Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


19-05-21, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

In situ studies of two-dimensional materials interactions with electron beam in transmission electron microscope

mgr Anna Siudzińska

19-05-21, 11:00
sala 409a, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Unusual Temperature Dependence of Pseudogap and Thermoelectric power in HoBa2Cu3O7-δ; Possible observation of the Fermi arc behavior

prof. Andrei Solovjov
B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkov, Ukraine

19-05-20, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Wiry optyczne i ich zastosowania

dr hab. Jan Masajada
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
19-05-16, 13:30
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Bidirectional spectral conversion by SrF2: Pr3+, Yb3+ nanoparticles

mgr Karina Grzeszkiewicz

19-05-15, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Rogue waves and instabilities in optics and oceanography

prof. Frédéric Dias
University College Dublin

19-05-14, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Impact of crystal and molecular structure on non-linear properties of compounds with guanidinium group

mgr Piotr Rejnhardt

19-05-13, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Field Effect Transistors Based Terahertz Detectors: History, State of the Art and Future Directions

prof. Wojciech Knap
International Research Agenda CENTERA, Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Laboratoire Charles Coulomb University of Montpellier and CNRS, France

Read more...
19-05-10, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

A fresh look at the gauge coupling unification and proton decay

dr Kazuki Sakurai
UW

Read more...
19-05-08, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Structural Diversity and Interesting Physical Properties of the Compounds in the RE2TX3 Family

Sebastian Peter
Centrum Zaawansowanych Badań Naukowych im. Jawaharlala Nehru w Bengaluru w Indiach

Read more...
19-05-08, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Kryształy warstwowe w ciśnieniu hydrostatycznym i polu magnetycznym - badania ab initio

Tomasz Woźniak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

19-05-07, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Struktura elektronowa półprzewodników – badania przy zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości oraz metod uczenia maszynowego

mgr Matylda Repa

19-05-06, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Natura kompleksów ekscytonowych i dynamika sieci w dwuwymiarowych kryształach dichalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
19-04-30, 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Zastosowanie związków organiczno-nieorganicznych typu MOF w katalizie

mgr Piotr Wożniak

19-04-30, 13:30
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje

dr Bartłomiej Cichy

19-04-26, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Modeling Cold and Dense QCD Matter

mgr Michał Marczenko
IFT UWr

Read more...
19-04-24, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Single chain magnets

dr hab. Michał Rams
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
19-04-17, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Grand Unified Theory of Quantum Metrology

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

19-04-16, 13:30
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ metody syntezy na właściwości anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z Sr2CeO4

dr Mariusz Stefański

19-04-16, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Electronic structure studies of selected intermetallic systems in view of topological band theory

mgr Piotr Ruszała

19-04-12, 12:55
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions

prof. Peter Braun-⁠Munzinger
GSI Darmstadt

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30