Seminars


14:00, 11-12-19
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwosci spektroskopowe spinelu magnezowego MgAl2O4 domieszkowanego jonami Nd3+

mgr Kinga Maleszka

Read more...
11:15, 11-12-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Oscylacje energii fotoluminescencji studni kwantowej w polu magnetycznym

dr Maciej Kubisa
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15, 11-12-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Uhonorowanie długoletniej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim dr. hab. Bernarda Jancewicza

14:00, 11-12-14
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Izolatory topologiczne

prof. dr hab. Bogdan Nowak

11:00, 11-12-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania właściwości elektronowych sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran
mgr inż.

11:15, 11-12-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Low-dimensional nanostructures with unique spin properties: from technology to applications in basic research and applied science

prof. Tomasz Wojtowicz
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Read more...
12:15, 11-12-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nobel Prize in Physics 2011: The accelerating Universe

prof. dr hab. David Blaschke

Read more...
11:00, 11-12-08
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Quantum Criticality and Strongly Correlated Electrons

prof. Qimiao Si
Department of Physics & Astronomy, Rice University, Houston, TX

11:00, 11-12-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Konwersja energii wzbudzenia z zakresu podczerwonego na widzialny w Yb3+ , Tm3+ : ScVO4 otrzymanym różnymi metodami

mgr Katarzyna Prorok

11:15, 11-12-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Stany elektronowe związanych jonów paramagnetycznych. Parametryzacja Hamiltonianu pola krystalicznego.

dr Maciej Mulak
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15, 11-12-02
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fizyka społeczna czy socjofizyka?

dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Read more...
14:00, 11-11-30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Najważniejsze wyniki prac magisterskich

mgr Oleksander Bednarchuk, mgr Daniel Gralak i mgr Andrii Rudenko

11:00, 11-11-29
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Związki kompleksowe jonów magnezu i wapnia z ligandami bisfosfonianowymi

mgr Małgorzata Misiak

11:15, 11-11-28
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Rozwój Laboratorium Optyki Światłowodów w Instytucie Fizyki PWr.

Prof. Wacław Urbańczyk
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

11:15, 11-11-25
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

GPS i Teoria Względności

dr Paweł Gusin

Read more...
15:15, 11-11-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Wieloskalowe modelowanie półprzewodników azotkowych i ich stopów

mgr Michał Łopuszyński
Uniwersytet Warszawski

Read more...
14:00, 11-11-23
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Granty NCN (2011-2014) cz.2

prof. D. Kaczorowski i dr Z. Bukowski

Read more...
13:30, 11-11-22
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Podstawy katalizy enzymatycznej

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11:00, 11-11-22
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Adsorpcja LiF na wybranych podłożach 6H-SiC (0001) – badanie metodą AFM

mgr Daniel Gralak

11:15, 11-11-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Komunikacja w pobliżu horyzontu zdarzeń oraz inne efekty obserwowane w silnych polach grawitacyjnych

Dr hab. Andrzej Radosz, prof. ndzw. PWr
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30