Seminars


13:30, 19-09-10
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Badania oddziaływania katalizatora Au/Ce1-xEuxO2-y z tlenkiem węgla (II) metodami in-situ DRIFTS oraz NAP-XPS

Oleksii Bezkrovnyi

13:30, 19-06-27
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem oraz stabilność wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

13:30, 19-06-26
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Antiferromagnetic ordering in R3Ni2In4 (R = Tb-Tm)

dr hab. Stanisław Baran
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Read more...
13:30, 19-06-25
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Al2O3, TiO2 oraz szkło potasowe jako nośniki dla bimetalicznych cząstek Ru-Re do katalitycznego utleniania sadzy

Sebastian Zieliński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

11:15, 19-06-25
sala audytoryjna

PhD Seminar

Quantum glass of interacting bosons with off-diagonal disorder

mgr Anna Piekarska

14:00, 19-06-19
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

From powders to transparent ceramics: control of ceramic processes

prof. Rémy Boulesteix
University of Limoges

11:15, 19-06-18
sala audytoryjna

PhD Seminar

Hybrydyzacja w wieloorbitalnym modelu Hubbarda zastosowanym do opisu pierścieni magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

10:00, 19-06-14
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Wręczenie Nagród Dyrektora INTiBS PAN

12:00, 19-06-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Spectroscopic properties of M3Sc(BO3)3, Ba2M(BO3)2, M2ScLi(B2O5)2 (M = Ba, Sr, Ca, Mg) and Ln MgB5O10 (Ln = La, Y) borates doped with Eu3+, Eu2+, Ce3+ and Cr3+ ions

mgr inż. Bartosz Bondzior

Read more...
13:30, 19-06-12
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

How to calculate the thermal conductivity for themetallic rare-earth systems with well localized 4f shells?

mgr Aleksandra Szukiel Peisert

13:15, 19-06-12
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spectral Function of the Holstein Polaron at Finite Temperature

prof. dr. Janez Bonča
J. Stefan Institute & Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Słowenia

Read more...
12:30, 19-06-12
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Transport ciepła w polimorficznych fazach kryształów molekularnych z długozasięgowym uporządkowaniem

mgr inż. Daria Szewczyk

Read more...
13:30, 19-06-11
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Perspektywy wykorzystania sieci metaliczno-organicznych MOF oraz ich kompozytów w katalizie

dr Adam Augustyniak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

11:15, 19-06-11
sala audytoryjna

PhD Seminar

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

12:15, 19-06-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Novel critical behaviour: the statistical mechanics of bird swarms

prof. Helmut Satz
Univ. Bielefeld

Read more...
13:30, 19-06-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Anisotropic low-temperature thermodynamic and magnetotransport properties of single-crystalline UCoSi2

dr hab. Daniel Gnida

Read more...
13:30, 19-06-06
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Pomiary sprawności konwersji światła na ciepło w nanomateriałach

mgr Agnieszka Paściak

13:15, 19-06-05
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Impact of exciton-impurity correlations on the physics of diluted magnetic semiconductors

Florian Ungar
Theoretical Physics III, University of Bayreuth

11:15, 19-06-04
sala audytoryjna

PhD Seminar

Development of graphene coating technology for biomedical alloys and polymers

mgr Marta Markowska

11:15, 19-06-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Giant interaction effects of Rydberg excitons in cuprous oxide

prof. Manfred Bayer
Experimentelle Physik 2, Fakultaet Physik, TU Dortmund, Germany

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30