Seminars


Tomorrow
10:00, 20-06-02
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Implementacja metody EBIC w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (Implementation of EBIC method in transmission electron microscopy)

mgr Krzysztof Placek

Read more...
10:00, 20-05-26
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

Read more...
10:00, 20-05-19
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) w mikroelektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Read more...
10:00, 20-05-12
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

DFT investigation of magnetic states and electronic properties of Sr4V2O6Fe2As2

mgr Thi Ly Mai

Read more...
10:00, 20-05-05
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Försterowski rezonansowy transfer energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania

mgr Agata Kotulska

Read more...
10:00, 20-04-28
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Fe3+ as a temperature sensor in luminescent nanothermometry.

mgr Karolina Knieć

Read more...
10:00, 20-04-21
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Regulacja szybkości uwalniania substancji czynnej z użyciem nośników o różnej porowatości

mgr Łukasz Harłukowicz

Read more...
12:00, 20-03-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze apatytu jako katalizatorów parowego reformingu alkoholi

mgr Justyna Dobosz
INTiBS PAN

Read more...
12:00, 20-03-13
sala VIII/6 Cancelled

Department of Optical Spectroscopy Seminar

O synergizmie prazeodymu i ceru, nowy koncept wzmacniania emisji w zakresie pomarańczowo-czerwonym

dr hab. Piotr Solarz

Read more...
10:00, 20-03-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów powstałych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov
INTiBS PAN

Read more...
11:00, 20-03-10
sala audytoryjna

PhD Seminar

Influence of annealing temperature on Y3Al2Ga3O12:Ce3+,Cr3+,Pr3+ phosphors and ceramic fabrication

mgr Zhengfa Dai

11:15, 20-03-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Lasery na bazie półprzewodników azotowych, wyzwania i perspektywy

prof. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa

11:00, 20-03-05
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Energetyka jądrowa w Polsce? Tak – ale jak?

dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

13:30, 20-03-04
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Influence of structural disorder on the magnetism of Co-based melt-spun alloys

dr hab. Zbigniew Śniadecki
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:15, 20-03-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Classification of SPT data with machine learning methods

prof. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 20-03-03
sala audytoryjna

PhD Seminar

A knowledgeable modeling of thermally dependent processes in Single Band Ratiometric Luminescent Nanothermometers: the KLaP4O12:Tb3+ case study

mgr Joanna Drabik

11:15, 20-03-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Wykorzystanie zjawisk liniowych i nieliniowych do kontrolowania właściwości światła w światłowodach specjalnych

dr inż. Karol Tarnowski
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
11:00, 20-02-28
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Od kompleksów rutenu po materiały funkcjonalne

dr Marzena Fandzloch

13:30, 20-02-26
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

From a single slit to periodic, modulated and quasiperiodic crystals - a physical space diffraction analysis of aperiodic systems

prof. dr hab. Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

13:15, 20-02-26
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Behind adiabatic transfer of electron in Silicon Quantum Dots

Jan Krzywda
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30