2009

  5 I 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Adam Watras
"Laserowy grzebień optyczny na pasmo 1550 nm"
  7 I 2009
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Doc. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Anizotropia stanu nadprzewodzącego pniktydków" 
Seminarium z cyklu: “Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały”
  8 I 2009
czwartek 
godz. 13:00
  INTiBS PAN, 
sala seminaryjna 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Marek Gusowski
Promotor: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski
"Synteza i właściwości spektroskopowe kryształów fluorków zawierających jony luminescencyjne z grupy lantanowców" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  9 I 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Krzysztof Franciszek Sacha
Zakład Optyki Atomowej IF Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Kondensat Bosego-Einsteina okiem teoretyka"
  12 I 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Marek Trippenbach
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego
"Złącze Josephona w kondensatach Bosego Einsteina"
  12 I 2009
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Hanna Grabowska
"Alkilacja wybranych związków aromatycznych alkoholami wobec katalizatorów heterogenicznych"
  14 I 2009
środa 
godz. 15:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński
"Metoda maksymalnej entropii w spektroskopii jądrowej"
  15 I 2009
czwartek 
godz. 10:00
  INTiBS PAN, 
sala seminaryjna 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Małgorzata Małecka
Promotor: doc. dr hab. Leszek Kępiński
"Struktura i reaktywność silnie zdyspergowanych tlenków lantanowców i ich połączeń" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  16 I 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala im. Jana Rzewuskiego   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Wojciech Gawlik
Zakład Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Najniższe temperatury we Wszechświecie" 
Połączone Seminarium PTF+IFD+IFT
  19 I 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Włodzimierz Nakwaski
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
"Zastosowanie fizyki komputerowej do symulacji działania laserów VCSEL"
  19 I 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Wiktoria Staszak
"Synteza glikotermalna jako metoda otrzymywania nanokrystalicznych mieszanych tlenków metali o strukturze spinelu"
  23 I 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala im. Jana Rzewuskiego   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
1. Prof. Stanisław Chwirot oraz 2. dr Dariusz Dziczek
1. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. 2. Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
"1. Działalność Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki (KL FAMO). 
2. Eksperymenty z propagacją impulsów światła w ośrodkach z indukowaną przezroczystością wykonanych w KL FAMO." 
Połączone Seminarium PTF+IFD+IFT.
  9 II 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wiktor Walerczyk
"Struktura i właściwości żelazianu bizmutu BiFeO3"
  10 II 2009
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych
Dr inż. Artur Bednarkiewicz
Institute for Health and Consumer Protection, Nanomaterials and Molecular Imaging Department, European Commission - Joint Research Centre
"Właściwosci spektroskopowe oraz zastosowania dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego oraz mononukleotydu flavinowego do badania metabolizmu komórkowego in vitro"
  16 II 2009
poniedziałek 
godz. 12:00
  Duża sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Paweł Tomaszewski
"Krystalografia w tramwaju, czyli o rozmiarowych przemianach fazowych"
  16 II 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Vardan Apinyan
"Parowanie w modelu Hubbarda, podejście rotacyjno-niezmiennicze"
  27 II 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jerzy Lukierski
"Model struny twistorowej"
  2 III 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Robert Dwiliński
Ammono Sp. z o.o., Warszawa
"Właściwości monokryształów GaN otrzymywanych metodą amonotermalną"
  2 III 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Karen Oganisian
"Thermoelectric properties of MgB2 single crystals with various substitutions"
  16 III 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Łukasz Radosiński
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
"Fotoindukowane przejście fazowe sp2-sp3 w graficie jako możliwa droga fototrasformacji grafit-diament"
  16 III 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Maria Szlawska
"Uporządkowanie magnetyczne w U2NiSi3"
  20 III 2009
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Mgr inż. Jakub Wrzodak, doc. dr hab. Romuald Lemański
"Uogólniony model Falicova-Kimballa z oddziaływaniem Hunda w skończonych temperaturach (obliczenia na klastrze)"
  23 III 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Marcin Syperek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu w Dortmundzie
"Badania dynamiki procesów optycznych w strukturach kwantowych z wykorzystaniem ultrakrótkich impulsów laserowych"
  24 III 2009
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr hab. Hanna Grabowska
"Niebezpieczne dioksyny"
  27 III 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marcin Misiaszek
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Nowe wyniki eksperymentu BOREXINO (niskotłowa spektrometria neutrin słonecznych)"
  30 III 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Jakub Wrzodak
"Uogólniony model Falicova-Kimballa z oddziaływaniem Hunda - obliczenia w skończonych temperaturach na dwuwymiarowym klastrze"
  6 IV 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Qian-Dong Zhuang
Physics Department, Lancaster University, UK
"Narrow bandgap dilute nitride for MIR optoelectronics"
  6 IV 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Vasyl Kinzhybalo
"Synteza, stereochemia i właściwości 4+1 i 4+2 koordynacyjnych związków kompleksowych ftalocyjaniny magnezu"
  20 IV 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Marek Potemski
Grenoble High Magnetic Field Laboratory
"Semiconductor and carbon-based structures studied with magnetic fields"
  20 IV 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Piotr Psuja
"Właściwości luminescencyjne i katodoluminescencyjne nanometrycznych kompozytów ITO domieszkowanych jonami ziem rzadkich"
  27 IV 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Grzegorz Harań
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Wpływ domieszki na stan podstawowy nadprzewodnika"
  27 IV 2009
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wojciech Miiller
"Struktura elektronowa i magnetyzm związków UTGe (T=Rh, Ru, Co)"
  4 V 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Paweł Hawrylak
NRC, Kanada
"Entangled photon pairs from quantum dots"
  6 V 2009
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 409A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Tomasz Zaleski
"Elektronowe funkcje spektralne w układach silnie skorelowanych" 
Seminarium z cyklu "Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały"
  8 V 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Henryk Kasprzak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Oko nieznane"
  11 V 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Adam Sieradzki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytet Louisa Pasteura w Strasburgu
"Spektroskopia femtosekundowa (nano)struktur krzemowych"
  15 V 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Krzysztof Pawlikowski
"Model dwuskładnikowego gazu sieciowego o zmiennym zasięgu oddziaływania."
  15 V 2009
piątek 
godz. 12:30
  INTiBS PAN, 
sala sem. 409, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr Steffen Trimper
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
"On multiferroic systems"
  18 V 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Lucjan Jacak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Plazmony powierzchniowe w nanocząstkach metalicznych"
  20 V 2009
środa 
godz. 11:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Dr Ivan Batko
Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Kosice
"Electron Tunneling Spectroscopy of Solids - Principles and Examples"
  22 V 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jerzy Bartke
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
"Fizyka relatywistycznych jonów i eksperyment ALICE na LHC w CERN-ie"
  25 V 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Henryk Fiedorowicz
Instytut Optoelektroniki WAT
"Laserowo-plazmowe źródła miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu do zastosowań w nanotechnologii"
  27 V 2009
środa 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Janusz Karpiński
Solid State Physics Laboratory, ETH Zürich
"Monokryształy nowych materiałów typu LnFeAs(O,F) oraz (Ba,Rb)Fe2As2: wysokociśnieniowa synteza, struktura i własności nadprzewodnikowe" 
Seminarium z cyklu "Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały"
  29 V 2009
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala sem. 409, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Mgr Krzysztof Wohlfeld
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Polarony spinowe, orbitalne i spinowo-orbitalne w tlenkach metali przejsciowych"
  29 V 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

"Sympozjum ku pamięci prof. Jana Łopuszańskiego" 
Sympozjum zaczyna się o 12:15 w sali Rzewuskiego, po przerwie obiadowej (13:45-14:30) przenosi się do sali 422. W sobotę jest drugi dzień sympozjum w godzinach 9:00-13:45.
  1 VI 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Jan Masajada
Instytut Fizyki PWr
"Wiry optyczne i ich zastosowania w metrologii"
  3 VI 2009
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Prof. Marco Bettinelli
Laboratorio di Chimica dello Stato Solido, DB, Univ. Verona
"Luminescence of lanthanide ions in Ca3Sc2Si3O12, Ca3Y2Si3O12and Ca3Lu2Si3O12"
  3 VI 2009
środa 
godz. 11:30
  INTiBS PAN, 
duża sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Marek Paściak
Promotor: doc. dr hab. Marek Wołcyrz
"Modelowanie uporządkowania krótkiego zasięgu w kryształach ferroicznych w oparciu o rozpraszanie dyfuzyjne" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece INTiBS PAN.
  5 VI 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Sylwia Krupa
"Analiza układów spinów isingowskich z zero-temperaturowymi dynamikami lokalnymi"
  8 VI 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki PWr
"Podwójne kropki kwantowe"
  9 VI 2009
wtorek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, 
sala 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Dagmara Mizer
Promotor: Dr hab. inż. Irena Szczygieł, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
"Równowagi fazowe w układzie Nd2O3 - K2O - P2O5
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece INTiBS PAN.
  10 VI 2009
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Politechnika Wrocławska
"Inżynieria i technologia dla fizyki, czyli co już nam dał Wielki Zderzacz Hadronów w CERN"
  23 IX 2009
środa 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Adolfo Speghini
Faculty of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Verona, Italy
"Nanocrystalline luminescent materials for applications in biology and medicine"
  25 IX 2009
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, sala seminaryjna 6, budynek VIII   Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Piotr Psuja
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
"Właściwości luminescencyjne i katodoluminescencyjne nanometrycznych kompozytów ITO (In2O3/SnO2) domieszkowanych jonami ziem rzadkich" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN
  28 IX 2009
poniedziałek 
godz. 12:30
  INTiBS PAN, 
duża sala audutoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Peter Fulde
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany and Asia Pacific Center for Theoretical Physics Pohang, Korea
"Magnetic excitons or resonances in unconventional superconductors"
  29 IX 2009
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala 409a, IV pietro, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr Giancarlo Jug
Dipartimento di Fisica e Matematica, Universita' dell'Insubria, Como (ITALY)
"Why are multi-component glasses sensitive to weak magnetic fields at low temperatures?"
  7 X 2009
środa 
godz. 10:00
  INTiBS PAN, sala seminaryjna 6, budynek VIII   Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Vasyl Kinzhybalo
Promotor: doc. dr hab. Jan Janczak
"Synteza, stereochemia i właściwości 4+1 i 4+2 koordynacyjnych związków kompleksowych ftalocyjaniny magnezu" 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu.
  9 X 2009
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, duża sala audytoryjna   Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Wojciech Miiller
Promotor: doc. dr hab. Vinh Hung Tran
"Badanie stanu cieczy nielandauowskiej w roztworach stałych URh1-xTxGe, gdzie T = Co i Ru" 
Rozprawa doktorska jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu.
  9 X 2009
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163 (Rzewuskiego)   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Ciecze kwantowe z nieabelową statystyką kwazicząstek"
  19 X 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Marek Godlewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Nowe bariery w nanoelektronice i metody ich przezwyciężenia"
  20 X 2009
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Mgr Wiktoria Walerczyk
"Spinele glinowo-cynkowe zawierające miedź: preparatyka, charakterystyka i właściwości katalityczne w reakcji utleniania sadzy"
  28 X 2009
środa 
godz. 15:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marcin Ostrowski,
Uniwersytet Łódzki
"Prosty model przejścia fazowego pierwszego rodzaju" 
Szczegóły: http://seminaria.ift.uni.wroc.pl
  3 XI 2009
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Małgorzata Małecka
"Mikrostruktura mieszanych tlenków Ce1-xYbxO2-(x/2)"
  6 XI 2009
piątek 
godz. 12:15
 
(jutro)
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163 (Rzewuskiego)   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Doc. dr hab. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN
"Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej: mit czy realna perspektywa" 
Ponad 20 lat temu odkryto nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, które znalazło szereg zastosowań w łatwej do uzyskania temperaturze ciekłego azotu. Do dzisiaj jednak nie znany jest pełny opis mechanizmu prowadzącego do tego zjawiska. Ostatnio pojawiło się wiele nowych materiałów, w których nadprzewodnictwo ma charakter egzotyczny. Przejawy niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w tych materiałach (np. KOs2O6 i LaFeAsO:F) stwarzają szanse na zrozumienie istoty nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego i stąd, być może, przyczynią się do odkrycia związku będącego nadprzewodnikiem w temperaturze pokojowej. Czy materiał taki, jeśli powstanie, będzie można szeroko stosować w przemyśle i technice? Wydaje się, że z przyczyn dość fundamentalnych istnieją poważne ograniczenia w wykorzystaniu nadprzewodnictwa w temperaturach bliskich temperaturze pokojowej. Podczas wykładu zastanowimy się, czy nadprzewodnictwo w temperaturze ciekłego azotu wystarczy, aby doprowadzić do rewolucji technicznej.
  9 XI 2009
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Detlef Hommel
Institute of Physics, University of Bremen, Niemcy
"Quantum dots and monolithic microcavities: group-III nitrides vesus II-VI compounds"
  9 XI 2009
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Doc. dr hab. Krzysztof Rogacki
"Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej: mit czy realna perspektywa"
  10 XI 2009
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wroclawska, gmach A-1, sala 321   Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Detlef Hommel
Institute of Physics, University of Bremen, Niemcy
"Homo- and heteroepitaxial laser diodes: a comparison of quantum dots and quantum wells as active region"

