Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


26-11-13, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

11 th European Congress on Catalysis (France 2013) - wspomnienia i prezentacja wyników własnych - "Synteza i charakteryzacja bimetalicznych katalizatorów Ru-Re"

mgr inż. Katarzyna Baranowska

26-11-13, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Indukowana wysokim ciśnieniem przemiana fazowa pirazyny
2. Synteza i właściwości surfaktantów zawierających ugrupowanie labilne

mgr Katarzyna Kowalska1, mgr inż. Piotr Kraszkiewicz2

25-11-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Typicality and entropy in classical and quantum systems

dr Tyll Krüger

22-11-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Struktura złożonych fermionów w ułamkowym kwantowym efekcie Halla

dr inż. Janusz Jacak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Czytaj więcej...
21-11-13, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Pomiary temperatury bez pola i w polu magnetycznym

mgr Stanisław Matyjasik
MLSPMiNT, Wrocław

Czytaj więcej...
21-11-13, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Od dielektryków z szeroką przerwą wzbronioną do półprzewodników

dr Piotr Solarz

20-11-13, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Równanie Diraca, pola cechowania i chaos kwantowy w grafenie

dr hab. Adam Rycerz
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czytaj więcej...
20-11-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Exit probability in a one-dimensional nonlinear q-voter model

Piotr Przybyła

19-11-13, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetotransport automation shell - New generation of program shell for measuring resistivity, storing data, fast assessing and editing the results

Mike Safonchik
A.F.Ioffe Physico-Technical Institute, Saint Petersburg, Russia

Czytaj więcej...
19-11-13, Tuesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

1. Technika formowania strefowego w zastosowaniu do wytwarzania warstw organicznych
2. Optymalizacja struktury oraz charakteryzacja organicznych ogniw słonecznych o strukturze złącza objętościowego

mgr inż. Krzysztof Domieracki1, mgr inż. Michał Dusza2

18-11-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Molekularne mechanizmy zmian konformacyjnych makromolekuł na przykładzie kanałów jonowych

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13-11-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spontaneous emission versus quantum discord in the system of two atoms

prof. Lech Jakóbczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

08-11-13, Friday 12:30
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Badanie struktury elektronowej nadprzewodników zawierających atomy żelazowców

mgr inż. Maciej Winiarski

Czytaj więcej...
08-11-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nobel 2013 w fizyce – higgson, Higgs i inni

prof. dr hab. Ludwik Turko

Czytaj więcej...
07-11-13, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Sprawozdania z konferencji

J. Ćwik, D. Gajda, A. Los, K. Filar, G. Gajda

Czytaj więcej...
06-11-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Quantum field theoretical derivation of the Beth-Uhlenbeck EoS

prof. David Blaschke
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

05-11-13, Tuesday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Study of the magnetic properties of HTS tapes stacks for use in levitation systems

Sergey V. Pokrovskiy, Maxim A. Osipov
National Research Nuclear University “MEPHI”, Russia, Moscow

Czytaj więcej...
04-11-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Neutrino po 80 latach: schizofreniczna cząstka?

prof. dr hab. Wiesław Kamiński
Wydział Fizyki, UMCS Lublin

Czytaj więcej...
04-11-13, Monday 11:00
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Fermi surface and superconducting properties in Rashba-type and chiral-structure compounds

prof. dr Yoshichika Onuki
University of the Ryukyus, Okinawa, Japan

Czytaj więcej...
04-11-13, Monday 10:00
sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Optical and spectroscopic diagnostic of materials for photonics

prof. Maurizio Ferrari
CNR-FN CSMFO Lab. Trento, Trento, Włochy

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30