Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


12-12-21, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Direct detection of an arrow of time

prof. dr hab. Ludwik Turko

Read more...
12-12-19, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wybrane właściwości fizyczne i ferroelastyczne przejścia fazowe w materiałach typu natisite

mgr inż. Daria Szewczyk

12-12-18, 14:00
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wytwarzanie ceramik MgAl2O4. Sprawozdanie z pobytu w SPCTS w Limoges we Francji.

dr inż. Karol Lemański

12-12-17, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Spektroskopia wzbudzeniowa kropek kwantowych GaN - staż na Uniwersytecie Tokijskim

dr Paweł Podemski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12-12-14, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Czy tylko splątanie? Kwantowe korelacje w układach złożonych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Read more...
12-12-12, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Spektroskopia IR i Ramana w badaniach strukturalnych oraz oddziaływania spin-fonon w litych i nanokrystalicznych multiferroikach

mgr Maciej Ptak

12-12-12, 10:00
INTiBS PAN, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Riding on Magnetic Fields - the Miraculous World of Superconductivity

prof. Ludwig Schultz
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) Dresden

Read more...
12-12-11, 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

1. Ionic liquid crystalline aptical nanocomposites based on metal alkanoates
2. Związki koordynacyjne w procesach osadzania chemicznego nanomateriałów z fazy gazowej

prof. Tatiana A. Mirnaja i dr Anatolij I. Gerasymczuk
Instytut Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa

12-12-07, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Loop Quantum Gravity and Spinfoams: Graviton and Cosmology

dr Emanuele Alesci

Read more...
12-12-06, 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Magnetoelectric Effect in Paramagnetic Gyrotropic Piezoelectrics

A. I. Kharkovskiy
International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS, Wroclaw, Institute for High Pressure Physics RAS, Troitsk

Read more...
12-12-05, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Resistive and magnetoresistive properties of composite materials based on carbon nanotubes

mgr Anton Los

12-12-03, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Ultrafast carrier relaxation dynamics of graphene

dr Ermin Malić
Institut für Theoretische Physik Technische Universität Berlin

12-11-30, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nobel z fizyki 2012: Małe jest intrygujące!

prof. Konrad Banaszek
Uniwersytet Warszawski

Read more...
12-11-29, 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Effect of magnetic field on low-temperature conductivity in silicon p-n junction (Yu. M. Shvarts, A. B. Aleynikov, and V. A. Berezovets)

dr Yu. M. Shvarts
V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

Read more...
12-11-28, 11:15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe nanokryształów XLaP4O12 (X = Li, Na, K, Rb) domieszkowanych Nd3+ jako potencjalnych czujników temperatury

mgr inż. Łukasz Marciniak

12-11-27, 13:00
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Turning semiconductor nitrides into spintronic materials

prof. Alberta Bonanni
Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik, Johannes Kepler University, Linz, Austria

Read more...
12-11-26, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Oddziaływanie elektron-fonon i elektron-elektron-fonon: nadprzewodnictwo klasyczne i wysokotemperaturowe

dr Radosław Szczęśniak
Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej

12-11-23, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Modelowanie własności układów silnie skorelowanych bozonów w oparciu o ultrachłodne atomy w sieciach optycznych

dr Tomasz A. Zaleski
INTiBS PAN Wrocław

Read more...
12-11-22, 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Investigation of strain-induced effects in doped microcrystals and structures under external perturbations for creating of mechanical and thermal sensors (A. Druzhinin, I. Ostrovskii, Yu. Khoverko)

I. Ostrovskii
Lviv Polytechnic National University, Scientific Research Center “Crystal” (Lviv, Ukraine)

12-11-21, 11:15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Adsorpcja gazów na nonocząstkach metali

mgr inż. Katarzyna Baranowska

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30