Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Events


14-12-19, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

There and back again or between discrete and continuous percolation

dr hab. Grzegorz Kondrat

Read more...
14-12-17, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Operacje na spinach pojedynczych elektronów w kropce kwantowej bez użycia pola magnetycznego

dr Jarosław Pawłowski
Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie

Read more...
14-12-17, 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Ionic substitutions in hydroxyapatites

dr Guillaume Renaudin
Clermont Université, ENSCCF, ICCF, BP10448, 63000 Clermont-Ferrand, France

14-12-16, 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Low Temperature Performances of Doped Ge and InSb Whisker

I.Ostrovskii, Yu.Khoverko
Lviv Polytechnic National University, Department of semiconductor electronics, Scientific research center “Crystal” (Lviv, Ukraine)

Read more...
14-12-16, 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Mieszane tlenki La-Mn jako katalizatory spalania rozcieńczonego metanu

mgr inż Natalia Miniajluk
Politechnika Wrocławska

14-12-15, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Czas i informacja a ontologia

dr Łukasz Mścisławski
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr

14-12-12, 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Andreev and Majorana-type quasiparticles in nanoscopic systems

prof. dr hab. Tadeusz Domański
UMCS, Lublin

Read more...
14-12-11, 13:30
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Projekcja filmu dokumentalnego o prof. Janie Czochralskim pt. Powrót chemika  w reżyserii Anny Laszczki

dr Paweł Tomaszewski

14-12-10, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Niekonwencjonalne przewodnictwo elektronowe indukowane fluktuacjami termicznymi

prof. dr hab. Romuald Lemański

14-12-10, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dynamics of entanglement of two spins

dr Łukasz Cywiński
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Read more...
14-12-09, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wpływ domieszek jonów aktywnych i pasywnych na właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów α-NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

mgr Małgorzata Misiak

14-12-08, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Badania spektroskopowe niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych na bazie GaAs oraz chalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Staże naukowe w Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI) Toulouse oraz National Taiwan University of Science and Technology

14-12-04, 12:00
sala audytoryjna

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Introduction to scholarly publishing & how to get published

Ysabel Ermers
Publisher Applied Physics, ELSEVIER, The Netherlands

14-12-03, 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Tezy i wyniki prac magisterskich

Jarosław Jurasik, Kamil Ciesielski

14-12-03, 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

The decay of quantum correlations in quantum dot spin qubits for magnetic field measurement

dr Katarzyna Roszak
Katedra Fizyki Teoretycznej Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej

Read more...
14-12-02, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Własności magnetyczne i transportowe dwu- i trójwarstwowych heterostruktur ferromagnetyk/nadprzewodnik

Hanna Lochmajer

14-12-01, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Nobel z chemii 2014 – okazja dla fizyka

dr hab. Jan Masajada, prof. PWr
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

14-11-27, 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Multiferroic ceramics and composite materials

dr hab R. Skulski
Instytut Technologii i Mechatroniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Read more...
14-11-27, 11:00
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Pomiary przewodnictwa cieplnego półprzewodników azotkowych i złożonych struktur epitaksjalnych

mgr Olena Churiukova

14-11-26, 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

Measurements of Hc1,specific heat and determination the type of symmetry from the London penetration depth  in Fe-based superconducting compounds

V. A. Vlasenko
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30