoretical Physics

Read more...
20-12-14, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

New twists for nanoquakes on a chip – Emerging applications of surface acoustic waves to probe and control quantum nanosystems

Prof. Hubert Krenner
Institute of Physics, University of Augsburg, Germany

Read more...
20-12-10, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

SARS-CoV2 i COVID-19 – czy mamy szansę na powrót do "normalności"?

dr Paweł Zmora
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Read more...
20-12-09, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Realization of the nontrivial topological phase in low dimensional structures

dr hab. Andrzej Ptok, prof. IFJ PAN
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Read more...
20-12-09, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems

dr hab. Tomasz Sowinski
Institute of Physics, Polish Academy of Sciences

Read more...
20-12-08, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Nowe stopy metali do produkcji stentów naczyniowych - dotychczasowe wyniki badań
New metal alloys for the production of vascular stents - research results so far

mgr inż. Piotr Frydrysiak

Read more...
20-12-08, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Synchrotron methods, part 1
Metody synchrotronowe, część 1

dr Edyta Piskorska-Hommel

Read more...
20-12-07, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Majorana modes and topological superconductivity in a chain of magnetic atoms

prof. Maciej Maśka
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-12-03, 12:00
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
20-12-02, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

The physics of high-entropy alloys: From superconductivity to magnetism

dr Primož Koželj
Instytut Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciał Stałych (MPI CPfS) w Dreźnie w Niemczech

Read more...
20-12-02, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Are spins and orbitals entangled in the Mott insulators with large spin-orbit coupling?

dr hab. Krzysztof Wohlfeld
Institute of Theoretical Physics of the University of Warsaw

Read more...
20-12-01, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Cr3+ based nanocrystalline luminescent thermometers operating in a temporal domain

mgr Karolina Elżbieciak-Piecka

Read more...
20-12-01, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Diffraction methods and a brief introduction to crystallography, part 5, final
Metody dyfrakcyjne i zwięzłe wprowadzenie do krystalografii, część 5 i ostatnia

prof. dr hab. Marek Wołcyrz
OBS, INTiBS PAN

Read more...
20-11-30, 11:15
Platforma Zoom

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Excitons in CVD grown heterostructures and formation of microdomes in 2D materials

dr Alessandro Surrente
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-11-26, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

By roboty stały się medyczne…

dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS
Katedra Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Read more...
20-11-26, 10:00
Microsoft Teams

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Niskoenergetyczne modele dla izolatorów Motta ze skończonym sprzężeniem spin-orbita

mgr Dorota Gotfryd
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
20-11-26, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within WDS IPAS

Basis of optical spectroscopy of rare earth ions
Podstawy spektroskopii optycznej jonów ziem rzadkich

dr Adam Watras

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30