Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


21-12-15, 13:30
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Complex magnetic structures resolution by complementary neutron powder diffraction and Mössbauer spectroscopies studies: Example of CeScSi-type structure intermetallic compounds.

Dr. Pierric Lemoine
Université de Rennes 1 - Institut des Sciences Chimiques de Rennes, France

Read more...
21-12-14, 13:00
Microsoft Teams

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Atomic layer deposition for the preparation of next-generation catalysts

dr Piotr Kraszkiewicz

Read more...
21-12-14, 11:15
MS Teams

PhD Seminar

From structural phase transition to highly sensitive lifetime based luminescent thermometer: multifaceted modification of thermometric performance in Y0.9−xNdxYb0.1 PO4 nanocrystals

Mgr Kamila Maciejewska

Read more...
21-12-06, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Efekt Marangoniego i jego ciekawe zastosowania w optofluidyce i nie tylko

prof. Andrzej Miniewicz
Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Read more...
21-12-01, 13:30
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Kondo-stabilized spin-liquid phase of two impurities

Dr Krzysztof Wójcik
Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznań

Read more...
21-11-29, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Excitons in semiconductors: Beyond conventional Coulomb interaction

Dr. Alessandro Surrente
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
21-11-24, 13:30
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Quantum anomalous Hall effect in V-doped (Bi,Sb)2Te3

Kajetan Fijałkowski MSc
University of Würzburg

Read more...
21-11-17, 13:30
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Superconductivity enhanced by atomic disorder

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
21-11-09, 11:15
MS Teams

PhD Seminar

Optical properties and bioactivity of glass with fluorescent labels

Mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

Read more...
21-11-08, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Spektroskopia wzbudzeniowa pojedynczych kropek kwantowych emitujących poza obszarem widzialnym: struktura energetyczna i procesy transferu energii

dr inż. Paweł Podemski
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
21-10-26, 13:00
Microsoft Teams

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Confinement of metal nanoparticles on doped carbon materials – a strategy to transform waste into high valuable chemicals

Dr Rafael de Lima Oliveira

Read more...
21-10-26, 11:15
MS Teams

PhD Seminar

Zbadanie zjawiska laserowo stymulowanej emisji w materiałach Y3Al5O12 domieszkowanych jonami chromu oraz iterbu

Mgr Mykhailo Chaika

Read more...
21-10-25, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nanokompozyt PbTe/CdTe hodowany metodą MBE jako kandydat na wysoko-temperaturowe detektory podczerwieni

prof. Grzegorz Karczewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

21-10-25, 09:45
Sala VII W (B4), UPWr

Lecture at the University of Life Sciences in Wrocław

Repair of CNS Injuries by Transplantation of Olfactory Ensheathing Cells

prof. Ying Li
University College London Institute of Neurology

Read more...
21-10-11, 15:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Thermoelectric properties of rare-earth bearing half-Heusler phases

mgr inż. Kamil Ciesielski

Read more...
21-10-05, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synthesis and analysis of the temperature influence on excited state absorption process in phosphors doped with Tb3+ and Pr3+ ions for applications in luminescence thermometry

mgr inż. Joanna Stefańska

Read more...
21-09-24, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synthesis and investigation of spectroscopic properties of nanocrystalline phosphors doped with vanadium – V3+, V4+, V5+ ions and iron Fe3+ ions for applications in luminescent thermometry

mgr Karolina Knieć

Read more...
21-09-20, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

The investigation of influence of crystal field strength on relative sensitivity of Cr3+ doped nanocrystalline luminescent thermometers

mgr Karolina Elżbieciak-Piecka

Read more...
21-07-22, 11:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Wpływ struktury krystalicznej na właściwości fizykochemiczne M-heksaferrytu oraz wybranych polimerów koordynacyjnych – potencjalnych materiałów multiferroicznych

mgr Katarzyna Pasińska

Read more...
21-06-29, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Badania właściwości mechanicznych stentów naczyniowych po pełnym procesie technologicznym zmodyfikowanym o proces naniesienia grafenu (CVD) oraz analiza ich powierzchni z wykorzystaniem rentgenowskiej spektrometrii fotoelektronów (XPS)

mgr inż. Łukasz Wasyluk

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30