Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


11-12-19, 14:00
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwosci spektroskopowe spinelu magnezowego MgAl2O4 domieszkowanego jonami Nd3+

mgr Kinga Maleszka

Read more...
11-12-19, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Oscylacje energii fotoluminescencji studni kwantowej w polu magnetycznym

dr Maciej Kubisa
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

11-12-16, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Uhonorowanie długoletniej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim dr. hab. Bernarda Jancewicza

11-12-14, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Izolatory topologiczne

prof. dr hab. Bogdan Nowak

11-12-13, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania właściwości elektronowych sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran
mgr inż.

11-12-12, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Low-dimensional nanostructures with unique spin properties: from technology to applications in basic research and applied science

prof. Tomasz Wojtowicz
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Read more...
11-12-09, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nobel Prize in Physics 2011: The accelerating Universe

prof. dr hab. David Blaschke

Read more...
11-12-08, 11:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Quantum Criticality and Strongly Correlated Electrons

prof. Qimiao Si
Department of Physics & Astronomy, Rice University, Houston, TX

11-12-06, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Konwersja energii wzbudzenia z zakresu podczerwonego na widzialny w Yb3+ , Tm3+ : ScVO4 otrzymanym różnymi metodami

mgr Katarzyna Prorok

11-12-05, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Stany elektronowe związanych jonów paramagnetycznych. Parametryzacja Hamiltonianu pola krystalicznego.

dr Maciej Mulak
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

11-12-02, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fizyka społeczna czy socjofizyka?

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Read more...
11-11-30, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Najważniejsze wyniki prac magisterskich

mgr Oleksander Bednarchuk, mgr Daniel Gralak i mgr Andrii Rudenko

11-11-29, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Związki kompleksowe jonów magnezu i wapnia z ligandami bisfosfonianowymi

mgr Małgorzata Misiak

11-11-28, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Rozwój Laboratorium Optyki Światłowodów w Instytucie Fizyki PWr.

Prof. Wacław Urbańczyk
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

11-11-25, 11:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

GPS i Teoria Względności

dr Paweł Gusin

Read more...
11-11-23, 15:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Wieloskalowe modelowanie półprzewodników azotkowych i ich stopów

mgr Michał Łopuszyński
Uniwersytet Warszawski

Read more...
11-11-23, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Granty NCN (2011-2014) cz.2

prof. D. Kaczorowski i dr Z. Bukowski

Read more...
11-11-22, 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Podstawy katalizy enzymatycznej

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11-11-22, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Adsorpcja LiF na wybranych podłożach 6H-SiC (0001) – badanie metodą AFM

mgr Daniel Gralak

11-11-21, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Komunikacja w pobliżu horyzontu zdarzeń oraz inne efekty obserwowane w silnych polach grawitacyjnych

Dr hab. Andrzej Radosz, prof. ndzw. PWr
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30