Przewody doktorskie prowadzone przed Radą Naukową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami):

mgr inż. Aneta Ciupa

Doktorant: mgr inż. Aneta Ciupa

Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Mączka

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jerzy Hawranek, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 14 marca 2018, godz. 10:00.

mgr Daniel Gralak

Doktorant: mgr Daniel Gralak

Promotor: Prof. dr hab. Vinh Hung Tran

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Szewczyk, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 12 stycznia 2018, godz. 12:30.

mgr Mariusz Stefański

Doktorant: mgr Mariusz Stefański

Promotor: Prof. dr hab. Wiesław Stręk

Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Guzik, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Stefan Lis, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 5 stycznia 2018, godz. 12:00.

mgr inż. Michał Dusza

Doktorant: mgr inż. Michał Dusza

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk

Recenzenci:
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Dr hab. Marek Lipiński, prof. IMIM PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 7 grudnia 2017, godz. 10:30.

mgr Tomasz Niedźwiedzki

Doktorant: mgr Tomasz Niedźwiedzki

Promotor: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 20 października 2017, godz. 12:00.

mgr inż. Lan Maria Tran

Doktorant: mgr inż. Lan Maria Tran

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zaleski

Recenzenci:
Dr hab. Tomasz Toliński, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 26 września 2017, godz. 14:15.

mgr Oksana Mendiuk

Doktorant: mgr Oksana Mendiuk

Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kępiński

Recenzenci:
Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 5 lipca 2017, godz. 12:00.

mgr Eduard Maievskyi

Doktorant: mgr Eduard Maievskyi

Promotor: Dr hab. Marian Ciszek

Recenzenci:
Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. IFM PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Dodatkowe materiały: streszczenie, recenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 13 czerwca 2017, godz. 12:00.

mgr inż. Bartosz Przybył

Doktorant: mgr inż. Bartosz Przybył

Promotor: Prof. dr hab. Jan Janczak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Mirosław Karbowiak, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe informacje: streszczenie(po polsku), streszczenie (po angielsku), recenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 9 czerwca 2017, godz. 10:00.

mgr inż. Damian Dudzic

Doktorant: mgr inż. Damian Dudzic

Promotor: Dr hab. Marek Drozd

Recenzenci: 
Prof. dr hab. Mirosław Drozdowski, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. Włodzimierz MozgawaWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 27 marca 2017, godz. 12:00.

mgr Dagmara Stefańska

Doktorant: mgr Dagmara Stefańska

Promotor: Prof. dr hab. Przemysław Dereń

Recenzenci: 
Prof. dr hab. Jerzy Hanuza, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 22 grudnia 2016, godz. 11:00.

mgr Orest Pavlosiuk

Doktorant: mgr Orest Pavlosiuk

Promotor: Dr hab. Piotr Wiśniewski, Prof. INTiBS PAN

Recenzenci: 
Dr hab. Jerzy Goraus, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Prof. dr hab. Andrzej Szewczyk, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dodatkowe informacje: streszczenie (po polsku), streszczenie (po angielsku), recenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 16 listopada 2016, godz. 12:30.

mgr Małgorzata Misiak

Doktorant: mgr Małgorzata Misiak

Promotor: Dr hab. Artur Bednarkiewicz, prof. INTiBS PAN

Recenzenci: 
Dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski 
Dr hab. Dariusz Hreniak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 4 listopada 2016, godz. 12:00.

mgr Katarzyna Prorok

Doktorant: mgr Katarzyna Prorok

Promotor: Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz, prof. INTiBS PAN

Recenzenci:
Dr hab. inż. Paula Gawryszewska-Wilczyńska, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. inż. Marcin Nyk, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 29 września 2016, godz. 11:00.

mgr inż. Katarzyna Adamska

Doktorant: mgr inż. Katarzyna Adamska

Promotor: Dr hab. Janina Okal

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Leszek Kępiński, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 8 września 2016, godz. 13:00.

mgr inż. Adam Watras

Doktorant: mgr inż. Adam Watras

Promotor: Prof. dr hab. Przemysław Dereń

Recenzenci:
Prof. dr hab. Michał Malinowski, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 29 lipca 2016, godz. 13:00.

mgr inż. Dorota Komornicka

Doktorant: mgr inż. Dorota Komornicka

Promotor: Prof. dr hab. Marek Wołcyrz

Recenzenci: 
Dr hab. Zbigniew Kaszkur, Prof. IChF PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 
Prof. dr hab. Joachim Kusz, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dodatkowe informacje: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

Publiczna obrona pracy: 25 listopada 2015, godz. 11:30.