Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

EventsSeminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

11:15, 11-11-21
PWr, bud. A1, sala 322

Komunikacja w pobliżu horyzontu zdarzeń oraz inne efekty obserwowane w silnych polach grawitacyjnych

Dr hab. Andrzej Radosz, prof. ndzw. PWr

Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Problem komunikacji powyżej horyzontu zdarzeń (w przypadku czasoprzestrzeni Schwarzschilda) może być rozwiązany w analityczny sposób. Mimo to, rozwiązanie posiada nietrywialny charakter. Komunikacja poniżej horyzontu, badana we współrzędnych Kruskala-Szekeresa, wykazuje nieoczekiwane zachowanie: wymiana sygnałów poniżej horyzontu zdarzeń może zachodzić zgodnie z jednym z dwóch scenariuszy. Pozostając ponad horyzontem nie sposób ocenić, który ze scenariuszy zostanie zrealizowany. Inne aspekty wybranych obserwacji, dokonywanych w silnych polach grawitacyjnych, zostaną krótko przedstawione.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30