Seminaria


11:15 wtorek, 30-05-17
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Struktura krystaliczna, morfologia, właściwości magnetyczne i dielektryczne SrFe12O19 oraz CoFe2O4/SrFe12O19

mgr Katarzyna Pasińska

11:00 czwartek, 01-06-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Synteza i fizykochemiczna natura złożonych tlenków metali o strukturze typu perowskitu

dr Agnieszka Baszczuk
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30