Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


03-10-13, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

1. Influence of plasma shock wave effects on the structure and superconducting parameters of HTS- tapes.
2. State of investigations of the second generation Y-123 HTS superconductors.

A.B. Mikhailova1, B.P. Mikhailov2
A.A.Baicov Institute of Metallurgy and Material Science RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
02-10-13, Wednesday 15:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Gas phase Far-Infrared high-resolution spectroscopy of DMSO: an unusual rotational behaviour revealed by the AILES beamline

Arnaud Cuisset
Laboratory of Physical Chemistry of the Atmosphere, Physics Departement University of Littoral Cote d'Opale, Dunkierka

Czytaj więcej...
02-10-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Supercurrent in nanoscopic Josephson junctions

dr Tomáš Novotný
Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Prague

30-09-13, Monday 12:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6, budynek 8

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików

mgr Maciej Ptak

Czytaj więcej...
26-09-13, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Quantum oscillations in topological insulators based on Bi2Ch3(Ch=Se, Te) single crystals

T.A. Romanova
P.N. Lebedev Physical Institute of RAS, Moscow, Russia

Czytaj więcej...
25-09-13, Wednesday 10:30
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

High Performance Magnesium Diboride (MgB2) Superconducting Wires and Cables: Towards the Prospect for Commercialization

dr Shahriar Hossain
Institute for Superconducting and Electronic Materials (ISEM), University of Wollongong, Australia

17-07-13, Wednesday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

1. Lanthanide complexes in ionic liquids and liquid crystals
2. Recycling of rare-earth phosphors

Prof. Koen Binnemans
Chemistry Department-University of Leuven

12-07-13, Friday 12:00
PWr, bud. A4, sala 261

Seminarium na Politechnice Wrocławskiej

Cryogenic system for the interferometric cryogenic gravitational wave telescope, KAGRA

Prof. Nobuhiro Kimura
Ośrodek Wysokich Energii KEK, Tsukuba, Japonia

09-07-13, Tuesday 12:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Kompleksy i nanocząsteczki związków lantanowców jako komponenty luminescencyjnych materiałów hybrydowych

Prof. Mirosław Karbowiak
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

03-07-13, Wednesday 12:00
budynek II, sala 409a

Seminarium Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Collective excitations, stability of the excitonic phase and electronic ferroelectricity in the Falicov-Kimball model

Denis Golosov
Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

Czytaj więcej...
27-06-13, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Quantum oscillations, magnetic properties and superconductivity of nano-width crystallite inter-faces of bi-, tri-, and multi-crystals of Bi semimetals

Prof. M.F. Muntyanu
Institute of Electronic Engineering and Industrial Technologies, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova

Czytaj więcej...
26-06-13, Wednesday 12:00
sala 6, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Pure 100% Ge 20 nm Quantum Wells with Extremely High Hole Mobility of 2D Hole Gas

Prof. O. A. Mironov
NanoSilicon Group, Department of Physics, University of Warwick, Coventry, UK

Czytaj więcej...
25-06-13, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Przewodnictwo cieplne azotku galu

mgr Olena Churiukova

19-06-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Własności magnetyczne i transportowe nowych związków międzymetalicznych na bazie europu

mgr Oleksander Bednarchuk

14-06-13, Friday 14:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Synteza i badanie spektroskopowe pirofosforanu KYP2O7 domieszkowanego jonami lantanowców

Jacek Chybziński

14-06-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Phase transitions in the q-voter model with two types of stochastic

mgr Piotr Nyczka

Czytaj więcej...
12-06-13, Wednesday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Superoscillations and weak measurements

prof. Sir Michael Berry
University of Bristol, United Kingdom

12-06-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości transportowe roztworów stałych URu1-xPdxGe

mgr Daniel Gralak

10-06-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Zmienne stałe fizyki, zasady antropiczne i multiwszechświat

prof. Mariusz P. Dąbrowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków

Czytaj więcej...
07-06-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Konsystentne wielociałowe modele rozpraszania leptonów na jądrach atomowych w zakresie energii od 500 do 1200 MeV

mgr Jakub Żmuda

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30