Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


05-06-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Badanie lokalnej struktury przy pomocy analizy smug rozpraszania dyfuzyjnego w tris(bicyklo[2.1.1]hekseno)benzenie

mgr inż. Dorota Komornicka

04-06-13, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Mechanizmy spiekania nanocząstek metalicznych

mgr inż. Katarzyna Baranowska

03-06-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Elektryczna kontrola stanu magnetycznego

prof. dr hab. Józef Barnaś
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

31-05-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic

mgr Piotr Nyczka

Czytaj więcej...
29-05-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości strukturalne, spektroskopowe i antybakteryjne Ca10(PO4)6Cl2 współdomieszkowanego jonami Yb3+ oraz Er3+

mgr Justyna Dobosz

27-05-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ferromagnetyczny (Ga,Mn)N - nowa jakość w spintronice półprzewodnikowej

prof. Maciej Sawicki
IF PAN, Warszawa

24-05-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rho-spectral function and quarkonium potential

mgr Carlos Andres Peña Castañeda

Czytaj więcej...
24-05-13, Friday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Aktualne tendencje w poszukiwaniach i badaniach materiałów scyntylacyjnych

dr hab. Winicjusz Drozdowski
Instytut Fizyki UMK w Toruniu

22-05-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Weak measurement of the double quantum dot two-spin state in the presence of phonons

Łukasz Marcinowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

22-05-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe koloidalnych nanokrystalitów NaYF4 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

mgr Małgorzata Misiak

21-05-13, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Raman scattering of multiwall carbon nanotubes with ceria

dr Vitalii Boiko
Instytut Fizyki, Oddział Fizyki Układów Biologicznych, Ukraińska Akademia Nauk z Kijowa

20-05-13, Monday 16:00
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminarium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych jonotropowego receptora GABAA

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czytaj więcej...
20-05-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wszechświat widziany przez satelitę Planck

prof. Marek Demiański
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
17-05-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Holography and the phases of QCD

mgr Jakub Jankowski

Czytaj więcej...
16-05-13, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Strongly correlated electron physics at high magnetic fields: recent science highlights at HZDR

dr Thomas Herrmannsdörfer
Dresden High Magnetic Field Laboratory, Germany

Czytaj więcej...
15-05-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic driving

Piotr Nyczka
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

15-05-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Nowe potrójne indki pierwiastków ziem rzadkich z podgrupy cerowej i metali szlachetnych. Synteza i badanie wybranych faz Heuslera.

mgr Orest Pavlosiuk

13-05-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Osobliwości elektronowych właściwości grafenu na SiC

prof. dr hab. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

10-05-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Wszechświat jako układ dynamiczny

dr hab. Andrzej Borowiec

Czytaj więcej...
08-05-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Phonon-assisted relaxation and carrier states in double quantum dots

Krzysztof Gawarecki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30