Seminars


13:15, 17-12-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Badania ab initio struktury elektronowej i dynamiki sieci wybranych dichalkogenków metali przejściowych

Tomasz Woźniak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

11:15, 17-12-19
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Technologie maskowania smaku w stałych doustnych postaciach leków

mgr Iwona Tomza

11:15, 17-12-19
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Uwalnianie substancji czynnych

mgr Łukasz Grosman

11:15, 17-12-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Zjawiska elektrodynamiki kwantowej w ciele stałym na przykładzie kropki kwantowej w mikrownęce optycznej

dr inż. Anna Musiał
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
14:00, 17-12-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, DSF

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Supercomputing the Matter at Extremes: From Hadrons to Quarks

prof. Peter Petreczky
BNL

Read more...
12:15, 17-12-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Something STRANGE is Flying Around

prof. Jan Rafelski
University Tuscon

Read more...
11:15, 17-12-14
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Vibrational properties of phase-change chalcogenide alloys

dr K. Shportko
V.E. Lashkaryov Institute for Semiconductor Physics of NASU, Kijów, Ukraina

13:15, 17-12-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska Cancelled

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Auxetic properties of model colloidal crystals

dr hab. Konstantin V. Tretiakov
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:30, 17-12-12
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M - metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr Karolina Ledwa

11:15, 17-12-12
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Teoretyczne i eksperymentalne badanie wybranych parametrów transmisyjnych konwencjonalnych światłowodów nieliniowych

mgr Agata Kotulska

11:15, 17-12-12
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania analityczne tabletek wytwarzanych z użyciem przemysłowych technologii farmaceutycznych

mgr Łukasz Harłukowicz

11:15, 17-12-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Badania supersieci ZnO/MgO i ZnO/ZnMgO wytwarzanych metodą MBE na podłożach ZnO

prof. Adrian Kozanecki
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

12:15, 17-12-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Modeling neutrino-nucleus interaction for neutrino-oscillation experiments

dr Raúl González Jiménez
Ghent University

Read more...
10:30, 17-12-07
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Stability issues of third generation solar cell – fabrication, characterization and light-soaking effect

mgr inż. Michał Dusza

Read more...
13:30, 17-12-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Mössbauer spectroscopy in magnetic and superconducting materials research

dr hab. Artur Błachowski, prof. UP
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

13:15, 17-12-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum distillation: how to make cold atoms cold

dr Jacek Herbrych
University of Tennessee, Knoxville, USA oraz Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, USA

Read more...
11:15, 17-12-05
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Możliwości strukturyzacji materiałów przy użyciu mikroskopii SEM/FIB oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej

mgr Anna Siudzińska

11:15, 17-12-05
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Historia i budowa transmisyjnych mikroskopów elektronowych oraz wykorzystanie ich do pomiarów EBIC

mgr Krzysztof Placek

11:15, 17-12-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Model wyborcy na sieci – sprzężenie parametrów uporządkowania

prof. Krzysztof Kułakowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

12:15, 17-12-01
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum interferometry with ultracold atomic gases

dr Tomasz Wasak
UW

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30