2008

  7 I 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Maria Szlawska
"Antiferromagnetic order in single-crystalline Ce2RhSi3"
  9 I 2008
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach C-2, ul. Janiszewskiego 11/17
sala 321
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr inż. Ryszard Korbutowicz
Wydzial Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki Politechniki Wroclawskiej
"Heteroepitaksja w technologii GaN" 
Seminarium współorganizowane przez Komisję Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu.
  14 I 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Ryszard Poprawski
Instytut Fizyki PWr
"Badania właściwosci fizycznych i przejść fazowych w wybranych ferroelektrykach i ferroelasykach"
  21 I 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Kazimierz Biedrzycki
Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
"Piroelektryczne źródło wysokoenergetycznych elektronów i promieniowania X"
  21 I 2008
poniedziałek 
godz. 13:20
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Jakub Wrzodak
"Charge-magnetic structures induced by electron correlations"
  4 II 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Vasyl Kinzhybalo
"4+1 i 4+2 koordynacyjne związki kompleksowe ftalocyjaniny magnezu: MgPcL i MgPcL2"
  18 II 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Piotr Psuja
"Fabrication, properties and possible applications of pure and Eu3+doped SnO2 and In2O3/SnO2 (ITO) nanocrystallites"
  21 II 2008
czwartek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Mgr inż. Andrzej Chuchmała
"Metamateriały"
  26 II 2008
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr hab. Roman Klimkiewicz
"Aktywność katalityczna depozytów węglowych"
  3 III 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Marek A. Gusowski
"Synteza oraz charakterystyka spektroskopowa K3YF6domieszkowanego jonami lantanowców"
  10 III 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Henryk Kasprzak
Instytut Fizyki PWr
"Dynamika ruchów głowy i deformacji oka oraz ich korelacja z układem krążenia"
  10 III 2008
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS, sala audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. dr Antonio Gomes Souza Filho
Department of Physics, Federal University Ceara, Brazylia
"Resonant Raman Spectroscopy Studies in Carbon Nanotubes"
  17 III 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Andrzej Radosz
Instytut Fizyki PWr
"Efekt Dopplera w silnych polach grawitacyjnych"
  17 III 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Małgorzta Małecka
"Wpływ atmosfery na stabilność termiczną i wzrost krystalitów mieszanych tlenków Ce1-xYbxO2-y; x = [0, 1]"
  26 III 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński
Zakład Teorii Fazy Skondensowanej, UMCS Lublin
"Nadprzewodzące fazy w Sr2RuO4 : przypadek parowania trypletowego (?)" 
Seminarium z cyklu “Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały”
  31 III 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Wlodzimierz Stefanowicz, prof. nadzw. UO
Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
"Przejścia fazowe w nieuporządkowanych ferroelektrykach"
  31 III 2008
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Konrad Matho
Néel Institute, CNRS, and Joseph Fourier University, Grenoble
"Photoemission experiments on strongly correlated electronic systems and their phenomenological modeling” (a talk for a general solid state physics audience)" 
Seminarium z cyklu: “Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały”
  1 IV 2008
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A-1
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Maciej Bugajski
Instytut Technologii Elektronowej
"LASERY UNIPOLARNE - REWOLUCJA W DZIEDZINIE PÓŁPRZEWODNIKOWYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO" 
Seminarium współorganizowane przez Komisję Inżynierii Materiałowej przy Wydziale PAN we Wrocławiu
  4 IV 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Maksim Pavlov
Instytut Lebiediewa, Moskwa
"Integrability of new nonlocal kinetic equation"
  7 IV 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Marek Langner
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej PWr
"Dwuwarstwa lipidowa, prymitywny układ biologiczny, gdzie nauki stosowane i podstawowe nakładają się na siebie"
  7 IV 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Marek Paściak
"Structural origin of X-ray diffuse scattering in (CH3)4NCdCl3(TMCC). Configurational-biased reverse Monte Carlo study""
  9 IV 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
Instytut Fizyki Ciała Stałego, AGH, Kraków
"Nadprzewodnictwo i słaby pasmowy ferromagnetyzm; Y9Co7 jako pierwszy przykład" 
Seminarium z cyklu: “Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały”
  11 IV 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala im. J. Rzewuskiego   Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. Joachim Truemper
Max Planck Institute for Extraterrestial Physics, Garching k. Monachium, Niemcy
"The physical properties of neutron stars" 
Przed wykładem krótką informację o programie ESF ,,The New Physics of Compact Stars" przedstawi prof. David Blaschke.
Posiedzenie połączone z seminarium Instytutów Fizyki UWr.
  14 IV 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr inż. Leszek Bryja
Instytut Fizyki PWr
"Spektroskopowe badania dwuwymiarowego gazu dziurowego w reżimie kwantowego efektu Halla"
  18 IV 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Maciej Dunajski
Uniwersytet Cambridge
"Teoria twistorów"
  21 IV 2008
poniedziałek 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Daniela PFANNKUCHE
Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg
"Solid state physics with ultracold atoms"
  25 IV 2008
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
Sala 409A, IV piętro, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Mgr inż. Jakub Wrzodak
"Diagramy fazowe w stanie podstawowym uogólnionego modelu Falicova-Kimballa ze sprzężeniem Hunda"
  25 IV 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krystyna Lukierska
Uniwersytet Zielonogórski
"Proces Levy'ego i materiały magnetyczne"
  28 IV 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Marek Pyda
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
"Ciepło właściwe polimerów i biopolimerów badane metodami kalorymetrii skaningowej"
  9 V 2008
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Dr Piotr Gaczyński
"Wprowadzenie do spektroskopii mössbauerowskiej"
  9 V 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Jacek Miękisz
Uniwersytet Warszawski
"Przejścia fazowe w układach wielu graczy"
  12 V 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
Sala 409A, IV piętro, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr hab. Andrzej Drzewinski, prof. UZ
Instytuf Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
"Quantum approach to manganese (III)-based-chain magnets"
  12 V 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Keith A. Nelson
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
"Collective coherent spectroscopy and collective coherent control"
  12 V 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wojciech Miiller
"Wybrane własności elektronowe związku URhGe"
  14 V 2008
środa 
godz. 15:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr Oleg Derzhko
Acad.Sci. of Ukraine
"Rigorous and numerical results for low-temperature thermodynamics of some flat-band Hubbard models"
  16 V 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Igor Pronin
Phys.-Technical Institute, Sankt Petersburg
"Surface crystallography via incoherent medium-energy electron diffraction" 
W Sali Rzewuskiego w ramach sympozjum na cześć prof. Stefana Mroza z okazji 70. urodzin
Na wykład zaprasza także oddział wrocławski PTF.
  19 V 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Karel Vyborny
Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic
"Anisotropic magnetoresistance via Boltzmann equation: scattering rates and beyond"
  26 V 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Doc. dr Aleksandra Wronkowska
Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
"Badanie własności fizycznych cienkich warstw metali i stopów oraz warstw przypowierzchniowych metodami elipsometrii"
  30 V 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr. Volker Friese
GSI, Darmstadt, Niemcy
"Strangeness and the phi-meson in heavy-ion collision"
  2 VI 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Tadeusz Suski
Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
"NOWE I STARE PROBLEMY W OPTOELEKTRONICE AZOTKOWEJ"
  2 VI 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Robert Pązik
"Spektroskopia impedancyjna nanoceramik BaTiO3"
  3 VI 2008
wtorek 
godz. 12:00
  Duża sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Piotr Wiśniewski
"Anizotropia własności elektronowych pniktydów uranu typu U3X4 i UX2"
  4 VI 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala seminaryjna 6, budynek 8
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Lucyna Dymińska
Promotor: Doc. dr hab. Mirosław Mączka
"Struktura i właściwości spektroskopowe imidazopirydyny i jej pochodnych" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN
  6 VI 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Antoni Ciszewski
IFD UWr
"Co to jest nanotechnologia i czego od niej oczekujemy?"
  11 VI 2008
środa 
godz. 10:00
  INTiBS PAN,
budynek VIII, sala 6
  Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych
Prof. Karim Z. Baba-Kishi
The Hong Kong Polytechnic University, Dept. of Applied Physics, Kowloon, Hong Kong
"Structural evolution of Pb-based complex oxide relaxors. An electron microscopy perspective."
  13 VI 2008
piątek 
godz. 12:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Dr hab. Tomasz Plackowski
INTiBS PAN
"Efekt magnetokaloryczny wokół punktu Lifszica w Mn0.9Co0.1P"
  18 VI 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, IF US
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
"Izolatory Kondo z domieszkami; skalowanie podatności i oporu, możliwe zjawiska krytyczne i stan szklisty."
  24 VI 2008
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala sem. 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr hab. Jakub Tworzydło
Instytuf Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Kwantowy transport w grafenie"
  1 VII 2008
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr hab. Janina Okal, mgr Małgorzata Małecka i mgr Wiktoria Staszak
"Nowe kierunki w katalizie heterogenicznej; relacja z konferencji "Catalysis for Society" i badania własne."
  21 VII 2008
poniedziałek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Daniel Gnida
Promotor: Doc. dr hab. Tomasz Cichorek
"Własności transportowe w strukturalnie nieuporządkowanych pniktochalkogenidkach metali typu MXY (M=Th, Zr, U)" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  24 IX 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala sem. 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Ewa Dryzek
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
"Anihilacja pozytonów w trybologii"
  30 IX 2008
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
sala seminaryjna 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Szymon Bandrowski
Promotor: dr hab. Władysława Szuszkiewicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
"Badania fazowe układu tlenkowego Nd2O3-Na2O-P2O5
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  2 X 2008
czwartek 
godz. 10:00
  Sala seminaryjna 6, budynek II   Seminarium Laboratorium Wzorca Temperatury
Dr Henryk Manuszkiewicz
"Wprowadzenie do wzorcowania czujników termoelektrycznych"
  3 X 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Zbigniew Haba
"Dyfuzja relatywistyczna"
  6 X 2008
poniedziałek 
godz. 12:30
  INTiBS PAN, 
sala seminaryjna 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Robert Pązik
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk
"Synteza i zbadanie własności optycznych i elektrycznych nanokrystalicznych materiałów BaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  10 X 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Zygmunt Galasiewicz
"Nadpłynność, nadprzewodnictwo - osobiste spotkania ze słynnymi specjalistami" 
Przedstawione zostaną zapamiętane szczegóły spotkań z fizykami, których osiągnięcia w drugiej połowie XX wieku uważa się za fundamentalne. Poznamy ciekawsze fragmenty ich życiorysów. Większość z nich otrzymała nagrody Nobla (rok przyznania). Oto oni: A.A. Abrikosow, J. Bardeen (1956 i 1972), N.N. Bogolubow, I.M. Chałatnikow. W.Ł. Gizburg (2003), P.L. Kapica (1978), L.D. Landau (1962), A.J. Leggett (2003), E.A. Mueller (1987), C.N. Yang (1957).
  13 X 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Marek Potemski
Grenoble High Magnetic Field Laboratory, CNRS
"Magneto-spectroscopy of Dirac-like fermions in multilayer graphene and graphite"
  16 X 2008
czwartek 
godz. 10:00
  Sala seminaryjna 6, budynek II   Seminarium Laboratorium Wzorca Temperatury
Dr Leszek Lipiński
"Regulacja temperatury w układach kriogenicznych"
  17 X 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163 (sala Rzewuskiego)   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Maciej Chorowski
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej
"Inżynieria i technologia dla fizyki – czyli czym jest Wielki Zderzacz Hadronów?"
  20 X 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Maria Kamińska
Instytut Fizyki Eksperymentalnej, Wydział Fizyki, UW
"W poszukiwaniu półprzewodników dla spintroniki"
  20 X 2008
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Marek Drozd
"Właściwości strukturalne, spektroskopowe i termodynamiczne kryształów guanidyny"
  24 X 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 163 (sala Rzewuskiego)   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
IFT UWr
"Nagroda Nobla z fizyki 2008" 
Tegoroczną nagrodę Nobla otrzymało trzech fizyków teoretyków: Yoichiro Nambu za wykorzystanie efektu spontanicznego łamania symetrii w świecie cząstek elementarnych oraz Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa za wprowadzenie mechanizmu ,,mieszania symetrii" prowadzącego do łamania symetrii CP materia-antymateria pociągającego za sobą pojawienie się trzeciej rodziny kwarków i leptonów. Konsekwencje wynikające z tych teoretycznych założeń zostały potwierdzone doświadczalnie, co jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody Nobla. Na wykładzie zostaną przedstawione w sposób dość przystępny prace laureatów prowadzące do ich jesiennej wizyty w Sztokholmie. Będzie również miejsce na rozważania dotyczące ewentualnych pominięć przy wyborze tegorocznego werdyktu, o czym było dość głośno w pierwszych komentarzach po ogłoszeniu decyzji Komitetu Noblowskiego.
  27 X 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr inż. Władysław Woźniak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Wybrane metody pomiarowe optyki polaryzacyjnej"
  29 X 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. dr Andre M. Strydom
University of Johannesburg
"Exploratory studies of new RT2Al10-series (R = rare-earth element, T= d-electron element). Ordering phenomena in CeRu2Al10"
  3 XI 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Witold Ryba-Romanowski
INTiBS PAN
"Spektroskopowe i laserowe właściwości wandianów domieszkowanych tulem"
  3 XI 2008
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Krzysztof Hermanowicz
"Właściwości spektroskopowe jonu Cr+3 w układach tlenkowych wolframianów i molibdenianów"
  5 XI 2008
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. dr Sergiej A. Nikitin
Wydział Fizyki Uniwersytetu Moskiewskiego
"Magnetocaloric effect in rare-earth compounds"
  7 XI 2008
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Elwira Pisarska
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
"Efekty kwantowe w przewodnictwie cieplnym wybranych kriokryształów" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece INTiBS PAN.
  17 XI 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Ewen King-Smith
School of Optometry, Ohio State University
"What causes dry eye? Optical studies"
  17 XI 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Łukasz Bochenek
"Niskotemperaturowe własności fizyczne strukturalnie nieuporządkowanego układu Zr/As/Se"
  18 XI 2008
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS PAN, 
sala seminaryjna 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Barbara Klimesz
Promotor: doc. dr hab. Grażyna Dominiak-Dzik
"Właściwości spektroskopowe lantanowców w szkle ołowiowogermanianowym" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  21 XI 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. David Blaschke
"New islands in the QCD phase diagram"
  24 XI 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Sławomir Drobczyński
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Fizyki i Chemii Materiałów Uniwersytetu Ludwika Pasteura w Strasburgu
"Pułapka optyczna i jej zastosowania"
  28 XI 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krzysztof Redlich
"Transport properties near chiral phase transition"
  1 XII 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Janusz M. Pawlikowski
Doradca Rektora PWr ds. Procesu Bolońskiego
"Co Politechnika Wrocławska może zyskać na Procesie Bolońskim"
  8 XII 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Paul Hageman
Applied Materials Science, Institute for Molecules and Materials, Radboud University, Nijmegen, Netherlands
"GaN - growth and electronic applications"
  8 XII 2008
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Przemysław Swatek
"Zastosowanie kierunkowej spektroskopii elektronowej do wyznaczania składu pierwszych warstw atomowych kryształu Au3Cu (001)"
  12 XII 2008
piątek 
godz. 10:00
  INTiBS PAN, 
sala sem. 409, budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Mgr inż. Artur Barasiński
Uniwersytet Zielonogórski
"Własności magnetyczne zwiazków heterobimetalicznych z mostkami tiocyjanowymi"
  12 XII 2008
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Bernard Jancewicz
"Czy fala elektromagnetyczna może być płaska w zakrzywionej czasoprzesteni?"
  15 XII 2008
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Marek Samoć i prof. Anna Samoć
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej oraz Laser Physics Centre, Australian National University, Canberra
"Nowe koncepty i efekty w optycznie nieliniowych i innych materiałach dla nanofotoniki"
  17 XII 2008
środa 
godz. 11:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Doc. dr hab. Andrzej Szewczyk
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Warstwowe kobaltyty („nadzieja” ogniw paliwowych ?) : ich własności termiczne, magnetyczne i transportowe"

2007

  8 I 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Wiesław Stręk
INTiBS PAN we Wrocławiu
"Fizyka nanoproszków i nanoceramik"
  12 I 2007
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
(1) E. Boroński i W. Miiller (2) K. Wohlfeld
(1) INTiBS PAN (2) Instytut Fizyki, UJ
"(1) Struktura elektronowa URuGe na podstawie obliczeń metodami LMTO, FLAPW oraz FPLO 
(2) Origin of charge density wave in the coupled spin ladders of Sr14-xCaxCu24O41"
  15 I 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda
Instytutu Fizyki PWr
"Transmisja światła i struktura fotoniczna supersieci optycznych"
  19 I 2007
piątek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Mgr Wojciech Miiller
"Struktura elektronowa URuGe na podstawie obliczeń metodami LMTO, FLAPW oraz FPLO" 
Kontynuacja z poprzedniego tygodnia
  22 I 2007
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Jan Mucha
INTiBS PAN
"Mechanizmy rozpraszania nośników energii cieplnej w kryształach"
  24 I 2007
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska, sala 110, bud. C2 (ul. Janiszewskiego 11/17)   Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr Anna Górecka-Drzazga
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
"Mikro- i nanoemitery polowe - wytwarzanie, właściwości i zastosowanie" 
Współorganizator: KOMISJA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRZY ODDZIALE PAN WE WROCŁAWIU
  24 I 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Vasyl Kinzhybalo
"Badanie porównawcze związków MgPcH2O z metoksyetyloaminą i dwuetyloaminą"
  6 II 2007
wtorek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
Andreas Schlechte
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Drezno
"Ternary Zr-, Hf-, and rare-earth metal pnictide chalcogenides"
  7 II 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wojciech Miiller
"Possible routes towards non-Fermi liquid behaviour and unusual low-temperature properties of the URh1-xRuxGe system"
  12 II 2007
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala audytoryjna budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr hab. Jacek Leszczynski, prof. P. Cz.
Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Czestochowska
"O pewnych sposobach modelowania ruchu ziaren - podejście dyskretne, rachunek frakcjalny"
  13 II 2007
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Janusz Jabłoński
"Katalizatory kobaltowe dla syntezy Fischera-Tropscha"
  14 II 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Vardan Apinyan
"Keldysh technics to solve the nonequilibrium problems"
  19 II 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
"Dynamika szkieł spinowych w przestrzeni p-Adycznej"
  21 II 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Piotr Psuja
"Towards the simple inorganic light sources - materials and technologies"
  26 II 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Piotr Stachowiak
INTiBS PAN
"O badaniach eksperymentalnych przewodnictwa cieplnego kriokryształów i o tym czego można się dowiedzieć na temat pewnych mechanizmów rozpraszania fononów w dielektrykach"
  28 II 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Jakub Wrzodak
"Ground state phase diagrams of Ising-Falicov-Kimball model in one and two dimensions"
  5 III 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Bogdan Kowalski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
"Czy arsenek manganu hodowany na azotku galu może być materiałem spintronicznym?"
  6 III 2007
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Sławomir Paluch
Promotor: prof. dr hab. Olgierd Żogał
"Określenie struktury elektronowej wybranych borków metali przejściowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w bibliotece INTiBS PAN.
  6 III 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Antoni Mituś
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
"Modelowanie Monte Carlo niejednorodnego uporządkowania chromoforów w azopolimerach: wybrane zastosowania fotoniczne" 
Seminarium organizowane wspólnie z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  7 III 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Marek Gusowski
"W poszukiwaniu nowych luminoforów - matryce fluorkowe"
  12 III 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Czesław Pawlaczyk
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
"Odpowiedź dielektryczna ferroelektryków"
  19 III 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Bolesław Grabowski
Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
"Świat trój-, cztero-... czy też dziesięciowymiarowy?"
  26 III 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Teodor Gotszalk, prof. PWr
Katedra Elektroniki i Fotoniki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr
"Metrologia mikro- i nanostruktur"
  2 IV 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr Piotr Magnuszewski
Instytut Fizyki PWr
"Zastosowanie metod fizyki statystycznej w analizie układów społecznych"
  3 IV 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Sergiusz Patela
Wydziałowy Zakład Mikrosystemów i Fotoniki, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
"Advanced Components Cooperation for Optoelectronics Research and Development (ACCORD) as an example of European Photonics Activities" 
Współorganizator: KOMISJA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRZY WROCŁAWSKIM ODDZIALE PAN
  4 IV 2007
środa 
godz. 15:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Tomasz Polak
"Kwantowe przejścia fazowe w układach oddziałujących bozonów" 
SEMINARIUM ZAKŁADU TEORII MATERII SKONDENSOWANEJ I FIZYKI STATYSTYCZNEJ
  11 IV 2007
środa 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Tomasz Plackowski
"Izotermiczny efekt magnetokaloryczny w magnetykach i nadprzewodnikach"
  11 IV 2007
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Jaroslava Halova
Institute of Inorganic Chemistry, Czech Republic Academy of Science
"Analysis of colours of solids by Lab color system"
  16 IV 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Zięba
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków
"Powstanie i rozwój konwencji GUM oceny niepewności pomiaru"
  16 IV 2007
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Ryszard Wawryk
"Siła termoelektryczna i opór elektryczny wybranych zwiazków aktynowców w niskich temperaturach"
  18 IV 2007
środa 
godz. 15:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Artur Duda
IFT UWr
"Kierunki propagacji szczególnej fal akustycznych dla poszczególnych klas symetrii sprężystej"
  7 V 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Kazimierz Rożniakowski
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
"Oddziaływanie promieniowania laserowego z materiałami - elementy fizyki wybranych zjawisk i ich zastosowanie"
  7 V 2007
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Doc. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Diagram fazowy sieci wirów w MgB2
Seminarium z cyklu: "Nadprzewodnictwo - nowe zjawiska, nowe materiały"
  14 V 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Jerzy Nowak
Instytut Fizyki PWr
"Soczewka wewnątrzgałkowa - jakość obrazu siatkówkowego"
  16 V 2007
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska, sala 110, bud. C2 (ul. Janiszewskiego 11/17)   Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
dr Ryszard Kisiel
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
"Połączenia lutowane w montażu elektronicznym z zastosowaniem materiałów ekologicznych" 
Seminarium zorganizowane wspólnie z Komisją Inżynierii Materialowej przy O/PAN we Wrocławiu i nowopowstałym Polskim Oddziałem IEEE CPMT (Components, Packaging, and Manufacturing Technology)
  18 V 2007
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala audytoryjna
  Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych
Dr Stefano Leoni
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Drezno
"Approaches to phase transformations in the solid state" 
Streszczenie referatu (plik pdf)
  21 V 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Leszek Dobaczewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Piezospektroskopia ruchomych defektów w półprzewodnikach"
  22 V 2007
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Robert Troć i dr Małgorzata Samsel-Czekała
"Dualizm elektronów 5f i fale gęstości spinowej w monoazotku uranu"
  28 V 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr A.A. Naberezhnov
Ioffe Physico-Technical Institute, St.Petersburg, Russia
"Neutron diffraction study of nanocomposite materials" 
This lecture is devoted to the study of structure evolution of nanocomposite materials (NCM) by neutron diffraction. Porous glasses with different average pore diameter, artificial opals and chrysotile asbestos were used as host matrices. NCM were produced by intrusion of various substances (NaNO2, solid solutions NaNO2-KNO2, KD2PO4, NaNO3, Hg, Pb, Se, InSb) into porous media or by synthesis of materials directly in the pores (MnO, CoO, Fe2O3). The physical properties were studied by different methods such as dielectric spectroscopy, NMR, specific heat, EPR and etc. The characteristic size and shape of nanoparticles were determined.
  28 V 2007
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Włodzimierz Miśta
INTiBS PAN
"Charakterystyka fizykochemiczna wybranych nośników i katalizatorów tlenkowych stosowanych w ochronie środowiska"
  29 V 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska
"Niektóre problemy doboru właściwości materiałów na implanty" 
Seminarium organizowane wspólnie z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  29 V 2007
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Danuta Potoczna-Petru
INTiBS PAN
"Odkrycie złota w katalizie"
  4 VI 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Marek Demiański
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego
"Poznawanie wszechświata"
  11 VI 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Antoni Bukaluk, prof. UTP
Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
"Właściwości powierzchni cienkich warstw indu oraz stopu indu ze srebrem"
  12 VI 2007
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Mgr inż. Ludwina Krajczyk
"Kamera CCD do transmisyjnego mikroskopu elekronowego CM20"
  15 VI 2007
piątek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska, sala 304, bud. C2 (ul. Janiszewskiego 11/17)   Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Prof. Kazuo SATO
Nagoya University, Japan
"MEMS AND MICROMACHINING RESEARCH TOPICS AT NAGOYA UNIVERSITY" 
WSPÓLNE SEMINARIUM Z KOMISJĄ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRZY ODDZIALE PAN WE WROCŁAWIU
  18 VI 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Henryk Janus
Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
"Diagnostyka wyładowań elektrycznych w gazie z barierą dielektryczną"
  4 VII 2007
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Prof. Jan K. Jabczyński
Zakład Techniki Laserowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
"Termo-optyka ośrodków laserowych"
  13 VII 2007
piątek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A-3
sala 413 (budynek przy ul. Smoluchowskiego)
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. Isabelle Ledoux-Rak
Laboratoire de Photonique Quantique et Moleculaire, Institut d'Alembert - Ecole Normale Superieure de Cachan, Francja
"New material engineering avenues for nonlinear optical interactions and stimulated amplification in molecular media" 
WSPÓŁORGANIZATORZY: KOMISJA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRZY WROCŁAWSKIM ODDZIALE PAN ORAZ INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ I TEORETYCZNEJ
  24 VII 2007
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Monika Trzebiatowska-Gusowska
Promotor: Prof. dr hab. Jan Baran
"Zależności między strukturami dyfrakcyjnymi a widmami oscylacyjnymi kryształów kompleksów aminokwasów z kwasami nieorganicznymi i halogenkami metali" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  21 IX 2007
piątek 
godz. 13:30
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Anna Gągor
Promotor: Prof. dr hab. Adam Pietraszko
"Oznaczanie struktur krystalicznych i mechanizmu transportu w wybranych kryształach przewodników superjonowych z nośnikami ładunku na jonach miedzi, srebra i tlenu" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS.
  8 X 2007
poniedziałek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, Sala Audytoryjna   Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w INTiBS PAN

