Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


19-12-19, 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr inż. Barbara Grygiel

Read more...
19-12-17, 11:50
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis, Optimization and Luminescent properties of Ba2MgWO6:Eu3+ prepared by co-precipitation method

T.H.Q. Vu

19-12-16, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nagroda Nobla z fizyki 2019

dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

19-12-13, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New perspectives on our place in the universe

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
IA UWr

Read more...
19-12-13, 11:00
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Osobliwość formowania jonów Cr4+ w ceramikach Cr4+:YAG

mgr Mykhailo Chaika

19-12-11, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Peculiar magnetic susceptibility and phase transitions in LiNiPO4

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Read more...
19-12-11, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

O poszukiwaniu nietoksycznych kropek kwantowych albo o konsekwencjach całkowicie wypełnionej powłoki d

dr hab. Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

19-12-10, 11:50
sala audytoryjna

PhD Seminar

Structural and electrical characterization of wide-band semiconductor compounds based on gallium nitride

mgr Dominika Majchrzak

19-12-09, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Prawdziwe i syntetyczne pole magnetyczne działające na spin polarytonów ekscytonowych i ich kondensatów

dr hab. Barbara Piętka, prof. UW
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

19-12-06, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external field

mgr Łukasz Juchnowski
IFT UWr

Read more...
19-12-04, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetism of multiferroic materials seen by Mossbauer spectroscopy

prof. dr hab. Elżbieta Jartych
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej

19-12-04, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Od dyfuzji przez membrany do kroków losowych

dr Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Read more...
19-12-03, 11:50
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis, cytotoxicity assessment and optical properties characterization of colloidal GdPO4: Mn2+,Eu3+ for high sensitivity luminescent nanothermometers operating in the physiological temperature range

mgr Kamila Maciejewska

19-12-02, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Teoria kontrolowanego transferu spinu elektronu przez łańcuch krzemowych kropek kwantowych

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

19-11-29, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Why and how should we test (theory of) gravity on cosmological scales

dr hab. Wojciech Hellwing
CFT PAN

Read more...
19-11-29, 11:00
sala Audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Influence of structure on the fluctuations in fundamental absorption edge in (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

Dr Konstantin Shportko

19-11-27, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spinowo-zależne masy kwazicząstek w układach skorelowanych fermionów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ

Read more...
19-11-25, 11:05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Ultrafast dynamics in atomically thin semiconductors

Prof. Andreas Knorr
Institute of Solid State Physics, Technical University of Berlin, Germany

19-11-22, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The handful of new insights regarding algebra enlargements and spacetime with a gravitational analog of the magnetic monopole

dr Remigiusz Durka
IFT UWr

Read more...
19-11-20, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Impact of chemical disorder on energy conversion in solids (thermoelectrics, magnetocalorics, ion-batteries) in view of ab inito calculations

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30