Seminaria


Dziś
11:15 poniedziałek, 21-10-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Interlayer excitons in twisted van der Waals heterostructures based on transition metal dichalgogenides

Dr Jens Kunstmann
Theoretical Chemistry, Department of Chemistry, TU Dresden, Germany

Czytaj więcej...
Jutro
11:00 wtorek, 22-10-19
sala audytoryjna

Wykład w INTiBS

Dlaczego się starzejemy

prof. Marcin Czerwiński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Czytaj więcej...
Pojutrze
10:45 środa, 23-10-19
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Analiza wybranych procesów optycznych w uwięzionych kwantowo nanocząstkach związków potrójnych grupy I-III-VI

dr Bartłomiej Cichy

Czytaj więcej...
Pojutrze
11:30 środa, 23-10-19
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem, stabilność oraz właściwości fononowe i luminescencyjne wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

Czytaj więcej...
Pojutrze
13:30 środa, 23-10-19
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Magnesiothermy: an efficient route to mesostructured thermoelectric intermetallics,... and more

dr hab. Mathieu Pasturel
Uniwersytet w Rennes

11:00 czwartek, 24-10-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Czytaj więcej...
logo
 • Adres Instytutu:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Adres pocztowy:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
  Fax:  71 344 1029
 • Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30