"W programie: 
1. Wystąpienie Dyrektora Instytutu prof. Józefa Sznajda. 
2. Ustanowienie Grupy Partnerskiej przy Instytucie Fizyki Chemicznej Ciała Stałego w Dreźnie. 
3. Wystąpienia Dyrektora Instytutu Fizyki Chemicznej Ciała Stałego w Dreźnie prof. Franka Steglicha oraz kierownika Grupy Partnerskiej doc. Tomasza Cichorka.
4. Wręczenie dyplomów doktorskich. 
5. Wykład inauguracyjny: 
Profesor Frank Steglich 
Instytut Fizyki Chemicznej Ciała Stałego Towarzystwa Maksa Planka w Dreźnie
„Heavy-Fermion Superconductivity: New Insight into the Enigma"
  8 X 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Janusz Jaglarz
Instytut Fizyki Politechniki Krakowskiej
"Metody optyczne w badaniach powierzchni i powłok rzeczywistych"
  10 X 2007
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Agnieszka Grykałowska
Promotor: Prof. dr hab. Bogdan Nowak
"Magnetyczny rezonans jądrowy i oddziaływania nadsubtelne w związkach międzymetalicznych typu MPtSn (M=Ti, Zr, Hf, Th i U)" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS.
  11 X 2007
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. dr hab. Zygmunt Henkie
Zakład Transportu Elektronowego INTiBS PAN
"Otrzymywanie monokryształów skutterudytów arsenowych wypełnionych La, Ce i Pr oraz ich wybrane własności" 
We present the method used to synthesize single crystals of PrRu4As12, PrOs4As12, LaOs4As12, PrFe4As12, ThFe4As12, CeRu4As12, and CeOs4As12. In principle, the process is a mineralization method in a Cd-based flux. The process is carried out for 3 - 4 weeks in a sealed quartz ampoule with 15 - 40 atm pressure produced by As vapor and Ar gas at the mineralization temperature 750 - 850 C. The ampoule is heated in a pressure cell to avoid ampoule disintegration. The flux components are removed by sublimation and repeatedly used for subsequent crystallizations, thus avoiding dangerous As and Cd contamination. Morphology and various properties of the single crystal filled skutterudite arsenides are also presented.
  15 X 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Druga generacja nieściśliwych elektronowych cieczy kwantowych (w ułamkowym kwantowym efekcie Halla)"
  23 X 2007
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
dr hab. Mirosław Zawadzki
"Kataliza istotą zielonej chemii"
  23 X 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. Piotr Perlin
Instytut Fizyki Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
"Niebieski laser na azotku galu: fizyka, technologia i rynek"
  24 X 2007
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Agnieszka Mech
Promotor: Doc. dr hab. Zbigniew Gajek
"Synteza, struktura i własności optyczne nowych związków lantanowców(III) zawierających anion kompleksowy typu [Ln(ß-diketon)4]" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  24 X 2007
środa 
godz. 15:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Czesław Oleksy
"Symulacje Monte Carlo matodą Wanga-Landaua" 
Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej
  25 X 2007
czwartek 
godz. 10:00
  INTiBS PAN,
budynek VIII, sala 6
  Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych
Mgr Wiktor Walerczyk
Doktorant w Zakładzie Krystalografii INTiBS PAN
"Badanie nowej grupy fotoinicjatorów polimeryzacji wolnorodnikowej. Określenie miejsca protonowania i opis tworzonych agregarów supramolekularnych" 
398 SEMINARIUM ZAKŁADÓW KRYSTALOGRAFII I DYFRAKTOMETRII PROSZKOWEJ
  29 X 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Jacek Majewski, prof. UW
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego
"Transport spinowy w strukturach półprzewodnikowych z modulowaną magnetyzacją."
  29 X 2007
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wiktoria Staszak
"Synteza i właściwości optyczne nanokrystalicznych układów typu Lu2O3:Ln3+-SiO2 (Ln3+=Eu3+, Ce3+, Yb3+)"
  5 XI 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Andrea Fiore
Photonics and Semiconductor Nanophysics Group, Eindhoven University of Technology, Netherlands
"Quantum dots: an active material for (quantum) photonics"
  6 XI 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A-1
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. Andrea Fiore
Photonics and Semiconductor Nanophysics Group, Eindhoven University of Technology, Netherlands
"CATCHING SINGLE PHOTONS WITH NANOSTRUCTURED SUPERCONDUCTORS" 
Współorganizator: Komisja Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  6 XI 2007
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Mgr Wiktoria Staszak
"Właściwości optyczne wybranych lantanowców i synteza metodą zol-żel nanokrystalicznych Lu2Si2O7:Ln3+ (Ln3+ = Eu3+, Ce3+, Yb3+)"
  13 XI 2007
wtorek 
godz. 11:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Edward Boroński
"Wpływ efektów wielociałowych oraz niejednorodności układu na charakterystyki anihilacji pozytronów w metalach" 
Prezentacja rozprawy habilitacyjnej.
  15 XI 2007
czwartek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Bert Freitag
Specjalista aplikacyjny HRTEM firmy FEI Company (Eindhoven, Holandia)
"Titan Project for advanced transmission electron microscopy - status and recent developments" 
Celem tego seminarium jest przybliżenie obecnego stanu bardzo zaawansowanego projektu technologicznego w dziedzinie wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii elektronowej (HRTEM), który doczekał się realizacji w postaci flagowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego firmy FEI Company - Titan 80-300. 
Titan 80-300 to stworzona od podstaw, całkowicie nowa i ultrastabilna platforma HRTEM, przygotowywana z myślą o osiągnięciu w praktyce granicznych, określanych przez teorię, poziomów rozdzielczości. Titan otwiera w istocie zupełnie nową erę rutynowego wykorzystywania technik korekcji aberracji optycznych i monochromatyzacji wiązki elektronowej i toruje drogę do bezpośredniej interpretacji odwzorowań struktury i analizy z rozdzielczością atomową.
SPECJALNE SEMINARIUM OChNiK
  19 XI 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Doc. dr hab. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN
"Nowy rodzaj nanoskopowych centrów pinningu w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych"
  19 XI 2007
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wiktor Walerczyk
"Badanie nowej grupy fotoinicjatorów polimeryzacji wolnorodnikowej. Określenie miejsca protonowania i opis tworzonych agregatów supramolekularnych"
  26 XI 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Stanisława Szarska
Instytut Fizyki PWr
"Bioaktywne materiały kompozytowe ze szklaną matrycą"
  27 XI 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A-1
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. Roberto Mendonça Faria
Physics Institute of Sao Carlos University of Sao Paulo, Brazil
"SELF-ORGANIZED SUBMICROMETRIC STRUCTURES OBTAINED FROM THIN FILMS OF BLOCK COPOLYMERS" 
The seminar intend to present a quick overview of the research on organic materials developed inside the Millennium Institute of Polymeric Materials, one of the Virtual Institute of the Ministry of Science and Technology of Brazil. In particular, in the seminar, will be discussed recent results on science and technology of self-organizaed sub-micrometric strucutres of block copolymers and its possible application as templates for micro and nanoelectronics, as well as, for drug delivery.
Seminarium współorganizowane przez Komisję Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  3 XII 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Józef Barnaś
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Nagroda Nobla dla A. Ferta i P. Grünberga: odkrycie gigantycznego magnetooporu i jego konsekwencje"
  3 XII 2007
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Vardan Apinyan
"Spin - Rotationally Invariant Approach to Electron Pairing Mechanism in the Hubbard Model"
  10 XII 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Mieczysław Mieczyński
Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów PWr
"Istota symetrii w termodynamice"
  11 XII 2007
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A-1
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Doc. dr hab. Witold Łojkowski
Instytut Wysokich Ciśnień, PAN, Warszawa
"Solwotermalne syntezy nanoproszków tlenku cynku i cyrkonu domieszkowanych jonami metali" 
Seminarium współorganizowane przez Komisję Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  17 XII 2007
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
"Splątanie kwantowe w nanopierścieniu półprzewodnikowym"
  17 XII 2007
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Karen Oganisian
"Transport properties of MgB2 single crystals with various substitutions"

2006

  19 I 2006
czwartek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Yuri Grin
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Drezno
"Electron counting for intermetallic compounds"
  23 I 2006
poniedziałek 
godz. 11:00
  Sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Mariusz Marchewka
"Nowe kwasowo-zasadowe kompleksy krystaliczne o ciekawych właściwościach fizycznych (generacja 2-harmonicznej, przemiany fazowe)"
  23 I 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew
Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych UMCS w Lublinie
"Struktura faz stałych w układach o ograniczonej geometrii"
  30 I 2006
poniedziałek 
godz. 10:30
  Sala seminaryjna nr 6, budynek II   Seminarium Centrum Doskonałości NAFCELLS
Mgr Robert Pązik
INTiBS PAN
"Właściwości elektryczne kompaktów i ceramik BaTiO3"
  30 I 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Gerard 't Hooft, Laureat Nagrody Nobla 1999
Institute for Theoretical Physics, Utrecht University, Holandia
"Dynamics of black hole horizon" 
Jubileuszowe 400 seminarium IF PWr
  6 II 2006
poniedziałek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
A. Maciąg, K. Gofryk & M. Kazimierski
"Latex dla odważnych"
  7 II 2006
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Marek Gusowski
"Konwersja promieniowania UV do UVIS"
  9 II 2006
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr hab. P. Goldner
"Solid State Quantum Memories and Rare Earth Doped Crystals"
  16 II 2006
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409a
  Seminarium Zakładu Teorii Metali
Dr inż. Krzysztof Strasburger
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
"Adiabatyczna separacja ruchów elektronów i pozytronu"
  20 II 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Doc. dr hab. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN
"Perpetuum mobile: maszyna, która nie istnieje, chociaż..."
  27 II 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Marek Kozielski
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
"Wykorzystanie rozpraszania Ramana do charakteryzacji materiałów"
  1 III 2006
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska, sala 110, bud. C2 (ul. Janiszewskiego 11/17)   Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
1. Mgr inż. Grzegorz JÓŹWIAK 2. Dr inż. Rafał WALCZAK
1. Katedra Zaawansowanych Technik Elektronicznych, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska 2.Katedra Mikroelektroniki i Mikrosystemów, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
"1. MODELOWANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRONOWYCH DEFEKTÓW ROZCIĄGŁYCH W NIEDOPASOWANYCH SIECIOWO HETEROSTRUKTURACH InGaAs/GaAs 2. ANOMALNA KRYSTALIZACJA W ROZTWORACH NAPROMIENIOWANYCH MIKROFALAMI - DŁUGOTERMINOWY MIKROFALOWY EFEKT PAMIĘCIOWY"
  2 III 2006
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Yevgenij Syrnikov
Fizyko-Techniczny Instytut Niskich Temperatur, Charków
"Kinetyczne procesy w pobliżu fazowego rozwarstwienia słabych zestalonych roztworów 4He w 3He w niskich temperaturach."
  6 III 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski
INTiBS PAN
"Nanonici InSb - materiał o własności cieczy Luttingera"
  10 III 2006
piątek 
godz. 09:15
  INTiBS PAN, sala seminaryjna nr 409a, budynek II   Open Meeting of the Partner Group for Nonmagnetic Kondo Effect
13 różnych prelegentów
"Nature of magnetism in fcc and bcc systems based on rare-earth borides." 
Dwudniowe ogólnodostępne seminarium, 10 - 11 marca 2006 r. 
Szczegółowy program spotkania
  10 III 2006
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Doc. dr hab. Zbigniew Gajek
"Teoria bliżej rzeczywistości czyli uogólnianie teorii funkcjonału gęstości i poprawianie przybliżenia lokalnej gęstości"
  13 III 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Marek Rybaczuk
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej PWr.
"Prawa skalowania i fraktalne modele ewolucji defektów materiałów"
  20 III 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Ryszard Tanaś
Zakład Optyki Nieliniowej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Kwantowe splątanie dwóch atomów."
  22 III 2006
środa 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Barry Green
European Commission, Bruksela
"Fusion - EUROATOM"
  24 III 2006
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 (dawniej 418c)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Grażyna Sznajd
INTiBS PAN
"Tomografia pozytonowa w fizyce i medycynie"
  27 III 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Marek S. Wartak
Wilfrid Laurier University, Waterloo, Kanada
"Lasery półprzewodnikowe na studniach kwantowych"
  28 III 2006
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Doc. dr hab. Leszek Kępiński
"Reakcje w fazie stałej w nośnikowych katalizatorach tlenkowych"
  29 III 2006
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska, sala 110, bud. C2 (ul. Janiszewskiego 11/17)   Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
1. mgr inż. Jarosław Serafińczuk
2. mgr inż. Łukasz Gelczuk

"1. MODELOWANIE I SYMULACJA WĘZŁÓW SIECI ODWROTNEJ STRUKTUR O DUŻYM NIEDOPASOWANIU SIECIOWYM W STOSUNKU DO PODŁOŻA
2. BADANIE ELEKTRONOWYCH WŁAŚCIWOŚCI DYSLOKACJI GENEROWANYCH WSKUTEK RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ W HETEROSTRUKTURACH InGaAs/GaA 
Wystąpienia będą podsumowaniami wyników uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich"
  3 IV 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Fononowa dekoherencja ładunków i spinów w kropkach kwantowych (prezentacja rozprawy habilitacyjnej)"
  10 IV 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Witold Szymański
Instytut Architektury i Urbanistyki PWr
"Anamorfozy jako perspektywa zniekształcona w kontekście odbić sferycznych oraz zagadnienia iluzji w sztuce ostatnich pięciu stuleci"
  24 IV 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Lucjan Jacak
Instytut Fizyki PWr
"Informatyka kwantowa; uwagi o zasadzie holograficznej"
  26 IV 2006
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Małgorzata Samsel - Czekała
"Badanie struktury pasmowej wybranych potrójnych związków aktynowców - porównanie wyników obliczeń ab initio ze spektrami fotoemisji rentgenowskiej"
  5 V 2006
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Peter Barmettler
Institut de Physique, Universite de Fribourg
"Natural approach to a complete basis for valence-bond states"
  8 V 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Tadeusz Lulek
Katedra Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
"Podstawienie (Ansatz) Bethego i kombinatoryka układów strunowych"
  15 V 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Marek Korkusiński
Institute for Microstructural Science, National Research Council, Ottawa, Canada
"Atomistyczne obliczenia struktury elektronicznej kropek kwantowych"
  22 V 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
INTiBS PAN
"Symetrie i zmienne kolektywne w układzie silnie skorelowanych elektronów a oddziaływanie parujące w HTSC"
  22 V 2006
poniedziałek 
godz. 14:45
  INTiBS PAN, Sala Audytoryjna   Wiosenne Seminarium Międzynarodowej Szkoły im. Maksa Plancka, Wrocław 22 - 25 maja 2006 r.

"
Szczegółowy program Seminarium"
  29 V 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
"Brownowskie motory molekularne"
  29 V 2006
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Tomasz Cichorek
INTiBS PAN
"Niemagnetyczny efekt Kondo w pniktochalkogenidkach metali MXY (M=Zr,Th,U)"
  5 VI 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Grzegorz Bąk
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
"Wybrane właściwości elektryczne cienkich warstw diamentopodobnego węgla"
  12 VI 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Jan J. Dubowski
Canada Research Chair in Quantum Semiconductors Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada
"BioGaAs: nowa nano-architektura do wykrywania wirusa grypy typu A"
  19 VI 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Władysław A. Woźniak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Kompleksowe metody pomiarów właściwości ośrodków dwójłomnych"
  19 VI 2006
poniedziałek 
godz. 12:00
  Duża sala audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Lucyna Macalik
INTiBS PAN
"Właściwości spektroskopowe molibdenianów i wolframianów jako nośników jonów ziem rzadkich - potencjalnych materiałów optycznych"
  20 VI 2006
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Hanna Grabowska
INTiBS PAN
"Katalityczna alkilacja metanolem wybranych związków aromatycznych zawierających w cząsteczce azot"
  19 VII 2006
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala audytoryjna budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Dr. Klaus Becker
Technische Universitaet Dresden
"Projective renormalization methods for many particle systems"
  19 IX 2006
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Prof. Jorma Hölsa
Uniwersytet w Turku, Finlandia
"Persistent Luminescence and Rare Earths"
  9 X 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr A. A. Stanislavsky
Institute of Radio-Astronomy, Kharkov, Ukraine
"Fractional mechanics via Levy flights"
  16 X 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Fabrice Gourbilleau
Laboratoire de Structure des Interfaces et Fonctionnalités des Couches Minces, Caen, France
"Optical properties of rare earth-doped and undoped Si-based active emitters grown by reactive magnetron sputtering"
  20 X 2006
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 (dawniej 418c)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Zbigniew Łodziana
IFJ PAN w Krakowie
"Defekty punktowe w spinelach na podstawie obliczeń DFT"
  23 X 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr Paweł Hawrylak
Canadian Institute for Advanced Research Institute for Microstructural Sciences, National Research Council Canada, Ottawa.
"Triple quantum dot - a window on quantum materials"
  23 X 2006
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala audytoryjna budynek II
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Peter Fulde
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems in Dresden
"Fractional charges in solids"
  13 XI 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Twardowski
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
"Magnetyczny Azotek Galu – nadzieja czy ułuda spintroniki"
  17 XI 2006
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 (dawniej 418c)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr Oleg Derzhko
Institute for Condensed Matter Physics NASU, Lwow
"Localized-magnon states in strongly frustrated quantum antiferromagnets"
  20 XI 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Reinhard König
Leibniz-Institute for Neurobiology, Special Lab Non-Invasive Brain Imaging, Magdeburg, Germany
"Looking non-invasively inside the head: The role of superconductivity in functional imaging of the human brain."
  20 XI 2006
poniedziałek 
godz. 12:30
  INTiBS PAN, 
sala 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Radosław Lisiecki
Promotor: Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski
"Relaksacja stanów wzbudzonych w kryształach YVO4otrzymywanych metodą Czochralskiego" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN.
  24 XI 2006
piątek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Dr Elżbieta Guziewicz
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Spektroskopia fotoemisyjna i jej zastosowanie do badania struktury elektronowej"
  24 XI 2006
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, sala audytoryjna   Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Artur Maciąg
Promotor: Doc. dr hab. Piotr Wróbel
"Niekonwencjonalne własności nadprzewodzących miedzianów - teoretyczny opis w ramach modelu polaronów spinowych" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS PAN
  27 XI 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Andrzej Radosz, prof. PWr
""Rozplątanie" kinetycznej i grawitacyjnej dylatacji czasu"
  1 XII 2006
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 (dawniej 418c)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Zbigniew Osiak
"Nierównowagowa termodynamika procesów nieodwracalnych oraz przykłady jej zastosowań"
  4 XII 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Mirosław Łątka
Instytut Fizyki PWr
"Dynamiczne aspekty udarów mózgowych. Jakie są Twoje szanse?"
  6 XII 2006
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Maria Szlawska
Zakład Badań Magnetycznych
"Intriguing properties of CeTAs2 (T = Cu, Ag, Au) compounds"
  7 XII 2006
czwartek 
godz. 10:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Mgr Dariusz Kędziorski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Efektywnie relatywistyczna parametryzacja widm f-f"
  11 XII 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Sebastian Maćkowski
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, Monachium, Niemcy
"Optyczna kontrola namagnesowania w półmagnetycznych kropkach kwantowych"
  12 XII 2006
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Dr Sebastian Maćkowski
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, Monachium
"Spektroskopia optyczna nanostruktur: pamięć spinowa w kropkach kwantowych z manganem oraz fluorescencja pojedynczych kompleksów białko-pigment" 
Seminarium organizowane wspólnie z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  13 XII 2006
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska, sala 110, bud. C2 (ul. Janiszewskiego 11/17)   Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
dr Andrzej Szczurek
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
"POMIARY LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH REZYSTANCYJNYMI CZUJNIKAMI GAZÓW" 
Seminarium organizowane wspólnie z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  15 XII 2006
piątek 
godz. 11:30
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Dr hab. Tomasz Cichorek
"Quantum corrections vs. electron-TLS interactions - wspomnienia z Tajwanu"
  18 XII 2006
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Mark Sampson
Dyrektor Zakładu 3M OSD
"3M Optical System Overview"
  19 XII 2006
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
sala 6, budynek VIII
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Wojciech Sąsiadek
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hanuza
"Spontaniczne i wymuszone rozproszenie Ramana oraz spolaryzowane widma w podczerwieni nieliniowych optycznie kryształów benzylu, salolu, benzofenonu i metylobenzofenonu - nowych laserów ramanowskich" 
Z dysertacją i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece INTiBS

