Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


06-05-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne zegary atomowe

dr hab. Jerzy Zachorowski
Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

29-04-13, Monday 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala 6 bud. VIII

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Synteza i zbadanie własności optycznych nanokryształów oraz nanoceramik Y3Al5O12 i MgAl2O4 domieszkowanych jonami Cr3+

mgr inż. Paweł Głuchowski

Czytaj więcej...
26-04-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Efekt Simmla i imiona dzieci

prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
AGH Kraków

Czytaj więcej...
25-04-13, Thursday 12:00
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

How Long a Way it is from Eu3+ to Eu2+?

prof. dr Jorma Hölsä

Czytaj więcej...
24-04-13, Wednesday 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Własności fizyczne w okolicach przejść fazowych - kwantowego oraz klasycznego - dla dwóch wybranych perowskitów typu ABO3

dr Leszek Spałek
The Schoenberg Laboratory for Quantum Matter, Cavendish Laboratory, University of Cambridge

Czytaj więcej...
24-04-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Discrete vs continuos time in analysis of stochastic processes

Jakub Ślęzak
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

24-04-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Otrzymywanie i oznaczenie struktur nowych kryształów organicznie templatowanych siarczanów metali

mgr Tamara Lukianova

22-04-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Novel nitride semiconductors: MBE growth and optical properties

prof. Tim Veal
Department of Physics and Stephenson Institute for Renewable Energy University of Liverpool, UK

19-04-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dynamiczne przemiany fazowe na rynkach finansowych

prof. dr hab. Ryszard Kutner
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czytaj więcej...
18-04-13, Thursday 10:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Kriogenika wczoraj i dziś

prof. dr hab. Andrzej Zaleski

Czytaj więcej...
17-04-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Perception of light rays and images in strong gravitational fields

dr Alicja Siwek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

17-04-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Preparatyka i badania strukturalne soli kwasu trifenylooctanowego

mgr Katarzyna Pawlus

15-04-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Biofotonika i obrazowanie biomedyczne

dr hab. Maciej Wojtkowski
Zespół Fizyki Medycznej UMK, Toruń

12-04-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Jak kanonicznie kwantować mechanikę hamiltonowską we współrzędnych krzywoliniowych

prof. dr hab. Maciej Błaszak
UAM Poznań

Czytaj więcej...
10-04-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Effective Dirac equation, gauge fields, and quantum chaos in graphene

dr Adam Rycerz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj więcej...
10-04-13, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Przewodnictwo cieplne prostych kryształów molekularnych, przypadek CO

mgr Tetiana Romanova

09-04-13, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Mikroanaliza rentgenowska z dyspersją energii (metoda EDS). Podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowania

mgr inż. Michał Trzmielewski

08-04-13, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Dot-ring nanustructure: wysoce kontrolowalna struktura

prof. Elżbieta Zipper
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

05-04-13, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Fizyki Neutrin - na pograniczu teorii i eksperymentu

prof. dr hab. Jan Sobczyk

Czytaj więcej...
03-04-13, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Sagittarius stream in MOND

Adam Brandstetter-Kunc
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej oraz Faculty of Physics and Engineering, University of Strasbourg

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30