Seminars


Today
11:05, 19-10-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Modelowanie stanów ładunkowych oraz dynamiki spinu w nanostrukturach półprzewodnikowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
After tomorrow
13:30, 19-10-16
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Pseudogap properties and superconducting fluctuations above Tc in superconductor-ferromagnet heterostructures and bulk Fe-based materials

prof. Krzysztof Rogacki

14:00, 19-10-17
Aula PWr, bud. A1

Interdisciplinary Scientific Seminar at Wrocław University of Science and Technology

The inclusive city. Rapid urbanisation and the global quest for affordable housing

prof. Dick van Gameren
Wydział Architektury i Środowiska Zbudowanego w Delft

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30