Przewody doktorskie prowadzone przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami):

mgr Tomasz Niedźwiedzki

Doktorant: mgr Tomasz Niedźwiedzki

Promotor: Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 20 października 2017, godz. 12:00.

mgr inż. Lan Maria Tran

Doktorant: mgr inż. Lan Maria Tran

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zaleski

Recenzenci:
Dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 26 września 2017, godz. 14:15.

mgr Oksana Mendiuk

Doktorant: mgr Oksana Mendiuk

Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kępiński

Recenzenci:
Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 5 lipca 2017, godz. 12:00.

mgr Eduard Maievskyi

Doktorant: mgr Eduard Maievskyi

Promotor: Dr hab. Marian Ciszek

Recenzenci:
Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Dodatkowe materiały: streszczenie, recenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 13 czerwca 2017, godz. 12:00.

mgr inż. Bartosz Przybył

Doktorant: mgr inż. Bartosz Przybył

Promotor: Prof. dr hab. Jan Janczak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Mirosław Karbowiak, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe informacje: streszczenie(po polsku), streszczenie (po angielsku), recenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 9 czerwca 2017, godz. 10:00.

mgr Orest Pavlosiuk

Doktorant: mgr Orest Pavlosiuk

Promotor: Dr hab. Piotr Wiśniewski, Prof. INTiBS PAN

Recenzenci: 
Dr hab. Jerzy Goraus, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Prof. dr hab. Andrzej Szewczyk, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dodatkowe informacje: streszczenie (po polsku), streszczenie (po angielsku), recenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 16 listopada 2016, godz. 12:30.

mgr Katarzyna Prorok

Doktorant: mgr Katarzyna Prorok

Promotor: Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz, prof. INTiBS PAN

Recenzenci:
Dr hab. inż. Paula Gawryszewska-Wilczyńska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. inż. Marcin Nyk, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 29 września 2016, godz. 11:00.