Seminars


Tomorrow
11:15, 19-03-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Kwantowa nielokalność jako wzmacniacz słabej losowości

prof. Paweł Horodecki
International Centre for Theory of Quantum Technologies, Uniwersytet Gdański

After tomorrow
11:15, 19-03-26
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą druku XTPL dla zastosowań w elektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

After tomorrow
13:30, 19-03-26
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Graphene materials – Versatile nanoplatform for different applications

dr Leili Tahershamsi

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30