Seminaria


Dziś
09:00 czwartek, 18-01-18
bud. II, sala 6

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2017

Odbiory 2017

Czytaj więcej...
Jutro
09:00 piątek, 19-01-18
bud. II, sala 6

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Informacje o nowych projektach oraz sprawozdania z realizacji projektów badawczych

Odbiory 2017

Czytaj więcej...
Jutro
12:15 piątek, 19-01-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Competing for perfection – Ultracold Fermi gases can be as perfect liquids as the superhot Quark-Gluon Plasma

dr Marcus Bluhm
IFT UWr

Czytaj więcej...
11:15 poniedziałek, 22-01-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Fluorescencja nanostruktur hybrydowych: spojrzenie w nanoświat

prof. Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

13:30 wtorek, 23-01-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Stabilizacja klasterów i nanocząstek złota na nośnikach krzemionkowych: o tym , jak istotny jest wybór właściwego sposobu preparatyki

mgr Piotr Kraszkiewicz

12:00 środa, 24-01-18
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych

Przyszłość aplikacyjna grafenu

dr inż. Włodzimierz Strupiński
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30