Seminaria


Dziś
09:15 wtorek, 13-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Hybrid Femtosecond Laser 3D Processing for Fabrication of Functional Micro/Nano-Devices

prof. Koji Sugioka
Advanced Laser Processing Research Team, RIKEN Center for Advanced Photonics, Japan

Czytaj więcej...
Dziś
11:15 wtorek, 13-11-18
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis and investigation of luminescent properties of nanocrystalline yttrium-aluminum garnets codoped with Mn3+,Mn4+ and Nd3+ for luminescent thermometry application

mgr Karolina Trejgis

Dziś
12:30 wtorek, 13-11-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Zbadanie właściwości luminescencyjnych nanokrystalicznych LaGaO3:V do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

mgr Karolina Knieć

Dziś
13:30 wtorek, 13-11-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Struktura i reaktywność układów Au/Ce1-yYbxO2-x/2 o zadanej morfologii

mgr Piotr Woźniak

12:15 piątek, 16-11-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Gravitation and accretion of matter

prof. dr hab. Edward Malec
UJ

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30