2005

  3 I 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Małgorzata Komorowska
"Od medycyny po historię sztuki - spektroskpia Ramana."
  7 I 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Krzysztof Graczyk
"Kwazielastyczne rozpraszanie neutrin na jądrach - przypadek neutrin taonowych."
  10 I 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Grzegorz Sęk
"Własności optyczne pojedynczych kropek kwantowych w mikrownękach rezonansowych."
  14 I 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jean Cleymans
University of Cape Town
"Thermal-statistical description of heavy ion collisions."
  14 I 2005
piątek 
godz. 13:00
  INTiBS PAN, 
bud. VIII,
sala nr 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Edyta Kucharska
"Oscylacyjne i elektronowe stany wzbudzone pochodnych 2,2'-azo- i 2,2'-hydrazo-bipirydyny - zastosowanie metod półempirycznych i ab initio."
  17 I 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jan Klamut
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
"Teoria & Eksperyment."
  21 I 2005
piątek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 322
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Prof. dr hab. Łukasz A. Turski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiegow Warszawie
"Dynamika półklasycznych elektronów Blocha ze spinem."
  21 I 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Maciej Matyka
"Badanie zjawisk zachodzących w cieczach nieściśliwych metodą cząstek znaczonych."
  28 I 2005
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Mgr Volodymyr Derzhko
IFT UWr
"Formowanie faz pasemkowych w układach bezspinowych fermionów oraz bozonów z twardym rdzeniem."
  28 I 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krystyna Lukierska
Uniwersytet Zielonogórski
"Błądzenie losowe na kulach p-adycznych w szkłach spinowych."
  2 II 2005
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 409 A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Marcin Matusiak
"Efekt Righi-Leduca jako narzędzie do badania elektronowego transportu ciepła na przykładzie EuBa2Cu3O7-d ."
  15 II 2005
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Doc Dariusz Kaczorowski
"Nowy projekt Cost - "Emergent Behaviour in Correlated Matter"
  18 II 2005
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Stefan Zuber
"Badania warstw adsorpcyjnych na izolatorach i półprzewodnikach metodami AFM i STM."
  18 II 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Volodymyr Drzhko
"Stabilność faz pasemkowych w układach bezspinowych fermionow oraz bozonów z twardym rdzeniem."
  23 II 2005
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
dr hab. inż. prof. Karol Nitsch
Wydział Elektroniki i Mikrosystemów i Fotoniki
"Spektroskopia impedancyjna w badaniach materiałowych."
  25 II 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Marek Zrałek
Uniwersytet Śląski
"Poszukiwanie nowej fizyki w oscylacji neutrin."
  28 II 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Antoni Mituś, prof. nadzw. PWr
"O modelowaniu Monte Carlo kinetyki wybranych procesów fotonicznych w azopolimerach"
  3 III 2005
czwartek 
godz. 11:45
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Monika Trzebiatowska-Gusowska
"Kryształy związków sarkozyny: struktura, widma oscylacyjne i przemiany fazowe."
  4 III 2005
piątek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 322
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej

"II Sympozjum LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji) pt. "Frontiers of Quantum Mechanics: Information & QM"." 
Dodatkowe informacje ...
  4 III 2005
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Andrzej Ostrasz
"Wykorzystanie metod spektroskopii mössbauerowskiej i anihilacji pozytonów do badania własności elektronowych i strukturalnych stopów krystalicznych żelaza z metalami przejściowymi."
  7 III 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 322
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Prof. Christopher A. Fuchs
Bell Labs, New Jersey, USA
"Representing Quantum Mechanics on the Probability Simplex -- a Few More Details."
  8 III 2005
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Prof. dr hab. Józef Wrzyszcz
"Krytyczne i nadkrytyczne właściwości fluidów - hydrotelmalne syntezy nowych materiałów."
  10 III 2005
czwartek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Anna Gągor
"Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów; oddziaływanie CO + NO na powierzchni miedzi Cu(100)."
  11 III 2005
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof.dr hab. Stefan Mróz
"Zmiany składu pierwszych warstw atomowych kryształu AuCu3(001) przy wygrzewaniu od temperatury przejścia porządek-nieporządek (663 K) do 1000 K."
  11 III 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Barbara Pabjan
Instytut Socjologii UWr
"Społeczne kształtowanie metody naukowej."
  14 III 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jan Misiewicz
"Optyczne badania materiałów i struktur laserów półprzewodnikowych."
  15 III 2005
wtorek 
godz. 09:00
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 411c (dawna czytelnia)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr. Axel Pelster
Universitaet Duisburg-Essen
"Trapped Bose-Einstein Condensates." 
Cykl trzech wykładów
  18 III 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Dariusz Prorok
"Model statystyczny w opisie produkcji cząstek w zderzeniach ciężkich jonów."
  18 III 2005
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Andrzej Baranowski, Dr Maria Dębowska, Dr Kazimierz Jerie
"Wyniki badań własności substancji molekularnych uzyskane metodami spektroskopii anihilacyjnej."
  21 III 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Karina Weron
"Anomalne procesy dyfuzyjne. Od ruchu Browna do "fraktalnych" równań dyfuzyjnych."
  21 III 2005
poniedziałek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Malgorzata Samsel-Czekala
"Wpływ geometrii powierzchni Fermiego, badanej w eksperymencie Comptona i anihilacji pozytonów, na własności fizyczne metali."
  22 III 2005
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Danuta Potoczna-Petru
"Co nowego w nanorurkach?"
  1 IV 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

"Ogłoszenie wyników szóstej edycji konkursu na oprogramowanie komputerowe popularyzujące fizykę."
  4 IV 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Dr. J.W. (Hans) Hofstraat
Vice President Phillips Research
"Nanotechnology: From Materials to Applications." 
Wspólnie z Centrum Materiałów Zaawansowanych i Technologii
  11 IV 2005
poniedziałek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr hab. Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
"Ułamkowy efekt Halla w ujęciu złożonych fermionów."
  12 IV 2005
wtorek 
godz. 10:00
  budynek VIII, sala nr 6   Wykład dla studium doktoranckiego
Prof.Dr. Gunnar Berg
Instytut Fizyki M.Luthra , Halle , Niemcy
"Cykl wykładów : Transport masy w ciele stałym." 
Następne części wykładu w dniach 13 i 14 kwietnia.
  12 IV 2005
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Mgr inż. Małgorzata Małecka
"Synteza nanocząstek w mikroemulsji."
  15 IV 2005
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Stanisław Hałas
Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
"100 lat pracy wyjścia."
  15 IV 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marek Mozrzymas
"Matemetyka i fizyka kwantowa w kryptografii. Czesc II-ga."
  15 IV 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marek Mozrzymas
"Matemetyka i fizyka kwantowa w kryptografii."
  18 IV 2005
poniedziałek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr hab. Andrzej Drzewiński
Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Częstochowska
"Prawa potęgowe w nanopaskach Isinga."
  29 IV 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
"Osiąganie granicy (termodynamicznej)."
  6 V 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krzysztof Meissner
Uniwersytet Warszawski
"Entropia czarnych dziur."
  9 V 2005
poniedziałek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
"Poznawanie świata z dziejów filozofii i fizyki."
  11 V 2005
środa 
godz. 13:30
  INTiBS PAN, 
bud. VIII,
sala nr 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Patrycja Godlewska
"Nowe zol-żelowe materiały optoelektroniczne zawierające kompleksy ziem rzadkich z pochodnymi pirydyny."
  13 V 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Krzysztof Graczyk
"Rozpraszanie neutrin na jądrach i nukleonach."
  17 V 2005
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Włodzimierz Miśta
"Dopalanie zanieczyszczen organicznych (VOC) w reaktorach plazmowych."
  20 V 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Andrzej Sitarz
"Niekomutatywna geometria a la Connes- dzisiaj."
  27 V 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Rafał R. Suszek
"Kwantowe D-brany Wessa-Zumino-Novikova-Wittena"
  1 VI 2005
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
István Földvári oraz Elena Berei
Research Institute for Solid State Physics and Optics, HAS, Budapest
"Self-Frequency-Doubling Laser Crystals and Related Problems."
  3 VI 2005
piątek 
godz. 17:00
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Jaroslaw Pasternak
"Beam dynamics in the muon front-end of a neutrino factory." 
Obrona pracy doktorskiej. Termin przesunięty w związku z pogrzebem prof. Kazimierza Urbanika.
  17 VI 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Kamil Trojan
"Model materii granulowanej."
  24 VI 2005
piątek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. S.Koshihara
Department of Materials Science, Tokyo Institute of Technology, Japan
"Gigantic and Ultrafast Photoresponse in Molecular Charge Order System."
  28 VI 2005
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Doc.dr hab. Leszek Kępiński, mgr inż. Ludwina Krajczyk, mgr inż. Młgorzata Małecka
"Wrażenia z "XII International Coference on Electron Microscopy of Solids" ( Kazimierz Dolny 5-9 czerwca 2005)."
  29 VI 2005
środa 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Daniel Ueltschi
University of Arizona, Tucson, USA.
"Hund's rule and metallic ferromagnetism."
  15 VII 2005
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Leszek Szybisz
Comision Nacional de Energia Atomica oraz Department of Physics, Univesity of Buenos Aires
"Quantum effects on surface tension and thickness of 4He systems."
  5 VIII 2005
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Heinz Barentzen
Max Planck Institute for Solid State Research in Stuttgart
"Systematic Strong-Coupling Expansion of the T-t Jahn-Teller System." 
wraz z Centrum Doskonałości CELTAM
  9 IX 2005
piątek 
godz. 10:30
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Renata Reisfeld
Hebrew University, Jerusalem
"Theory and Application of Colored Glasses and Connection to Polish Scientists" 
Uroczystość wręczenia dyplomu Honorowego Profesora INTiBS PAN
  21 IX 2005
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Prof. dr hab. Robert Troć
"Rola magnetooporu we własnościach fizycznych układów 5f-elektronowych."
  29 IX 2005
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II
sala nr 6
  Seminarium Zakładu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Doc.dr hab. Z.T.Lalowicz
Instytut Fizyki Jądrowej, PAN
"Badania rotacji kwantowej molekuł XD4 metodami rezonansu magnetycznego."
  3 X 2005
poniedziałek 
godz. 13:30
  INTiBS PAN, 
bud. VIII,
sala nr 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Jacek Michalski
"Oscylacyjne i elektronowe stany wzbudzone nitrowych, azowych i hydrazowych pochodnych pirydyny - zastosowanie metod półempirycznych i ab initio."
  7 X 2005
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS,
sala audytoryjna
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr PaweŁ Tomaszewski
"Od metody kapilary do radiomikroskopu, czyli o polskim wkładzie do dziejów świata." 
Inauguracja roku akademickiego w INTiBS PAN.
  7 X 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Łukasz Kociuba
"Integracja danych a narzędzia SAS ETL Server"
  14 X 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala im. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Marcel Ausloos
Uniwersytet w Liege (Belgia)
"Extreme events: causes and consequences (in physics and other domains)."
  20 X 2005
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
D.Gnida, K.Gofryk, K.Kletowski, R.Lemański, V.H.Tran, P.Wiśniewski
"Sprawozdanie z konferencji - Workshop on Correlated Thermoelectric Material oraz Conference on Concepts in Electron Correlation."
  21 X 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ziemowit Popowicz
"Odwrotne Hamiltonowskie Hierarchie."
  21 X 2005
piątek 
godz. 14:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr hab. Zygmunt Galasiewicz
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
"Pojmowanie przestrzeni, czasu i materii do Alberta Einsteina i dzięki niemu."
  25 X 2005
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Grażyna Dominiak-Dzik
"Właściwości spektroskopowe kryształów optycznie nieliniowych, domieszkowanych jonami luminescencyjnymi."
  2 XI 2005
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Darisz Hreniak
"Nanoceramiki i ich właściwości optyczne."
  4 XI 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Lech Jakóbczyk
"Splątanie i nierówno/sci Bella w układach otwartych."
  7 XI 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Ewa Rysiakiewicz-Pasek
"Krzemionkowe szkla porowate."
  8 XI 2005
wtorek 
godz. 14:30
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. dr hab. Czesław Rudowicz
Instytut Fizyki, Politechnika Szczecińska
"An Overview of recent Czesław Rudowicz Research in Optical & EMR Spectroscopy of Transition Ions."
  9 XI 2005
środa 
godz. 12:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Janina Okal
"Badanie mechanizmu utleniania, redyspersji oraz aktywności chemicznej wysokozdyspergowanego renu w układzie Re/Al2O3."
  14 XI 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Piotr Kossacki
Zaklad Fizyki Ciala Stalego, Uniwersytet Warszawski
"Spektroskopowe badania ferromagnetyzmu studni kwantowych (Cd,Mn)Te."
  18 XI 2005
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Mariusz Tuz
"Zastosowanie spektroskopii 31P MRS w ocenie proliferacji nowotworowej."
  18 XI 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Zygmunt Galasiewicz
"Pojmowanie przestrzeni, czasu, materii do Alberta Einsteina i dzięki niemu." 
Dodatkowe informacje ...
  21 XI 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Marek Zając
"Aberracje obiektywow hybrydowych."
  25 XI 2005
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Mojmir Sob
Uniwersytet w Brnie, Czechy
"The application of ab initio electronic structure calculations...""
  25 XI 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krzysztof Wojciechowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
"Auksetyki o symetrii kubicznej."
  28 XI 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Stefan Waplak
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
"Elektronowy rezonans paramagnetyczny w fizyce ciala stalego."
  29 XI 2005
wtorek 
godz. 10:30
  Budynek II,
sala 409A
  Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Jan Kapała
Politechnika Wrocławska
"Termodynamika i modelowanie dwuskładnikowych wykresów fazowych." 
Seminarium Centrum Doskonałości NAFCELLS
  30 XI 2005
środa 
godz. 10:15
  Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2/4
sala 607
  Seminarium w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
Prof. Taku Matsui
Kyushu University,Fukuoka, Japan
"Bose-Einstein Condensation on Graph."
  5 XII 2005
poniedziałek 
godz. 10:15
  Budynek II,
sala 409A
  Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Różni prelegenci
"X Minisympozjum Fizyki Statystycznej" 
Szczegółowy program sympozjum.
  5 XII 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jerzy Burchardt
Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
"Rozszczepienie światła w krysztale heksagonalnym przez Witelona w 1270 roku."
  6 XII 2005
wtorek 
godz. 13:30
  Sala seminaryjna   Seminarium w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
A. I. Voitenko
"MgB2: How many gaps?"
  7 XII 2005
środa 
godz. 10:30
  Budynek II,
sala 6
  Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. G.S. Burhanov
Instytut Metallurgii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
"O anomalnym zachowaniu podatności magnetycznej w nadprzewodzącej fazie YNi1.9B1.2"
  9 XII 2005
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 445 (dawniej 418c)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Klaudiusz Małachowski1, dr hab. Marek Wolf2
1Dolnośląskie Centrum Onkologii, 2IFT UWr.
"Model repopulacji w guzie nowotworowym w czasie leczenia radioterapią."
  9 XII 2005
piątek 
godz. 13:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Paolo Lipari
Universita di Roma ,,la Sapienza"
"The neutrino as a new messenger in cosmology and astrophysics."
  12 XII 2005
poniedziałek 
godz. 10:30
  Budynek II,
sala 6
  Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Henryk Drulis
"Szczegóły Posiedzenia Polskiej Platformy Wodoru i Ogniw Paliwowych w St. Jabłonkach w dn. 24-25 listopada 2005." 
Seminarium grupy NAFCELLS
  12 XII 2005
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Robert Iskander
Queensland University of Technology Brisbane, Australia
"Efforts towards better vision."
  13 XII 2005
wtorek 
godz. 09:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Vasyl Kinzhybalo
"N-allylhexamethylenetetraminium - unikalny ligand w pi-kompleksach miedzi (I)."
  13 XII 2005
wtorek 
godz. 13:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Janina Okal
"Ciecze jonowe - związki na miarę XXI wieku. Zastosowanie w katalizie."
  14 XII 2005
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
sala 6, budynek II
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Dr. R. Jardin1 , Dr. F. Wastin2
ITU Karlsruhe
"1. New features of the 4:1:12:pressure effect in U4PdGa12.
2. Overview of magnetic and superconducting properties of actinide 1:1:5 compounds."
  16 XII 2005
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krzysztof Wojciechowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
"Auksetyki o symetrii kubicznej."
  20 XII 2005
wtorek 
godz. 10:30
  INTiBS
sala audytoryjna
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. dr hab. Robert Troć
"Moje reminiscencje 45 lat pracy w świetle ostatnich badań."
  21 XII 2005
środa 
godz. 10:00
  INTiBS PAN, 
sala audytoryjna
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Krzysztof Gofryk
"Własności termoelektryczne 4f i 5f- elektronowych faz Heuslera RPdX i RPd2X (X = Sb, Bi)."

