Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


18-12-19, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Electronic orders and the Fermi Surface reconstruction in the cuprate superconductors

dr Wojciech Tabiś
Katedra Fizyki Ciała Stałego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Read more...
18-12-18, 13:30
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Procesy transferu energii i konwersji wzbudzenia w kryształach GGAG domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3+

dr inż. Jarosław Komar

18-12-17, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

O uniwersalnym wszechświatowym układzie jednostek miar Plancka

dr Henryk Wojewoda
Emerytowany pracownik Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

18-12-14, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Probing fundamental physics with multi-messenger observations of neutron stars

dr hab. Brynmore Haskell
CAMK Warsaw

Read more...
18-12-12, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Dirac surface and interface states in topological crystalline insulators

prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Read more...
18-12-12, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Theory of band nesting and valley exciton in monolayer MoS2 

Maciej Bieniek
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

18-12-11, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa

mgr Jakub Krawczyk

18-12-10, 13:00
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

2D BN nanoparticles as drug delivery system and spectroscopic markers

prof. Galina Dovbeshko
Instytut Fizyki, NANU, Kijów

18-12-10, 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Chemisorpcja gazów na nanocząstkach metali – praktyczne zastosowanie w katalizie heterogenicznej

dr hab. Janina Okal

18-12-10, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Novel Nanotechnological Approaches for Quantum Communication and Quantum Computing

prof. Johann Peter Reithmaier
Institute of Nanostructure Technologies and Analytics, University of Kassel, Germany

18-12-07, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The Statistical Mechanics of Particle Physics

prof. Abhijit Bhattacharyya
University of Calcutta

Read more...
18-12-05, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Generic appearance of objective results in quantum measurements

dr hab. Jarosław Korbicz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Read more...
18-12-04, 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Synteza i charakterystyka spektroskopowa polikrystalicznego GdVO4: Bi3+, Ln3+ (Ln3+ = Eu3+, Nd3+, Yb3+)

mgr Katarzyna Lenczewska

18-12-04, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Structure and catalytic activity of nano-sized Au/Ce1-xYbxO2-x/2  composites with specified morphology

mgr Piotr Woźniak

18-12-04, 11:15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis and spectroscopic properties of KYP2O7 pyrophosphate co-doped with Er3+ and Yb3+ ions

mgr Marta Wujczyk

18-12-03, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Różne rodzaje ekscytonów oraz przełączanie ich charakteru w studniach kwantowych półprzedwodników azotkowych

prof. Tadeusz Suski
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

18-11-29, 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

New international system of units SI revised

dr Franco Pavese
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turyn

18-11-29, 10:15
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Disorder and the compositional dependences in the Urbach-Martienssen tails in the amorphous (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

dr Konstantin Shportko
Institute of Semiconductors Physics, UASci, Kiev

18-11-28, 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Charge-spin response and collective excitations in Weyl semimetals

dr Sayandip Ghosh
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden)

Read more...
18-11-28, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30