Seminars


13:15, 19-05-08
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Kryształy warstwowe w ciśnieniu hydrostatycznym i polu magnetycznym - badania ab initio

Tomasz Woźniak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 19-05-07
sala audytoryjna

PhD Seminar

Struktura elektronowa półprzewodników – badania przy zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości oraz metod uczenia maszynowego

mgr Matylda Repa

11:15, 19-05-06
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Natura kompleksów ekscytonowych i dynamika sieci w dwuwymiarowych kryształach dichalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
13:30, 19-04-30
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Zastosowanie związków organiczno-nieorganicznych typu MOF w katalizie

mgr Piotr Wożniak

13:30, 19-04-30
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje

dr Bartłomiej Cichy

12:15, 19-04-26
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Modeling Cold and Dense QCD Matter

mgr Michał Marczenko
IFT UWr

Read more...
13:30, 19-04-24
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Single chain magnets

dr hab. Michał Rams
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
13:15, 19-04-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Grand Unified Theory of Quantum Metrology

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

13:30, 19-04-16
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ metody syntezy na właściwości anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z Sr2CeO4

dr Mariusz Stefański

11:15, 19-04-16
sala audytoryjna

PhD Seminar

Electronic structure studies of selected intermetallic systems in view of topological band theory

mgr Piotr Ruszała

12:55, 19-04-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions

prof. Peter Braun-⁠Munzinger
GSI Darmstadt

Read more...
12:15, 19-04-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Charmonia as Probe of Deconfinement -⁠ Recent Results and Perspectives

prof. Johanna Stachel
Heidelber Univ.

Read more...
13:30, 19-04-11
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. dr hab. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

13:15, 19-04-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Sprzężenie spin-orbita i parametr mieszania spinu Elliotta-Yafeta w dwuwymiarowych materiałach o strukturze plastra miodu

dr Marcin Kurpas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Read more...
11:15, 19-04-09
sala audytoryjna

PhD Seminar

Implementacja metody badawczej EBIC w transmisyjnej mikroskopii elektronowej

mgr Krzysztof Placek

12:30, 19-04-08
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Wpływ elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

Read more...
11:15, 19-04-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Optyczne badania pojedynczych cząsteczek organicznych

prof. Bolesław Kozankiewicz
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15, 19-04-03
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dekoherencja spinu nośników w trakcie orbitalnej relaksacji w polu magnetycznym

Michał Gawełczyk
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 19-04-02
sala audytoryjna

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe jonów wanadu do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

mgr Karolina Knieć

11:15, 19-04-01
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Adsorpcja i strukturalne przejścia fazowe w materiałach nanoporowatych

prof. Bogdan Kuchta
Aix-Marseille Université, Francja

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30