2004

  5 I 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Antoni Ciszewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
"Skaningowa mikroskopia tunelowa w fizykochemii powierzchni."
  9 I 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Wojciech M. Gańcza
"Wczesnoszkolna dydaktyka fizyki."
  12 I 2004
poniedziałek 
godz. 11:00
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Różni prelegenci
"I Miedzynarodowe Sympozjum LFPPI (Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji) pt. "Kryptografia i informatyka kwantowa"." 
Więcej informacji: http://sympozjum-lfppi.if.pwr.wroc.pl
  15 I 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Daniel Gnida
"Ocena stabilności struktury powierzchni rozdziału faz kompozytu AK12-cząstki węgla szklistego."
  16 I 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Piotr Ługiewicz
"Dekoherencja na algebrach Weyla."
  19 I 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Paweł Hawrylak
Institute for Microstructural Science, National Research Council of Canada
"Quantum dots: laboratory for correlated electron systems."
  20 I 2004
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Dr Paweł Hawrylak
Institute for Microstructural Sciences,National Research Council of Canada, Ottawa
"Electronic properties of self-assembled quantum dots." 
Wraz z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Wrocławskim Oddziale PAN
  21 I 2004
środa 
godz. 12:00
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
1. Mgr inż. Jarosław Domaradzki 
2. Mgr inż. Piotr Czarnecki

"1. Właściwości cienkich warstw tlenków Ti-V-Pd otrzymywanych zmodyfikowaną metodą rozpylania magnetronowego. 
2. Emisja elektronów z emiterów wykonanych techniką EBID."
  22 I 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Elwira Pisarska
"Badanie współistnienia nadprzewodnictwa i magnetyzmu w związkach typu RENi2B2C."
  23 I 2004
piątek 
godz. 12:00
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Grzegorz Kondrat
"Prosty model perkolacji polimerów."
  27 I 2004
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem.6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Jolanta Krawczyk
"Rozpraszanie dyfuzyjne promieniowania rentgenowskiego i uporządkowania bliskiego zasięgu w modulowanych strukturach typu przerastania dotowanych jodem kryształów ftalocjaniny z Yb, As i U."
  28 I 2004
środa 
godz. 12:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Ana Celia Mota
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden oraz Solid State Laboratory, ETH Zurich
"Paramagnetic reentrant effect in mesoscopic proximity structures."
Wspólnie z CELTAM.
  5 II 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Anna Gągor
"Oznaczanie struktur faz polimorficznych i mechanizmu transportu w superjonowych przewodnikach typu BiMeVoxu."
  9 II 2004
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Adam Kiejna
Instytut Fizyki, Uniwersytet Wroclawski
"Obliczenia z pierwszych zasad struktury i właściwości powierzchni metali."
  10 II 2004
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Hanna Grabowska
"Katalityczna alkilacja krezoli alkoholem izopropylowym."
  11 II 2004
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 409A
  Seminarium Zakładu Badań Nadprzewodnictwa
Doc. Andrzej Zaleski
"Jak Księżyc może rozwiązać kryzys energetyczny na Ziemi ?"
  12 II 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr. Agnieszka Grykałowska
"Podstawowe zagadnienia spektroskopii NMR."
  13 II 2004
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Grzegorz Musiał
Instytut Fizyki, UAM
"Analiza przemian fazowych w modelu Ashkina-Tellera."
  16 II 2004
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
Sala audytoryjna
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Tomasz Krzysztoń
"Wpływ porządku antyferromagnetycznego na wnikanie i ruch strumienia magnetycznego w nadprzewodnikach."
  17 II 2004
wtorek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Grzegorz Paściak
Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
"Ogniwa paliwowe typu SOFC (solid oxide fuel cell) i PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell)."
  19 II 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Radosław Lisiecki
"Spektroskopowa charakterystyka jonów Tm3+ i Yb3+ w kryształach YVO4 wytwarzanych metodą Czochralskiego."
  20 II 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Zbigniew Koza
"Fraktalność współczynników transportu w pewnym układzie dynamicznym."
  23 II 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
"Układy optyki planarnej dla zastosowań sensorowych."
  24 II 2004
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. Leszek Golonka
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
"Zastosowanie ceramiki LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic)." 
Wraz z Komisą Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu
  25 II 2004
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr inż. Zbigniew Znamirowski
"Warstwy wykonane techniką natryskiwania plazmowego i grawerowane laserowo jako polowe emitery elektronów." 
Wspólnie z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu
  26 II 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Artur Maciąg
"Mieszany singletowo-tripletowy stan nadprzewodzący, czyli złamanie symetrii względem odbicia czasu w umiarkowanie domieszkowanych antyferromagnetykach."
  27 II 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Janusz Szwabiński
"Dokładna grupa renormalizacyjna w mechanice kwantowej."
  1 III 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Piotr Pierański
Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej
"Fizyka strzału z bicza."
  1 III 2004
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Dr Klaus Becker
Technical University, Dresden
"Projector-renormalization method of many-particle systems."
  3 III 2004
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr inż. Tadeusz Żdanowicz
"Pomiary parametrów ogniw, modułów i systemów fotowoltaicznych." 
wspólnie z Komisją Inzynierri Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu
  4 III 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Monika Trzebiatowska-Gusowska
"Metodyka spektroskopii oscylacyjnej (na wybranych przykładach)."
  4 III 2004
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409a
  Seminarium Zakładu Teorii Struktury Elektronowej
Prof. dr hab. Henryk Stachowiak
"Oddziaływanie elektron-pozytron w przybliżeniu nielokalnym."
  4 III 2004
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Dr.Tomasz Błachowicz
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
"Analiza anizotropii magnetycznych w niskowymiarowych strukturach supersieciowych z wykorzystaniem brillouinowskiego rozpraszania światła."
  5 III 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ashok Das
University of Rochester, USA
"Light-front field theories of finite temperature."
  8 III 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Bruce J. West
USA Army Research Office
"Complexity produces strange kinetics and dynamics."
  11 III 2004
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Mirosław Miller
Instytut Metalurgii i Pierwiastków Ziem Rzadkich, Politechnika Wrocławska
"Wybrane zagadnienia materiałowe w ogniwach chemicznych ze stałym elektrolitem (SOFC)."
  12 III 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Valeriy Tolstoy
Moscow State University)
"Fortieth anniversary of extremal projector method."
  15 III 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Tomasz Szoplik
Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Metamateriały"
  19 III 2004
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS, 
Sala audytoryjna
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Harald W. Weber
Atomic Institute of the Austrian Universities, Wien, Austria
"High temperature superconductors - the long road to high current applications."
  19 III 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Krzysztof Redlich
"Teoria pola na sieci w fizyce cieżkich jonów."
  22 III 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Zbysław Wilamowski
Instytut Fizyki PAN
"W poszukiwaniu ferromagnetycznego półprzewodnika."
  26 III 2004
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Doc. dr hab. Piotr Wróbel
"Przewodnictwo optyczne silnie skorelowanych nadprzewodzących elektronów."
  29 III 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Fotochromizm - czyli nowa epoka o-świecenia."
  30 III 2004
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
Professor James R. Varner
Alfred University, Alfred, NY, USA
"Mechanical Properties of Glasses and Ceramics." 
Cykl wykładów 4x2 godziny w dniach 30.03 do 02.04.
  31 III 2004
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Lucyna Macalik
"Właściwości spektroskopowe jonu Tm+3 domieszkowanego w krysztale podwójnego wolframianu potasowo-lantanowcowego."
  2 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Michał Spaliński
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
"D-brany i teoria Yanga-Millsa."
  2 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marek Nowicki
"Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów pierwotnych i wtórnych w badaniach strukturalnych."
  5 IV 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Wojciech Gawlik
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
"Jak i po co pułapkujemy zimne atomy w Krakowie?"
  16 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Pavel Exner
UJF, Praga
"Geometrically induced bound states in Dirichlet layers."
  19 IV 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jan Stankowski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
"Tajemnica spinu."
  21 IV 2004
środa 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr hab. Marta Z. Cieplak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Efekty lokalizacji w słabo domieszkowanym 
La2-xSrxCuO4." 
Wraz z Oddziałem Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa.
  23 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
"Ogłoszenie wyników konkursu na program komputerowy popularyzujący fizykę. Autorska prezentacja nagrodzonych projektów."
  23 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr. Peter Varga
Technische Universität Wien, Austria
"High Resolution Scanning Tunneling Microscopy on Metals: Structure and Chemistry."
  26 IV 2004
poniedziałek 
godz. 11:45
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jacek Kossut
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"O wstrzykiwaniu spinów i strukturach hybrydowych."
  27 IV 2004
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Janusz Jabłoński
"Fizykochemiczne przyczyny dezaktywacji katalizatorów Co/SiO2."
  29 IV 2004
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof.dr John A. Mydosh
"Weak itinerant electron ferromagnetism in alkali-metal skutterurides." 
Wspólnie z CELTAM.
  30 IV 2004
piątek 
godz. 10:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Doc. dr hab. Romuald Lemański
"Prosta teoria uporządkowania magnetycznego w przewodnikach."
  30 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Hannes Nowak
Biomagnetic Center Jena, Fridrich-Schiller-University
"Biomagnetism: a new approach in magnetic source imaging."
  30 IV 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Ryszard Piasecki
Uniwersytet Opolski
"Entropowa metoda oceny niejednorodności przestrzennej."
  4 V 2004
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
sala audytoryjna
  Wykład dla studium doktoranckiego
Prof. Peter Fulde1 i prof. Gertrud Zwicknagl2
1Instytut Maxa Plancka Fizyki Układów Złożonych, Drezno,2Uniwersytet Techniczny, Braunschweig
"1. Role of local degrees of freedom in metals.
2. Strongly correlated electrons: heavy quasiparticles, photoemission in normal and superconducting phases." 
Cykl wykładów w ramach działalności CELTAM i Studium Doktoranckiego INTiBS. Szczegółowy program wykładów.
  5 V 2004
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
Sala audytoryjna
  Seminarium Oddziałowe
Prof.dr hab. Robert Troć
"On the phenomenon of the characteristic temperature T* in the ferromagnetic superconductor UGe2." 
Połączone seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej i Oddziału Magnetyków i Metali.
  7 V 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr Peter Fulde
Max-Plank-Institut für Physik komplexer Systeme, Dresden, Germany
"Spin transport through interfaces." 
Posiedzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego połączone z Seminariami Instytutów Fizyki UWr.
  10 V 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Michał Nawrocki
IFD, Uniwersytet Warszawski
"Podpatrywanie spinu w półprzewodnikach przy użyciu ultrakrótkich impulsów światła."
  14 V 2004
piątek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek C5,
sala 105
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Prof. Andrzej Miniewicz
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wrocławska
"Light induced molecular reorientations and dynamic holography in liquid crystals."
  14 V 2004
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 409 A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Tomasz Plackowski
"Możliwości pomiarowe Teslatronu."
  14 V 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Zbigniew Koza
"Dyfuzja w układach z reakcją chemiczną."
  17 V 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Instytut Fizyki, Politechnika Warszawska
"Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne wykorzystujące związki typu CuInSe2 ."
  21 V 2004
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 409 A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Marcin Matusiak
"Efekt Righi-Leduca – pomiary i interpretacja."
  21 V 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn
"Formowanie się obrazu w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej - badania teoretyczne."
  21 V 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Dieter Maison
Instytut Maxa Plancka, Monachium
"Non-abelian gravitating solitons with cosmological constant."
  24 V 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jerzy Lukierski
Instytutu Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wroclawski
"Od modelu standardowego do CM-teorii."
  25 V 2004
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
dr inż. Włodzimierz Tylus
Politechnika Wrocławska
"Technika XPS/AES w analizach chemicznych powierzchni ciał stałych. Wybrane przykłady zastosowań."
  27 V 2004
czwartek 
godz. 09:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Paweł Tomaszewski
"Twórczy błąd, czyli rzecz o prof. Janie Czochralskim."
  27 V 2004
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
Różni prelegenci
"IV Warsztaty Naukowe Zakładu Transportu Elektronowego" 
Szczególowy program Warsztatów.
  28 V 2004
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Michael W. Barsoum
Drexel University, Philadelphia, USA
"Ductile, machinable ternary carbides and nitrides: a new class of solids: polycrystalline nanolaminates." 
Więcej informacji...
  28 V 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Franciszek Gołek
"Desorpcja halogenków metali alkalicznych stymulowana elektronami."
  28 V 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Radosław Matyszkiewicz
IFT, Uniwersytet Warszawski
"Supersymetria w świecie bran."
  31 V 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Janusz Sylwester
Zaklad Fizyki Słońca, Centrum Badań Kosmicznych PAN
"Wrocławskie badania promieniowania rentgenowskiego Słońca."
  1 VI 2004
wtorek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek C5,
sala 105
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Prof J. Gary Eden
University of Illinois, Urbana, USA
"Microplasma Devices in Semiconductors, Ceramic and Polymer/Metal Multilayer Structures: Photodetectors, Optical Amplifiers, and Arrays."
  3 VI 2004
czwartek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Jaouher Amami
Claude Bernard/Lyon 1 University
"Crystal growth of oxides by LHPG. technique."
  4 VI 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Wojciech Kamiński
"Własności strukturalne i elektronowe czystych i zaadsorbowanych powierzchni półprzewodników oraz formowanie się ich obrazów w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej."
  4 VI 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Czesław Oleksy i Prof. Jerzy Przystawa
"Problem ordynacji proporcjonalnej w wyborach parlamentarnych oczami fizyków i matematyków."
  7 VI 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jan Sobczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wroclawski
"Fizyka neutrin, czyli małe jest piękne."
  8 VI 2004
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409a
  Seminarium Zakładu Teorii Struktury Elektronowej
Prof. dr hab. H. Stachowiak
"Poprawka korelacyjno-wymienna w teorii funkcjonałów gęstości."
  14 VI 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Mirosław Łątka
"Fluktuacje w hemodynamice mózgowej."
  15 VI 2004
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Keshry Sangwala
Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki, Politechnika Lubelska
"Wzrost kryształów jonowych w obecności domieszek: trendy badań."
  18 VI 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Claus M. Schneider
Institut für Festkörperforschung Forschungszentrum Jülich
"Shedding light onto magnetism: Experiments with synchrotron radiation."
  22 VI 2004
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Prof. dr hab. Jozef Wrzyszcz
"Metale w stanie koloidalnym. (Świat zaniedbanych rozmiarów)"
  20 IX 2004
poniedziałek 
godz. 11:00
  INTiBS,
sala audytoryjna
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Bernard Coqblin
Uniwersytet Paris-Sud, Orsay, Francja
"Theory of the Kondo lattice: Competition between magnetism and Kondo effect."
  20 IX 2004
poniedziałek 
godz. 12:00
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Bernard Gruzzy
Blaise Pascal University
"The InP (100) surfaces nitridation studied by electron spectroscopies."
  1 X 2004
piątek 
godz. 10:30
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Różni prelegenci
"Sympozjum: "Spektroskopia Ziem Rzadkich - Współczesne Kierunki Badań"" 
Organizatorzy: CELTAM oraz Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych. Szczegółowy program.
  8 X 2004
piątek 
godz. 09:30
  IFD, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
Mgr Marek Kostrzewa
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
"Anihilacja pozytonów z elektronami atomów domieszek w wybranych stopach na bazie niklu." 
Publiczna obrona pracy doktorskiej
  8 X 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Różni prelegenci
"Uroczyste seminarium poswiecone 10 rocznicy smierci prof. Jana Rzewuskiego."
  11 X 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Marek Potemski
High Magnetic Field Laboratory, Grenoble, Francja
"Microwave irradiated two-dimensional electron gas in magnetic field."
  12 X 2004
wtorek 
godz. 10:30
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr hab. Jozef Spalek
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
"O D W O Ł A N E"
  15 X 2004
piątek 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 418c   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Adam Kiejna
"Struktura i energetyka układów adsorpcyjnych z pierwszych zasad."
  15 X 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Zbigniew Haba
"Klasyczna i kwantowa fizyka w niejednorodnym świecie."
  15 X 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Izabela Cebula
"Właściwości kryształów ferroelektrycznych z rodziny 
Li2-xNaxGe4O9."
  18 X 2004
poniedziałek 
godz. 11:45
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Instytut Fizyki, Politechnika Warszawska
"Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne wykorzystujące związki typu CuInSe."
  19 X 2004
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Mgr inż. Małgorzata Małecka
"Synteza i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów MCM-41 i Ti-MCM-41 oraz ich zastosowanie w syntezie chemicznej."
  20 X 2004
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Grażyna Dominiak-Dzik
"Struktura i charakterystyki spektralne boranowych kryształów domieszkowanych jonami lantanowców."
  22 X 2004
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Doktoranckie
Różni prelegenci
"Forum Doktorantów Wrocław - Poznań" 
Organizatorzy: INTiBS PAN oraz IFM PAN.
Szczegółowy program.
  22 X 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala im. Jana Rzewuskiego   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
"Nagroda Nobla w fizyce - 2004" 
Wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej
  25 X 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Tomasz Plackowski
INTiBS PAN
"Izotermiczny efekt magnetokaloryczny w nadprzewodnikach i magnetykach."
  26 X 2004
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Dr Jochen S. Gutmann
Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany
"Structured nanocomposite materials from block copolymers."
  29 X 2004
piątek 
godz. 12:00
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Robert Nowakowski
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
"Obserwacje dynamiki zjawisk zachodzących na powierzchniach ciał stałych metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i sił atomowych (AFM)."
  29 X 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Andrzej Borowiec
"Rozszerzone teorie grawitacji i ich zastosowanie w kosmologii"
  3 XI 2004
środa 
godz. 10:30
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. dr hab. Józef Spałek
Uniwersytet Jagielloński
"Lokalizacja Motta-Hubbarda: krótki przegląd.""
  5 XI 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Witold Karwowski
"Aksjomatyczna teoria pola - sukcesy i zapomnienie."
  8 XI 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Gabriel Crean
National Microelectronic Research Centre, Cork, Ireland
"NMRC research programmes in materials science for information and communication technologies."
  8 XI 2004
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
Sala Audytoryjna
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof.Dr. H.J. Schneider-Muntau
Florida State University , USA
"Magnetic technology in National High Magnetic Field Laboratory."
  9 XI 2004
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Mgr Krzysztof Gofryk
"Własności magnetyczne i transportowe faz Heuslera RePdX i RePd2X ( X =Sb,Bi)."
  16 XI 2004
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Mgr Krzysztof Gofryk
"Własności magnetyczne i transportowe faz Heuslera RePdX i RePd2X ( X =Sb,Bi) (ciąg dalszy)"
  17 XI 2004
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Prof. Marco Bettinelli
Dipartimento Scientifico e Tecnologico, Universita degli Studi di Verona
"Synthesis, characterization and luminescence of nanocrystalline oxides activated with lanthanide ions."
  18 XI 2004
czwartek 
godz. 09:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
Różni prelegenci
"V Warsztaty ZTE" 
Szczegółowy program.
  19 XI 2004
piątek 
godz. 15:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Marcin Chochół
"O emisji Anty-Stokesowskiej obserwowanej w jonach erbu." 
Seminarium Otwartej grupy Perowskitowej
  22 XI 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Tadeusz Luty
Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej oraz Centrum Materialow Zaawansowanych i Nanotechnologii
"Foto-indukowane, ultraszybkie porządkowanie cząsteczek; struny charge-transfer."
  23 XI 2004
wtorek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Mgr Agnieszka Mech
"Przewidywanie struktury elektronowej związków lantanowców z ligandami organicznymi za pomocą prostych modeli teoretycznych."
  26 XI 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Klaus Helbig
Hannover
"Isomorphism between tensor and vector spaces."
  29 XI 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Robert Sarzała
Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
"Lasery złączowe dla nowoczesnych systemów światłowodowej telekomunikacji optycznej: fizyczna symulacja działania oraz optymalizacja wybranych struktur laserowych."
  29 XI 2004
poniedziałek 
godz. 16:00
  Politechnika Wrocławska,
budynek C5,
sala 105
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Prof. Christi Madsen
Bell Laboratories, Lucent Technologies
"Signal Processing with Optical Filters - Making a Multi-Colored Engine." 
Wykład IEEE/LEOS
  3 XII 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Janusz Miskiewicz
"Mikroskopowy model układów makroekonomicznych - wpływ szybkości przepływu informacji na występowanie cykli ekonomicznych."
  6 XII 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Kłonkowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
"Nanocząstki półprzewodników i jony lantanowca(III) w kserozelu tlenkowym jako materiały luminezujące."
  10 XII 2004
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Mgr Paweł Mikołajczyk
"Przejście metal-izolator i uporządkowanie magnetyczne w modelu Falicova-Kimballa."
  10 XII 2004
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marek Nowicki
"Badania strukturalne dla układów Pb/Ni(111), Au/Ni(111) i Ag/Cu(111) przy użyciu DAES i DEPES."
  10 XII 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Andrzej Borowiec
"Nowe deformacje algebr supersymetrii."
  13 XII 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Krzysztof Bryl
Katedry Fizyki i Biofizyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
"Zastosowanie ultraszybkiej spektroskopii do badania rodopsyn - procesy widzenia i konwersji energii."
  17 XII 2004
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Sebastian Nowak
"Kappa-Poincare jako grupa SO(1,4)."
  20 XII 2004
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Jan Masajada
"Dziwna kariera trzech fal płaskich."
  20 XII 2004
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
bud. VIII,
sala nr 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Dariusz Hreniak
"Synteza i zbadanie własności optycznych nanokryształów związków ziem rzadkich otrzymanych metodą zol-żel."

2003

  3 I 2003
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Elwira Wachowicz
Chalmers University of Technology, Göteborg, Szwecja
"Bramki, kontakty, interfejsy z pierwszych zasad (SiC, ZnO-metal)"
  6 I 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Paweł Machnikowski
"Procesy fononowe w kropkach kwantowych"
  6 I 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Radosław Lisiecki
"Dwuwymiarowa analiza korelacyjna widm wodnych roztworów betalaktoglobuliny w zakresie silnej absorpcji wody."
  10 I 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Arkadiusz Wójs
Politechnika Wrocławska
"Kompleksy ekscytonowe w układach hallowskich."
  13 I 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Wojciech Suski
INTiBS PAN
"Osobliwości własności fizycznych związków międzymetalicznych f-d."
  13 I 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Anna Gągor
"Stabilne i krótko żyjące centra barwne w kryształach LiNb03."
  14 I 2003
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Dr Zbigniew Bukowski oraz mgr Krzysztof Gofryk
"EDX dla niewtajemniczonych" oraz "O pożytkach z metalografii"
  16 I 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409a
  Seminarium Zakładu Teorii Metali
dr Edward Boroński
"Obliczenie parametrów anihilacji pozytronu w gazie elektronowym na podstawie symulacji Monte Carlo - cz. II"
  17 I 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
"Nadprzewodząca zupa kwarkowa"
  20 I 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Grzegorz Harań
"Własności spektralne nadprzewodników d-wave w obecności domieszek (nieporządku)."
  20 I 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Wojciech Sąsiadek
"Składniki mineralne ziela i frakcji polisacharydowych wyodrębnionych z ziela Urtica dioica L."
  20 I 2003
poniedziałek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Doc. dr hab. Leszek Kępiński
"Sprawy organizacyjne Oddziału oraz przedstawienie tematyki badawczej Zakładów."
  24 I 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Dariusz Prorok
"Statystyczne parametry wymrożenia w zderzeniach ciężkich jonów"
  27 I 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Monika Trzebiatowska
"Synteza eterowych makrocyklicznych pochodnych 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazolu oraz badanie ich własności kompleksowania w membranowych elektrodach jonoselektywnych."
  5 II 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Mgr inż. Dariusz Żak
Katedra Podstaw Elektroniki, Politechnika Rzeszowska
"Grubowarstwowe kompozyty RuO2-szkło jako rezystancyjne czujniki kriotermometryczne o obniżonej magnetorezystancji." 
Seminarium będzie podstawą otwarcia przewodu doktorskiego.
  6 II 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. dr hab. H. Drulis
"Model podwójnej sieci Kondo w wodorkach iterbu"
  17 II 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Krzysztof Gofryk
"Własności magnetyczne i transportowe układów REPdSb i REPd2Sb (RE = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er)."
  19 II 2003
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego

"Cykl wykładów nt. metod pomiarowych w fizyce ciała stałego." 
  1. Badania strukturalne: metody dyfrakcyjne (dr hab. Marek Wołcyrz; 3 x 2 godziny)
  2. Transmisyjna mikroskopia i dyfrakcja elektronowa (dr hab. Leszek Kępiński; 2 x 2 godziny)
  3. Spektroskopia Ramana i w podczerwieni (dr hab. Mirosław Mączka; 2 x 2 godziny)
  4. Laserowe źródła światła (prof. dr hab. Witold Ryba Romanowski (2 godziny)
  5. Magnetyczne metody rezonansowe (prof. dr hab. Henryk Drulis i prof. dr hab. Olgierd Żogał; 3 x 2 godziny)
  6. Wybrane zagadnienia z fizyki powierzchni ciała stałego (dr Przemysław Godowski z Uniwersytetu Wrocławskiego; 3 x 2 godziny)
  7. Efekty kwantowo-oscylacyjne (prof. dr hab. Zygmunt Henkie; 2 godziny)
  8. Metody badań zjawisk cieplnych (prof. dr hab. Andrzej Jeżowski; 2 godziny)
  9. Makroskopowe metody magnetyczne (prof. dr hab. Wojciech Suski i dr hab. Dariusz Kaczorowski; 2 x 2 godziny)
  10. Eksperymentalne metody badania struktury elektronowej metali (dr hab. Grażyna Sznajd; 2 godziny)
  19 II 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynekVIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
mgr Dariusz Hreniak
"Właściwości luminescencyjne otrzymanych metodą zol-żel nanokrystalicznych materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkich"
  19 II 2003
środa 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem.409 a
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Natalia V. Tristan
"Fizikokhimicheskije svojstva intermetallicheskikh soedinienij R3M (R=Gd-Er, M=Co, Ni)"
  21 II 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Francesco Toppan
Centro Brasileiro Pesquisas Fisicas, Rio de Janeiro
"Division algebras, octonions and some applications"
  24 II 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Jan Sendzimir
International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria
"Stability and Resilience in Social and Ecological Systems."
  24 II 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala audytoryjna INTiBS   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. dr hab. J.W.Hennel
Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
"Tworzenie obrazów w oparciu o magnetyczny rezonans jądrowy."
  27 II 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Mgr Adam Piotr Pikul
"Efekt Kondo w antyferromagnetyku CeNiGe3."
  28 II 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Zbigniew Haba
"Kwantowa fizyka w kwantowym polu grawitacyjnym."
  3 III 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Mgr inż. Lidia Żurawowicz
Biuro ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej przy Politechnice Wrocławskiej
"Prawo własności intelektualnej."
  3 III 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Artur Maciąg
"Symetrie w mechanice kwantowej."
  7 III 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Robert Olkiewicz
"Scenariusze dekoherencji"
  10 III 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Marek Langner
"Biofizyczne aspekty terapii genowej."
  10 III 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Artur Maciąg
"Symetrie w mechanice kwantowej, cz. 2."
  11 III 2003
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Włodzimierz Miśta
"Nowe metody oczyszczania spalin samochodowych z silników Diesla."
  14 III 2003
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Ilona Zasada
Katedra Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Łódzki
"Opis dyfuzyjnego rozpraszania spolaryzowanych elektronów na powierzchniach nieuporządkowanych"
  14 III 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Lech Jakóbczyk
"Splątanie w kwantowych układach otwartych"
  17 III 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Mgr Andrzej Dragan
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego
"Jak złamac nierówności Bella licząc fotony, ale tak naprawdę wcale ich nie licząc?"
  19 III 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynekVIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Krzysztof Hermanowicz
"Własności spektroskopowe jonu Cr(3+) domieszkowanego w sieci trygonalnych kryształów RbAl(MoO4)2 i CsAl(MoO4)2"
  21 III 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Maxim Pavlov
"Integrable problems in (1+1)-dimensional hydrodynamics"
  24 III 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Franciszek Kaczmarek
Instytut Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Przetwarzanie podczerwieni w swiatlo widzialne i jego zastosowanie w laserach."
  24 III 2003
poniedziałek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Klaus Wandelt
Universitaet Bonn, Niemcy
"Concept and application of the local work function"
  25 III 2003
wtorek 
godz. 13:00
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Klaus Wandelt
Universitaet Bonn, Niemcy
"Spontaneous formation of periodic nanostructures at metal surfaces"
  28 III 2003
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr Andrzej Wiśniewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa
"Wpływ defektów radiacyjnych i podstawień chemicznych na właściwości sieci wirów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych."
  28 III 2003
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Wacław Świątkowski
"Od Nukleoniki 1974 do Nukleoniki 2003 (30 lat z dyfuzją pozytonów)"
  28 III 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Lech Jakóbczyk
"Splatanie w kwantowych układach otwartych"
  31 III 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. John Samson
Loughborough University
"Negative Probabilities, or your chances of throwing double six with quantum dice"
  31 III 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Paweł Machnikowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
"Efekty kwantowe w półprzewodnikowych kropkach kwantowych"
  2 IV 2003
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Dr Mojmir Sob
Instytut Fizyki Materiałów, Akademia Nauk Republiki Czeskiej
"Application of ab initio electronic structure calculations in contemporary materials science"
  4 IV 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Mirosław Pruchnik
"O metodach obliczania charakterystyk fononowych"
  7 IV 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Keshra Sangwal
Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej
"Niektóre problemy z zakresu fizyki wzrostu monokryształów"
  7 IV 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Sławomir Paluch
"Magnetyzm jąder atomowych, czyli to i owo o NMR."
  8 IV 2003
wtorek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziałowe
Dr. Peter Oppenner
Leibniz Institute of Solid State and Materials Research, Drezno
"Electronic structure and superconductivity of the new superconductor PuCoGa5
Połączone seminarium Oddziału Magnetyków i CELTAM.
  8 IV 2003
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Mirosław Zawadzki
"Syntezy solvotermalne materiałów nanometrycznych"
  14 IV 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Jan Klamut
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur oraz INTiBS PAN
"Co znaczy rozumieć? Dlaczego niektórzy mówią o końcu nauki, w tym fizyki?"
  14 IV 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Pawel Machnikowski
Instytut Fizyki , Politechnika Wrocławska
"Modelowanie dynamiki elektronów i dziur w kropkach kwantowych."
  15 IV 2003
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Dr Vinh-Hung Tran
"Stan ciężkofermionowy w gęstym układzie Kondo UCu5Al ."
  15 IV 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Monika Sołyga
"Podróż do wnętrza magnetyzmu materii."
  16 IV 2003
środa 
godz. 13:00
  INTiBS,
budynekVIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr hab. Marek Langner
Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych, Politechnika Wrocławska
"Biofizyczne aspekty terapii genowej."
  23 IV 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
Audytorium
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr inż. Teodor Paweł Gotszalk
Politechnika Wroclawska
"Diagnostyka nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziaływań."
  25 IV 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Włodzimierz Piechocki
Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana , Warszawa
"Cząstka kwantowa w zakrzywionej czasoprzestrzeni" 
Dodatkowe informacje ...
  30 IV 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr inż. Grażyna Beensh-Marchwicka
"Efekt Seebecka w cienkich warstwach półprzewodnikowych." 
Wspólnie z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN
  30 IV 2003
środa 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof.dr hab. Robert Hołyst
Instytut Chemii Fizycznej PAN
"Kryształy fotonowe na bazie materiałów miękkiej materii : blokowych kopolimerów i kryształów koloidalnych krzemionki."
  5 V 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Antoni C. Mituś
"Kinetyka siatek dyfrakcyjnych w polimerach z cząsteczkami fotochromowymi: eksperyment, modele, symulacje Monte Carlo."
  5 V 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Aleksandra Kowal
"System pomiarowy do realizacji Międzynarodowej Skali Temperatur z 1990 roku."
  6 V 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Marcin Mierzejewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
"Górne pole krytyczne w nadprzewodnikach klasycznych i wysokotemperaturowych."
  12 V 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Andrzej Kowalczyk
Zespół Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Tomografia optyczna w zastosowaniach medycznych."
  12 V 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Tomasz Zaleski
"Teoria SO(5) w fizyce nadprzewodników wysokotemperaturowych."
  13 V 2003
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Arkadiusz Wójs
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
"Kompleksy ekscytonowe w układach hallowskich."
  14 V 2003
środa 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Antoni Ciszewski
"Tarcie i mechaniczna modyfikacja powierzchni w nanoskali. Wrażenia z Higlights Seminar zorganizowanego przez International Union for Vacuum Science, Technology and Applications i Chinese Vacuum Society w marcu 2003 r. w Pekinie"
  16 V 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Katarzyna Weron
"Nowa dynamika w układzie spinów isingowskich"
  19 V 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Krystian Roleder
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
"Właściwości piezoelektryczne i przejścia fazowe w kryształach NBT."
  19 V 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Tomasz Polak
"Przejścia fazowe w kwantowych matrycach złącz Josephsona."
  20 V 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Krzysztof Byczuk
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Ferromagnetyzm i przejście metal-izolator w modelu Hubbarda z nieporządkiem"
  21 V 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Mgr Piotr Solarz
"Synteza, wzrost i właściwości spektroskopowe monokryształów K5Li2LaF10 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców."
  21 V 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. dr hab. Jan Klamut
"Dlaczego niektórzy mowią o końcu nauki, w tym filozofii i fizyki? Co znaczy rozumieć?"
  23 V 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Janusz Hołyst
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
"Przejście fazowe w sieciach ewoluujacych Barabasiego-Albert"
  26 V 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Andrzej Szytuła
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
"Magnetyzm i struktura elektronowa zwiazków międzymetalicznych ziem rzadkich."
  26 V 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Adam Pikul
"Silne korelacje elektronowe w wybranych międzymetalicznych związkach z cerem - cz.I: efekt Kondo'"
  27 V 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem.409a
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Tomasz Polak
"Przejścia fazowe w kwantowych matrycach złącz Josephsona."
  28 V 2003
środa 
godz. 09:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
Różni prelegenci
"II Warsztaty Naukowe Zakładu Transportu Elektronowego" 
Program Warsztatów
  28 V 2003
środa 
godz. 12:00
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
1. Mgr inż. Jarosław Paluszyński 
2. Mgr inż. Tomasz Sobański

"1. Ilościowa rekonstrukcja topografii powierzchni drogą cyfrowego przetwarzania sygnałów w skaningowej mikroskopii elektronowej.
2. Matrycowe systemy czujnikowe do analizy mieszanin gazowych i klasyfikacji lotnych związków organicznych."
  30 V 2003
piątek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem.409a
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr inż. Tomasz Zaleski
"Theory of unification of superconductivity and antiferromagnetism based on the SO(5) symmetry group in the physics of high-temperature superconductors."
  30 V 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Cezary Juszczak
"Symulacje MC efektów jądrowych w procesach neutrin"
  2 VI 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Paweł Hawrylak
National Research Council, Ottawa, Kanada
"Nano-spintronics and Quantum Hardware"
  2 VI 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Adam Pikul
"Silne korelacje elektronowe w wybranych międzymetalicznych związkach z cerem - cz.2 ."
  3 VI 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Tadeusz Domański
Instytut Fizyki, UMCS Lublin
"Metoda ciagłej transformacji kanonicznej i jej zastosowanie w teorii ciała stałego."
  5 VI 2003
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem.6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Marek Jasiorski
"Synteza i spektroskopowe własności szkieł kwarcowych aktywowanych molekułami organicznymi i nieorganicznymi, otrzymywanych metadą zol-żel"
  6 VI 2003
piątek 
godz. 12:00
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr. Andreas Buchleitner
Drezno
"Decay, interference, and chaos : How simple atoms mimick disorder."
  9 VI 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Bogusław Mróz
Instytut Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Fonony akustyczne - obiekty westchnień fizyków ciała stałego."
  11 VI 2003
środa 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Marek Grinberg
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański
"Spektroskopia jonów przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych."
  17 VI 2003
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Roman Klimkiewicz
"Sn-Ce-Rh-O i Zr-Mg-Y-O w zastosowaniach katalitycznych."
  25 VI 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr inż. Janusz Kozłowski
"Charakteryzacja strukturalna warstw epitaksjalnych o dużym niedopasowaniu sieciowym w stosunku do podłoża." 
wraz z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu
  27 VI 2003
piątek 
godz. 11:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem.6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Piotr Gaczyński
"Własności magnetyczne, strukturalne i elektronowe związków typu ThMn12 ziem rzadkich i żelaza badane metodą efektu Moessbauera." 
Zmiana miejsca obrony na budynek VIII sala 6
  9 VII 2003
środa 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Prof. Heinz Bässler
Phillipps University, Marburg, Germany
"Generation and Transport of Charge Carriers in Conjugated Polymers"
  6 VIII 2003
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Han-Yong Choi
Sung Kyun Kwan University, Suwon-Seoul, South Korea
"Numerical renormalization group study of the Anderson-Holstein model"
  8 IX 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Dr. phil. Peter Fulde
Max-Planck-Institute for the Physics of Complex Systems
"Different routes to heavy quasiparticles."
  12 IX 2003
piątek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem.6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Artur Bednarkiewcz
"Własności spektroskopowe i laserowe jonów Yb+3 w matrycach krystalicznych i szklanych."
  17 IX 2003
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. Hans Braun
University of Bayreuth
"Superconductivity and magnetism in rutheno-cuprates RuSr2GdCu2O8."
  22 IX 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala audytoryjna
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Alfred Zawadowski
Instytut Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie
"Theory of dynamical structural defects with Kondo behaviour in absence of tunnelling and point contact spectra" 
Połączone z Seminarium Doktoranckim.
  26 IX 2003
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Doc. dr hab. Andrzej Drzewiński
"O metodzie, czyli jak zmieniała się nauka przez wieki." 
Spotkanie z dyskusją i nie tylko ...
  2 X 2003
czwartek 
godz. 11:00
  Politechnika Wrocławska,
budynek C5,
sala 105
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Professor Meyya Meyyappan
Director, Center for Nanotechnology, NASA Ames Research Center, Moffett Field, California, USA
"An Overview of Recent Developments in Nanotechnology." 
Wykład Polskiej Sekcji LEOS/IEEE.
  2 X 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Dr Stefan Nadolski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
"Obserwacja rezonansu jądrowego w stanie uporządkowania magnetycznego."
  3 X 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
"Skończony wszechświat, kwantowy squash i kwantowa proca."
  6 X 2003
poniedziałek 
godz. 10:00
  Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Frank Pobell
Forschungszentrum Ressendorf/Drezno
"How and why we are refrigerating matter close to absolute zero."
  6 X 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Radosław Szcześniak
Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej
"Wpływ osobliwości van Hove'a na własności nadprzewodzące."
  7 X 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. Frank Pobell
Forschungszentrum Rossendorf/Dresden
"The Dresden High Magnetic Field Project: A 100T/10ms Laboratory at an IR Free-Electron-Laser."
  8 X 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Dr inż. Regina Paszkiewicz
"Selektywna epitaksja azotku galu w technologii przyrządów półprzewodnikowych." 
Seminarium WEMiF oraz Komisji Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu
  9 X 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. G.S. Burchanov
Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk im. A.A. Bajkowa w Moskwie
"Ultraczyste połączenia metaliczne; otrzymywanie i zastosowanie."
  10 X 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Czesław Oleksy
"Symulacje rekonstrukcji powierzchni W(111)."
  13 X 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr inż. Jan Masajada
"Interferometr na sieci wirów optycznych."
  14 X 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr hab. Grzegorz Litak
"Nadprzewodnictwo w układach z przyciągającymi centrami."
  15 X 2003
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
Doc. dr hab. Dariusz Kaczorowski
"Magnetyzm. Część I -- własności magnetyczne substancji."
  17 X 2003
piątek 
godz. 11:00
  Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

"Inauguracja roku akademickiego 2003/2004." 
W programie:
1. Wystąpienie Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Józefa Sznajda.
2. Wręczenie nagrody im. Włodzimierza Trzebiatowskiego za najlepszą pracę magisterską w zakresie fizyki i chemii ciała stałego mgr Agnieszce Mech z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Henryka Drulisa "Perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych w energetyce wodorowej".
  20 X 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Włodzimierz Nakwaski
Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
"Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania fizyki działania laserów półprzewodnikowych."
  21 X 2003
wtorek 
godz. 14:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy
Dr Danuta Potoczna-Petru
"Nanonauka - szansa dla katalizy."
  22 X 2003
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem.6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Adam Piotr Pikul
"Silne korelacje elektronowe w wybranych międzymetalicznych związkach ceru."
  24 X 2003
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof.dr hab. Z. Galasiewicz1, Dr Zygmunt Petru2
1Politechnika Wrocławska, 2Uniwersytet Wrocławski
"Nobliści z fizyki w 2003 r." 
Wraz z posiedzeniem Oddziału PTF.
  27 X 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Francois Brouers
Institute of Physics, Universite de Liege, Belgia,
"Microporous and heterogenous adsorption isoterms arising from Levy distributions."
  28 X 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Vaclav Janis
Instytut Fizyki, Praga, Czech Academy of Sciences
"Diagrammatic approach to Anderson localization of electrons in random potentials."
  28 X 2003
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Doc. dr hab. inż. Przemysław Dereń
INTiBS PAN Wrocław
"Niebieski laser na ciele stałym." 
wraz z Komisją Inżynierii Materiałowej przy wrocławskim Oddziale PAN
  29 X 2003
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
Prof. dr hab. Józef Sznajd
"Fizyka statystyczna i elementy przejść fazowych."
  29 X 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
1. Mgr inż. Łukasz Gelczuk 
2. Mgr inż. Grzegorz Jóźwiak

"1. Głębokie poziomy w silnie zdefektowanych heteroepitaksjalnych strukturach InGaAs/GaAs wykonanych w technice MOVPE .
2. Analiza głębokich poziomów metodą Laplace - DLTS."
  29 X 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr Bogusław Macalik
"Sodowo-wapniowe szkła krzemianowe domieszkowane jonami miedzi."
  30 X 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Prof. Dr. Klaus D. Usadel
Theoretische Physik , Universitaet Duisburg - Essen
"Theory of Exchange bias."
  3 XI 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Zbigniew Ciunik
"Wiązania wodorowe C-H----Pi (aryl)."
  4 XI 2003
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Dr hab. Hung Vinh Tran
"O możliwościach jakie stwarza nam sieć NOWE MATERIAŁY DLA MAGNETOELEKTRONIKI."
  4 XI 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr Krzysztof Tatarczyk
Fritz-Haber-Institut, Max Planck Gesellschaft, Berlin-Dahlem
"Stany się wzbudzają czyli teoria funkcjonału gęstości i czas."
  5 XI 2003
środa 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek C5,
sala 105
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Prof. Johannes Heitz
Johannes-Kepler University, Linz, Austria
"Nanochemistry in the Near-field of an Optical Fiber Tip." 
Wykład Polskiej Sekcji LEOS/IEEE.
  5 XI 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Mgr inż. Robert Pędrak
"Wytwarzanie nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziaływań."
  7 XI 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Marek Mozrzymas
"Rachunek Racaha-Wignera dla superalgebry Uq(osp(1|2)).""
  10 XI 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz
"Fotoindukowane procesy w ciekłych kryształach i polimerach."
  13 XI 2003
czwartek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
Różni prelegenci
"III Warsztaty Zakładu Transportu Elektronowego" 
Program Warsztatów
  17 XI 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr inż. Leszek Bryja
"Magnetoptyczne badania stanów kwantowych dwuwymiarowego gazu dziurowego na pojedynczym heterozłączu Ga(1-x)Al(x)As/GaAs."
  18 XI 2003
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Marcel Ausloos
Uniwersytet, Liege, Belgia
"Do so called imperfect CMR samples tell us something at all of interest?" 
Wspólnie ze Studium Doktoranckim
  19 XI 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Dr inż. Artur Bednarkiewicz
"Właściwości spektroskopowe Eu3+ w nanometrycznych proszkach NaGdF4 i KGdF4."
  21 XI 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Marek Bożejko
"Ciągłe diagramy Younga i nowe modele uogólnionych fermionów i bozonów."
  24 XI 2003
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala audytoryjna
  Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej
Dr. Rober Eder
Forschungszentrum Karlsruhe, Niemcy
"The physics of doped antiferromagnets and high-temperature superconductivity."
  26 XI 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
1. Mgr inż. Damian Pucicki 
2. Mgr inż. Jarosław Serafińczuk

"1. Heterostruktury GaInNAs/GaAs w technologii przyrządów optoelektronicznych.
2. Modelowanie i symulacja map węzłów sieci odwrotnej warstw epitaksjalnych o dużym niedopasowaniu sieciowym."
  26 XI 2003
środa 
godz. 12:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Kenji Yonemitsu
Institute for Molecular Science, Okazaki, Japonia
"Coherence recovery and photoinduced phase transitions in halogen-bridged binuclear platinum complexes."
  27 XI 2003
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS, Sala Audytoryjna   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. P. Herzig
Uniwersytet Wiedeński
"On the calculation of electric-field gradients by first-principles methods." 
Wspólnie ze Studium Doktoranckim i CELTAM
  28 XI 2003
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków
Prof. Peter Herzig
Uniwersytet Wiedeński
"Characterization of the electronic propertires of transition-metal hydrides and borides by NMR and first-principles calculations." 
Wspólnie z CELTAM
  28 XI 2003
piątek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych
Prof. Claude Boulesteix
Marseille, Francja
"Twins due to phase transitions and applications."
  28 XI 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Marcin Misiaszek
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Kluczowe znaczenie detekcji niskoenergetycznych neutrin słonecznych."
  1 XII 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
"Fotoindukowane procesy w ciekłych kryształach i polimerach."
  2 XII 2003
wtorek 
godz. 13:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A1,
sala 321
  Seminarium Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Dr inż. Janusz Kozłowski
Katedra Elektroniki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
"Charakteryazacja strukturalna warstw epitaksjalnych GaN, AlN, AlGaN przy użyciu promieniowania X." 
Wraz z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN.
  5 XII 2003
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 411c (dawna czytelnia)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Andrei Maltsev
L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, Moskva
"Topological numbers in conductivity of normal metals."
  5 XII 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Krzysztof Końca
"Analiza obrazu do pomiaru poziomu uszkodzen DNA metodą elektroforezy pojedyńczych komórek."
  8 XII 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Henryk Drulis
INTiBS PAN
"Perspektywy wykorzystania ogniw paliwowych w energetyce wodorowej."
  10 XII 2003
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej
Mgr Piotr Potera
Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
"Wpływ promieniowania na własności optyczne kryształów granatu gadolinowo-galowego, perowskitu itrowo-glinowego i niobanu litu."
  12 XII 2003
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Axel Pelster
ITP, Freie Uni. Berlin
"Variational perturbation theory." 
Dodatkowe informacje ...
  12 XII 2003
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Marian Grynberg
Uniwersytet Warszawski
"Atom wodoropodobny w dwuwymiarowych strukturach - pomiary magnetooptyczne w dalekiej podczerwieni." 
Seminarium Instytutów Fizyki UW oraz PTF.
  15 XII 2003
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Marek Langner
"Biologiczne zastosowania mikroskopii bliskiego pola."
  17 XII 2003
środa 
godz. 11:30
  Politechnika Wrocławska,
budynek C2,
sala 110
  Seminarium Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Mgr inż. Marcin Nyk
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej oraz INTiBS PAN
"Synteza czystych i domieszkowanych jonami ziem rzadkich nanometrycznych kryształów GaN, ich własności strukturalne, morfologiczne i optyczne." 
Seminarium wspólne z Komisją Inżynierii Materiałowej przy Oddziale PAN we Wrocławiu
  18 XII 2003
czwartek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek C5,
sala 105
  Seminarium na Politechnice Wrocławskiej
Dr. Krzysztof M. Nowak
Laser and Photonics Applications Group, Heriot-Watt University, Edinburgh, Szkocja
"Rapid prototyping of micro-optics with CO2 laser for brightness restoration of high power diode lasers." 
Wykład Polskiej Sekcji LEOS/IEEE.

2002

  4 I 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
dr Krzysztof Rogacki
"Niezwykła dynamika worteksów w klasycznych i wysokotemperaturowych nadprzewodnikach antyferromagnetycznych"
  7 I 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Antoni Mituś
"Lokalna struktura, fluktuacje i krzepnięcie w dwóch wymiarach"
  11 I 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
mgr Radosław Czopnik
Uniwersytet Wrocławski
"Procesy dyfuzyjne w polu magnetycznym"
  11 I 2002
piątek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
budynek A3,
sala 413
  Seminarium Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
mgr inż. Jarosław Myśliwiec
"Charakterystyka układów molekularnych umożliwiajacych przetwarzanie informacji optycznej"
  11 I 2002
piątek 
godz. 12:00
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Grażyna Antczak
"Publiczna obrona pracy doktorskiej: Przebudowa powierzchni kryształów półsferycznych: W, Mo, Ta, Ir pod wpływem adsorbatów"
  11 I 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Ludwik Turko
"Fizyka statystyczna w regułach nieabelowych symetrii"
  14 I 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr Ewa Popko
"Centra DX w CdxMn1-xTe domieszkowanym galem, indem lub aluminium"
  16 I 2002
środa 
godz. 11:45
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Tomasz Polak
"Kwantowe przejścia fazowe w anizotropowych trójwymiarowych układach złącz Josephsona."
  18 I 2002
piątek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN, 
bud. VIII, 
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych
doc. Marcin Opałło
Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa
"Procesy elektrodowe w solwatowanych matrycach zol-żelowych."
  18 I 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
dr Krzysztof Rogacki
"Niezwykła dynamika worteksów w klasycznych i wysokotemperaturowych nadprzewodnikach antyferromagnetycznych (część II)."
  18 I 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Wiesław Andrzej Kamiński
IF UMCS Lublin
"Bezneutrinowy podwójny rozpad beta a fizyka niestandardowa"
  25 I 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
mgr Janusz Osarczuk
"(Nie)stałe natury."
  25 I 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Zbigniew Haba
"Czy kwantowa grawitacja rozwiąże wszystkie problemy?"
  28 I 2002
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
prof. Wiktor Niżankowski
MLSPMiNT
"Informacja o magnesie impulsowym - nowe możliwości badawcze w MLSPMiNT""
  18 II 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Jacek Baranowski
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
"Niebieska optoelektronika"
  20 II 2002
środa 
godz. 10:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
prof. dr hab. J. Mulak
"Struktura elektronowa ciał stałych (z wyłączeniem metali)" 
Wykład będzie się odbywać w każdą środę
  20 II 2002
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Monika Sołyga
"Materiały organiczne do zapisu informacji."
  21 II 2002
czwartek 
godz. 10:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
"Nowe nadprzewodniki egzotyczne"
  21 II 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
prof.dr hab. Piotr Garbaczewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
"Wrażenia z 38 Zimowej Szkoły Fizyki Teoretycznej ,,Dynamical Semigroups: Dissipation, Chaos, Quanta'', Ladek Zdroj, Polska, 6-15 luty 2002"
  22 II 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
dr Tomasz Krzysztoń
"O możliwości dwustopniowego wnikania strumienia magnetycznego do antyferromagnetycznych nadprzewodników"
  25 II 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr Jan Szatkowski
"Głębokie poziomy w domieszkowanym berylem AlGaAs"
  27 II 2002
środa 
godz. 10:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
prof. dr hab. J. Mulak
"Struktura elektronowa ciał stałych (z wyłączeniem metali)" 
(zmiana godziny wykładu na 10:30)
  28 II 2002
czwartek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Fizyki Chemicznej
Prof. Kazimierz Łukaszewicz oraz mgr Jolanta Krawczyk
"Nanostruktury krystaliczne - [UPc2]I2-x"
  28 II 2002
czwartek 
godz. 11:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
Dr Peter Kopčansky
Instytut Fizyki Doświadczalnej SAN w Koszycach
"The structural transitions in ferronematic liquid crystals doped with the magnetic particles."
  28 II 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
mgr Radosław Czopnik
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwesytet Wrocławski
"Beztarciowe procesy dyfuzyjne"
  4 III 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Bolesław Grabowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet w Opolu
"Przesunięcie ku czerwieni w widmach białych karłów - cień na ogólnej teorii względności ?"
  4 III 2002
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
dr hab. Przemysław Dereń
"Część 1 - Zastosowanie laserów w medycynie
Część 2 - Kryształy fotonowe - półprzewodniki XXI wieku"
  7 III 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Miroslaw Dudek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogorski
"Procesy starzenia się w układach szklistych"
  8 III 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Adam Kaczyński
"Wpływ δ defektów na strukturę elektronową półnieskończonej i nieskończonej supersieci półprzewodnikowej."
  8 III 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Arkadiusz Blaut
"Teoria i eksperyment w fizyce oddziaływań grawitacyjnych."
  11 III 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Ryszard Naskręcki
Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejściowej w badaniach dynamiki molekularnej"
  13 III 2002
środa 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Dymitr Dańko
Zakład Spektroskopii Emisji Polowej IFD
"Adsorpcja Pd na ścianie (111)Mo" 
Międzyzakładowe Seminarium Fizyki Powierzchni
  13 III 2002
środa 
godz. 12:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Krzysztof Gofryk
"Własności magnetyczne i transportowe pseudopodwójnych roztworów stałych UGa3-xGex"
  14 III 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Instytut Biofizyki AM we Wrocławiu
"Pomiar i analiza prądów jonowych przepływających przez kanały aktywowane chemicznie."
  15 III 2002
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr Kazimierz Rzążewski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
"Jak opisać słabo oddziałujący gaz Bossego?"
  15 III 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Jarosław Zaleśny
"Propagacja fotonów w ośrodkach spoczywających i poruszających się."
  15 III 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Leszek Lipiński
INTiBS PAN
"Od zera stopni Celsjusza do 1 mK." 
Połączone seminarium PTF i IFD.
  18 III 2002
poniedziałek 
godz. 10:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Arkadiusz Jura
"Rekonstrukcja gęstości z projekcji liniowych: Teoria i zastosowanie do danych doświadczalnych anihilacji pozytronów."
  18 III 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr Wiesława Bronowska
"Polimeryzacja? Polimorfizm? Przemiany chemiczne czy strukturalne przejścia fazowe w kryształach typu CsH2Po4 i Rb3HSO4?"
  19 III 2002
wtorek 
godz. 12:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
doc. dr hab. Marek Berkowski
"Roztwory stałe perowskitów - idealne podłoża do epitaksji" 
Wykład przesunięty na 12:30.
  20 III 2002
środa 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr. Herbert Pfnuer
Uniwersytet w Hanowerze
"Structure and phase transitions in isotropic and strongly anisotropic adsorbate systems." 
Międzyzakładowe Seminarium Fizyki Powierzchni
  21 III 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
dr Małgorzata Bogdan
Instytut Matematyki Politechnika Wrocławska
"Lokalizacja genów odpowiedzialnych za cechy charakteryzowalne ilościowo w populacjach eksperymentalnych."
  22 III 2002
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 411c (dawna czytelnia)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Janusz Szwabiński
"Czynnik strukturalny nadciekłego helu." 
Seminarium Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej.
  22 III 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Andrzej Pękalski
"Model perkolacji i zapchania na siatce kwadratowej."
  22 III 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Wacław Świątkowski
"REFLEKSJE
70 LAT od odkrycia pozytonu
100-lecie urodzin Profesora Jana Wesołowskiego
80-lecie urodzin Profesora Bronisława Rozenfelda
40 lat spektroskopii anihilacyjnej we Wrocławiu"
  25 III 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. Jan Gaj
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
"Ekscytony naładowane w studniach kwantowych -- badania optyczne."
  4 IV 2002
czwartek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prof. Dr. Dr.h.c. H.W. Weber
Atomic Institute of Austrian Universities, Dept. of Low Temerature Physics and Superconductivity
"The EUROATOM Programme on Nuclear Fusion"
  4 IV 2002
czwartek 
godz. 13:45
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. Dr. Dr.h.c. H.W. Weber
Atomic Institute of Austrian Universities, Dept. of Low Temerature Physics and Superconductivity
"Enhancement of critical currents in high temperature superconductors by nano-scale defects"
  5 IV 2002
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
bud. VIII, 
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych
dr G.Kochubeev
Instytut Fizyki, Białoruska Akademia Nauk, Mińsk, Białoruś
"Chlorin e6 -- fotodynamiczna terapia nowotworów -- badania eksperymentalne i kliniczne" 
Wykład odbędzie się w języku rosyjskim
Terapia nowotworów z wykorzystaniem efektów fotodynamicznych wymaga współistnienia 3 czynników w ciele pacjenta. Po pierwsze w tkance poddanej procesowi leczenia musi być duże stężenie tlenu cząsteczkowego, ponadto niezbędny jest odpowiedni fotouczulacz FS (ang. photosensibilizarot) oraz światło (laserowe lub z lampy) dopasowane długością fali do maksimum absorpcji FS. Każdy z wymienionych czynników ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu leczenia. Dr G.Kochubeev jest biofizykiem i zajmuje się poszukiwaniem nowych substancji pochodzenia roślinnego (roślinnych pochodnych porfiryn) do w/w zastosowań. W seminarium przedstawione zostaną własności biochemiczne i spektralne chlorinu e6. Zaprezentowane zostaną ponadto wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych z wykorzystaniem tego fotouczulacza.
  5 IV 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ludwik Turko
"Ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu na oprogramowanie"
  8 IV 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Jerzy Mozrzymas
Katedra i Zakład Fizyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
"Badania nad sygnałami elektrycznymi w neuronach czyli interdyscyplinarny okrągły stół"
  8 IV 2002
poniedziałek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
Prof. dr hab. Tadeusz Luty
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej P.Wr.
"Uporządkowania strun charge-transfer (z przesunięciem ładunku) w kryształach molekularnych"
  10 IV 2002
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala 409A
  Seminarium Zakładu Badań Nadprzewodnictwa
doc. dr hab. Andrzej Zaleski
"Czy ARPES wskazała kandydata do Nobla za teorię nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego ?"
  11 IV 2002
czwartek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Dr. F. Pavese
Instituto di Metrologia "G.Colonnetti", CNR, Torino
"Isotopic problems in thermometry."
  11 IV 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
dr Robert Rałowski
"O rozkładach statystycznych w układach kwantowych."
  12 IV 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jakub Rembieliński
"Funkcja korelacji EPR w lorentzowsko współzmienniczej mechanice kwantowej"
  12 IV 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Aleksander Krupski
"Wzrost ultracienkich warstw ołowiu i antymonu na ścianie (111) kryształu niklu."
  15 IV 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Andrzej Miniewicz
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, PWr
"Niekonwencjonalne materiały organiczne do holograficznego przetwarzania i zapisu informacji."
  16 IV 2002
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
Doc. dr hab. Bogdan Nowak
"Od metalu do izolatora w układzie itr - wodór: badania 2H i 89Y NMR"
  18 IV 2002
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Marcin Matusiak
"Podstawowe właściwości fizyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych w stanach "overdoped" i "underdoped" (specjalnie domieszkowane 1-2-3 oraz 2-1-4)"
  18 IV 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. Włodzimierz Stefanowicz, prof. nadzw.
Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski
"Właściwości termodynamiczne cienkich warstw ferroelektrycznych."
  19 IV 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
doc. dr hab. Romuald Lemański
"Sprawozdanie z konferencji -19th General Conference of the EPS Condensed Matter Division'' jaka odbyła się w dniach 7-11 kwietnia w Brighton (Anglia)."
  19 IV 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Peter Sauer
Instytut Fizyki Uniwersytetu w Hanowerze, Niemcy
"The Three-Nucleon System: Test for Microscopic Nuclear Structure and Nuclear Reactions"
  22 IV 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
dr hab. inż. Karol Nitsch
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
"Spektroskopia impedancyjna w badaniach materiałów elektronicznych"
  24 IV 2002
środa 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119 (IFD)   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Jacek Brona
"Structure and phase transitions in isotropic and strongly anisotropic adsorbate systems"
  25 IV 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Malgorzata Kotulska
Zaklad Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej, WPPT, PW
"Modelowanie mechanizmu oscylacji metabolicznych w niedokrwionych komórkach myocardium"
  26 IV 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Wiesław Andrzej Kamiński
Instytut Fizyki, UMCS Lublin
"Bezneutrinowy podwójny rozpad beta a fizyka niestandardowa"
  26 IV 2002
piątek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
Prof. Osami Tsukamoto
Yokohama National University, Yokohama, Japan
"Overview of projects on power applications of superconductivity in Japan"
  29 IV 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Ewa Rysiakiewicz-Pasek
"Szkła porowate - technologia, właściwości, zastosowanie"
  6 V 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. prof. nadzw. Adam Kiejna
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
"Struktura powierzchni metali - obliczenia z pierwszych zasad"
  8 V 2002
środa 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119 (IFD)   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Aleksander Krupski
Zakład Spektroskopii Elektronowej
"Wzrost ultracienkich warstw antymonu na ścianie (111) kryształu niklu. Konstrukcja i parametry uchwytu dla obrotów, grzania i chłodzenia próbek w ultrawysokiej próżni."
  8 V 2002
środa 
godz. 12:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Sławomir Paluch
"Wpływ pola elektrycznego na proces formowania się struktury cienkowarstwowego nadprzewodnika YBCO, wytwarzanego metodą zol-żel."
  9 V 2002
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409a
  Seminarium Zakładu Teorii Metali
Prof.dr hab. Henryk Stachowiak
"Wpływ zerowego ruchu pozytronu na czas życia w sieci metalicznej."
  9 V 2002
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
bud. VIII, 
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Spektroskopii Stanów Wzbudzonych
Mgr Maciej Tiesler
Instytut Telekomunikacji i Akustyki, PW
"Modelowanie podstawowych parametrów wzmacniaczy światłowodowych typu EDFA"
  10 V 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Ewa Dębowska
Zakład Nauczania Fizyki IFD
"Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów"
  13 V 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Józef Sznajd
INTiBS PAN, Wrocław
"Prawa potęgowe - ŚWIĘTY GRAAL nauki o układach złożonych"
  17 V 2002
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 411c (dawna czytelnia)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr inż. Andrzej Janutka
IF Politechniki Wroclawskiej
"Fale spinowe w nieuporządkowanych magnetykach z częściowym porządkiem" 
Prezentacja pracy doktorskiej
  17 V 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
dr Grzegorz Kondrat
Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr
"Wokół perkolacji -- zjawiska wystepujące w układzie igieł adsorbowanych na sieci"
  17 V 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Włodzimierz Jaskólski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
"Sztuczne molekuły"
  17 V 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 (IFD)   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr Victor Zavodinski
Institute of Materials Science, Chabarowsk, Rosja
"Praseodymium oxides: bulk materials and films on Si. Pseudopotential calculations."
  20 V 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Krzysztof Maruszewski
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
"Sensory optyczne wykorzystujące nanopoprawki krzemionkowe"
  23 V 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
Michał Olech
student IV roku Wydziału Matematyki UWr
"L-systemy = Natura z komputera"
  24 V 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Stanisław Ciechanowicz
"Czy możemy mieć geofizykę na naszym wydziale?"
  27 V 2002
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr inż. Mirosław Mączka
"Własności oscylacyjne i mechamizmy przemian fazowych molibdenianów i wolframianów metali alkalicznych z bizmutem, glinem, indem i skandem."
  6 VI 2002
czwartek 
godz. 17:15
  Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
budynek C-11,
sala 5.05
  Seminarium w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Agnieszka Jurlewicz
Instytut Matematyki, Politechnika Wrocławska
"Wpływ "struktury gruboziarnistej" o dużej zmienności na asymptotykę błądzenia losowego z czasem ciągłym."
  7 VI 2002
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 411c (dawna czytelnia)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Artur Duda
IFT
"Szczególne kierunki propagacji oraz efektywne stałe sprężystości"
  7 VI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jan Sobczyk
"Co wiemy, co chcemy wiedzieć o neutrinach." 
Dodatkowe informacje ...
  10 VI 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr. Isabel Darcy
Department of Mathematical Sciences, University of Texas at Dallas, USA.
"Tied in Knots: Applications of Knot Theory to the Study of Protein Mechanism." 
When acting on circular DNA, many proteins produce a spectrum of topologically knotted or linked products. By solving mathematical equations determined by the topology of these products much information about the protein mechanism may be gained. This talk will focus on biological applications of knot theory to DNA and will include an introduction to the mathematics of knot theory, the biology of DNA, and the process of translating seemingly obscure mathematical theorems into highly useful biological information.
  14 VI 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Dr hab. Andrzej Drzewiński
"Zastosowanie metody DMRG do opisu zjawisk elektroforezy i magnetoforezy."
  25 VI 2002
wtorek 
godz. 10:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr Artur Bednarkiewicz
"Zastosowania laserów w medycynie."
  25 VI 2002
wtorek 
godz. 12:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Fizyki Chemicznej
Dr. Andrea Watterich
RISSPO, Hungarian Academy of Sciences, Budapest
"Spectroscopic characterization of point defects in the scintillator ZnWO4 single crystal."
  4 VII 2002
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
Dr. Maurizio Biasini
ENEA, Bolonia, Włochy
"The Fermi surface and magnetic structure studies of REGa3compounds via positron annihilation experiments."
  3 X 2002
czwartek 
godz. 12:00
  sala nr 6, bud. VIII   Seminarium Oddziału Fizyki Chemicznej
Prof.dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
"Karbaporfirydy - nowa platforma makrocykliczna w chemii metaloorganicznej"
  4 X 2002
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Prof. dr. Dimo I. Uzunov
MPI-PKS-Dresden
"Magnetic fluctuation effects on the phase transition to superconducting state in thin films of Al (theory and, mainly, discussion of possible experiments)"
  4 X 2002
piątek 
godz. 12:30
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Vladimir Liakhovsky
Sankt-Petersburg State University
"Deformations of symmetry algebras"
  7 X 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Kazimierz Rzążewski
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
"Prosty opis słabo oddziałujących bozonów"
  9 X 2002
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
Prof.dr hab. Zygmunt Henkie
"Struktura pasmowa" 
Wykład semestralny odbywający się w każdą środę.
  9 X 2002
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409 A
  Wykład dla studium doktoranckiego
Doc dr hab. Tadeusz Kopeć
"Mechanika kwantowa" 
Wykład semestralny odbywający się w każdą środę.
  10 X 2002
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
mgr Agnieszka Ślązak
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
"Badania nadprzewodnika wysokotemperaturowego rozproszonego w kompozytach"
  11 X 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 422   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr. Nicolas Vandewalle
Universite de Liege (Belgia)
"Granular Systems Complex Behaviors in Simple Experiments"
  14 X 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas
"Układy niejednorodne, prawa wykładnicze, opisy statystyczne"
  18 X 2002
piątek 
godz. 09:30
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

"W związku z XVII Seminarium Maxa Borna w najbliższy piątek nie będzie seminarium IFT. Program XVII MBS (18-19.10.2002) można znaleźć pod adresem:

http://www.ift.uni.wroc.pl/mb17/"
  21 X 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Jerzy Czerwonko
"Termodynamika pasma fermionów o przyciąganiu spinów przeciwnych, stałym w przestrzeni pędów"
  21 X 2002
poniedziałek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, sala MSW   Seminarium Instytutu Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab.Lucjan Piela
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
"Informatyczna misja chemii"
  23 X 2002
środa 
godz. 10:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 119 (IFD)   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Marek Nowicki
"Dyfrakcja fotoelektronów rentgenowskich w badaniach strukturalnych"
  25 X 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jerzy Lukierski
"Modele planarne cząstek na nieprzemiennej płaszczyznie"
  8 XI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Karol A. Penson
LPTL, Univ. Paris 6
"Combinatorics of boson normal ordering: Dobinski's relations revisited"
  8 XI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Adam Kiejna
"Stanisław Loria i Mieczysław Wolfke we Wrocławiu - pomost pomiędzy niemiecką przeszłością i polską teraźniejszością"
  14 XI 2002
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Małgorzata Samsel-Czekała
"Rekonstrukcja gęstości z projekcji powierzchniowych: teoria i zastosowanie do danych doświadczalnych rozpraszania Comptona"
  15 XI 2002
piątek 
godz. 09:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
Prelegenci z ZTE
"Tematy wymienione w planie seminarium."
  15 XI 2002
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Dr Jacek Dziarmaga
Uniwersytet Jagielloński
"Kondensat Bosego-Einsteina jako uklad otwarty"
  18 XI 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Janusz Jędrzejewski
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
"Od prostego oddziaływania do złożonego zachowania"
  18 XI 2002
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Irena Sokólska
"Wpływ procesów relaksacji stanów wzbudzonych optycznie aktywnych domieszek na właściwości wybranych materiałów luminescencyjnych"
  19 XI 2002
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409a
  Seminarium Zakładu Teorii Metali
dr Edward Boroński
"Obliczanie parametrów anihilacji pozytronu w gazie elektronowym na podstawie symulacji Monte Carlo"
  21 XI 2002
czwartek 
godz. 14:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Publiczna obrona pracy doktorskiej
Mgr Agnieszka Baszczuk
"Struktura i własności fizykochemiczne nowych faz tlenkowo-węglowych w układzie In2O3-BaO(CO2)-CuO"
  22 XI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Ryszard Horodecki
Uniwersytet Gdański
"Informacja jako zasób w rozproszonych układach kwantowych" 
Dodatkowe informacje ...
  22 XI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J.Rzewuskiego   Seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Katarzyna Matyjasek
Instytut Fizyki Politechniki Szczecińskiej
"Wpływ pola wewnętrznego na proces przepolaryzowania kryształów MAPBB i TAAP"
  25 XI 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Wiesław Stręk
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
"Własności optyczne nanometrycznych kryształów aktywowanych jonami ziem rzadkich"
  29 XI 2002
piątek 
godz. 10:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 411c (dawna czytelnia)   Seminarium w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Artur Duda
"Szczególne kierunki propagacji fal akustycznych i własności sprężyste efektywnych ośrodków izotropowych dla ciał należących do wszystkich klas symetrii sprężystej"
  29 XI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego   Seminarium w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Beata Lesiak-Orłowska
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
"Spektroskopia piku elastycznego w zastosowaniu do złożonych układów"
  29 XI 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. Jan Sobczyk
"Problem neutrin słonecznych. Nagroda Nobla z fizyki 2002"
  2 XII 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr Grzegorz Sek
"Półprzewodniki typu III-V-N. Właściwości i zastosowania"
  6 XII 2002
piątek 
godz. 10:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Prelegenci z IF UAM Poznań i INTiBS PAN Wrocław
"VII Mini Sympozjum Fizyki Statystycznej, Poznań-Wrocław" 
Harmonogram referatów.
Streszczenia referatów.
  6 XII 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Mgr Radoslaw Czopnik
"Zaburzane elektromagnetycznie procesy losowe" 
Obrona pracy doktorskiej.
  9 XII 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. Arkadiusz Wójs
"Kompleksy ekscytonowe w układach kwantowego efektu Halla"
  11 XII 2002
środa 
godz. 11:45
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
Dr Maciej Maśka
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice
"Motyle Hofstadtera, czyli o elektronach w polu magnetycznym" 
Połączone seminarium ZTMiPF i ZTNiN.
  13 XII 2002
piątek 
godz. 12:15
  Uniwersytet Wrocławski, pl. M. Borna 9, sala 422 IVp.   Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Michael Weyrauch
"Functional Renormalization Group for pedestrians: Applications in Classical and Quantum Mechanics"
  16 XII 2002
poniedziałek 
godz. 11:15
  Politechnika Wrocławska,
gmach A1,
sala 322
  Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej
Prof. Zygmunt Galasiewicz
"Moje kontakty z twórcami nauki o cieczach kwantowych (Bogolubov, Kapica, Landau, Bardeen, Yang, Müller)"
  16 XII 2002
poniedziałek 
godz. 12:00
  Sala Audytoryjna INTiBS PAN   Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Dr Vinh-Hung Tran
"Efekty hybrydyzacji i korelacji elektronowej w potrójnych związkach uranu."
  17 XII 2002
wtorek 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
Mgr inż. Agnieszka Grykałowska
"Nadprzewodnictwo w ceramicznych strukturach granularnych w zastosowaniu do YBa2Cu3O7-delta."
  17 XII 2002
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Badań Magnetyków
Prof. dr hab. Robert Troć
"Pierwszy przypadek półprzewodnikowego efektu Kondo w aktynowcach - U2Ru2Sn."

2001

  17 I 2001
środa 
godz. 09:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Dariusz Hreniak
"Optyczne badania szkieł aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich otrzymywanych metodą zol-żel"
  25 I 2001
czwartek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Teorii Metali
prof. dr hab. Henryk Stachowiak
"Struktura elektronowa atomów zanurzonych w gazie elektronowym"
  26 I 2001
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
dr Roman Goc
Instytut Fizyki, Uniwersytet Poznański
"Komputery kwantowe"
  2 II 2001
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
doc. dr hab. Romuald Lemański
"Ścisłe rozwiązanie modelu Falicowa-Kimballa"
  5 II 2001
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN,
Audytorium
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
dr Piotr Wróbel
"Kwazicząstki w domieszkowanych antyferromagnetykach"
  14 II 2001
środa 
godz. 12:00
      Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

"PAN a zagraniczne "podobne" (?) instytucje badawcze" 
Część pierwsza dyskusji poświęcona prezentacji: - francuskiegoCentre de la Recherche Scientifique (przedstawią dr P. Tomaszewski i dr A. Wojakowski) - niemieckiego Max Planck Gesellschaft (przedstawią doc. D. Kaczorowski i prof. J. Sznajd)
  15 II 2001
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN,
Audytorium
  Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
prof. dr hab. Jan Klamut
"Co to jest mechanika kwantowa, czyli dlaczego kot Schrödingera jest ważniejszy od kota Makawity i ile jest wszechświatów?"
  16 II 2001
piątek 
godz. 12:00
      Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

"PAN a zagraniczne "podobne" (?) instytucje badawcze" 
Część pierwsza - B dyskusji poświęcona prezentacji:
- niemieckiego Max Planck Gesellschaft
(przedstawią doc. D. Kaczorowski i prof. J. Sznajd)
  21 II 2001
środa 
godz. 12:00
      Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

"PAN a zagraniczne "podobne" (?) instytucje badawcze" 
Część druga dyskusji poświęcona prezentacji:
- włoskiego Configlio Nazionale delle Recherche
(przedstawi prof. M. Suszyńska)
- narodowych laboratoriów w USA
(przedstawią doc.T. Kopeć i dr A. Zaleski)
  22 II 2001
czwartek 
godz. 09:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
dr Ryszard Wawryk
"Elektronowe współczynniki transportowe w monokryształach ThAsS"
  22 II 2001
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Fizyki Chemicznej
Prof. Alberto Acevedo
Universidad de Chile
"Vibronic intensities for emission |4S3/2G8> -> |4I15/2G> in the Cs2NaErCl6"
  28 II 2001
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Agnieszka Baszczuk
"Niektóre fizykochemiczne własności perowskitowych struktur Ruddlesena-Poppera"
  5 III 2001
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS PAN,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Dyfraktometrii Proszkowej
prof. dr hab. Kazimierz Łukaszewicz
"Pojęcie czasu w filozofii i fizyce"
  7 III 2001
środa 
godz. 10:30
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Wykład dla studium doktoranckiego
doc. dr hab. Tadeusz Kopeć
"Mechanika kwantowa"
  14 III 2001
środa 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek II,
sala 409A
  Seminarium Zakładu Badań Nadprzewodnictwa
dr Andrzej Zaleski
"Teleportacja kwantowa"
  22 III 2001
czwartek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
dr O. Derzhko
UAN, Lwów
"Regularly alternating spin-1/2 XY chains and continued fractions"
  23 III 2001
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
prof. dr hab. Józef Sznajd
"Wpływ pola na położenie maksimum podatności w ferromagnetykach"
  28 III 2001
środa 
godz. 11:45
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Jolanta Krawczyk
"Investigation of SbSi structure disorder around the phase transition ferroelectric -> paraelectric at 300 K"
  29 III 2001
czwartek 
godz. 09:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Transportu Elektronowego
prof. dr hab. Zygmunt Henkie
"Nonmagnetic Kondo like behaviour in Actinides: Atomic disorder versus band structure tuning effect"
  29 III 2001
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
dr Jan Ulner i doc. dr hab. Krzysztof Durczewski
"Przewodnictwo cieplne ciał stałych: przykład zastosowania teorii liniowej reakcji"
  4 IV 2001
środa 
godz. 12:00
  INTiBS, bud. II, sala 409A   Seminarium Zakładu Badań Nadprzewodnictwa
dr Tomasz Plackowski
"Efekt magnetokaloryczny w: UAs i NdBa2Cu3O6.99"
  20 IV 2001
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
dr Tomasz Plackowski
"Ciepło właściwe i efekt magnetokaloryczny w: UAs i NdBa2Cu3O6.99 (wersja dla teoretyków)"
  26 IV 2001
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
dr Peter Herzig
Univerität Wien
"First-principles calculations of the electric-field gradients in YD3and LaD2.25"
  27 IV 2001
piątek 
godz. 11:15
  INTiBS PAN, 
bud. II, 
sala sem. 409A
  Seminarium Zakładu Teorii Magnetyków i Przejść Fazowych
prof. dr hab. Mirosław Dudek
WSP, Zielona Góra
"Kodowanie informacji genetycznej a procesy stochastyczne Lévy"
  10 V 2001
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
dr T.Suzuki
Tohoku University - Sendai and Max Planck Institute - Dresden
"New development of old topics in Tm-monochalcogenides and SmS under pressure"
  15 V 2001
wtorek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Zakładu Teorii Metali
dr hab. Anna Rubaszek
"Rozkład gęstości pędowej par e-p w metalach"
  16 V 2001
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Arkadiusz Jura
"Rekonstrukcja gęstości z projekcji liniowych: teoria i zastosowania do danych doświadczalnych anihilacji pozytronów"
  16 V 2001
środa 
godz. 12:00
  INTiBS, bud. II, sala 409A   Seminarium Zakładu Badań Nadprzewodnictwa
dr N.I.Sorokina
IFWD - Troick
"Osobliwości własności kinetycznych NbH0.84"
  6 VI 2001
środa 
godz. 09:30
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Marcin Matusiak
"Termomagnetyczne efekty transportowe w stanie normalnym przedotowanego nadprzewodnika wysokotemperaturowego La1.7Sr0.3CuO4"
  18 VI 2001
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
prof. Lance E. De Long
Department of Physics and Astronomy, University of Kentucky, USA
"The Paramagnetic Meissner Effect"
  13 IX 2001
czwartek 
godz. 12:15
  INTiBS,
budynek VIII,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Fizyki Chemicznej
prof. Ernst Heumann
Institut fur Laser Physik w Hamburgu
"Excitation Mechanism and Materials for Upconversion Lasers"
  11 X 2001
czwartek 
godz. 11:00
  INTiBS PAN,
budynek V, ZK
  Seminarium Zakładu Krystalografii
prof. Ryszard Kubiak
"Rozbudowywanie metaloftalocyjanin"
  24 X 2001
środa 
godz. 10:00
  INTiBS, budynek VIII, sala sem. 6   Wykład dla studium doktoranckiego
prof. dr hab. Józef Sznajd
"Teoria przejść fazowych"
  24 X 2001
środa 
godz. 10:00
  INTiBS, budynek II, sala sem. 409A   Wykład dla studium doktoranckiego
doc. dr hab. Tadeusz Kopeć
"Mechanika kwantowa"
  31 X 2001
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr Adam Pikul
"Ciężkie fermiony w weekend. Silne korelacje elektronowe w CePt2In2"
  5 XI 2001
poniedziałek 
godz. 11:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
prof. Dr. Joachim Schoenes
University of Braunschweig
"Optical properties and metal-insulator transition in switchable mirrors"
  15 XI 2001
czwartek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
dr Andrzej Drzewiński
"Kwintesencja czyli najwspanialszy błąd Einsteina"
  23 XI 2001
piątek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
prof. Henryk Figiel
AGH Kraków
"Indukowane wodorem strukturalne i magnetyczne transformacje w fazach Lavesa zawierających Mn"
  10 XII 2001
poniedziałek 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Oddziału Magnetyków i Metali
dr Piotr Wiśniewski
Zakład Transportu Elektronowego
"Powierzchnie Fermiego w podwójnych pniktydkach uranu"
  12 XII 2001
środa 
godz. 10:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 6
  Seminarium Doktoranckie
mgr inż. Tomasz Zaleski
"Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w ramach grupy symetrii SO(5)"
  19 XII 2001
środa 
godz. 12:00
  INTiBS,
budynek II,
sala sem. 409A
  Wykład dla studium doktoranckiego
doc. dr hab. Romuald Lemański
"Mechanika kwantowa"