Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


21-12-12, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Direct detection of an arrow of time

prof. dr hab. Ludwik Turko

Czytaj więcej...
19-12-12, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Wybrane właściwości fizyczne i ferroelastyczne przejścia fazowe w materiałach typu natisite

mgr inż. Daria Szewczyk

18-12-12, Tuesday 14:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wytwarzanie ceramik MgAl2O4. Sprawozdanie z pobytu w SPCTS w Limoges we Francji.

dr inż. Karol Lemański

17-12-12, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Spektroskopia wzbudzeniowa kropek kwantowych GaN - staż na Uniwersytecie Tokijskim

dr Paweł Podemski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

14-12-12, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Czy tylko splątanie? Kwantowe korelacje w układach złożonych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Czytaj więcej...
12-12-12, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Spektroskopia IR i Ramana w badaniach strukturalnych oraz oddziaływania spin-fonon w litych i nanokrystalicznych multiferroikach

mgr Maciej Ptak

12-12-12, Wednesday 10:00
INTiBS PAN, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Riding on Magnetic Fields - the Miraculous World of Superconductivity

prof. Ludwig Schultz
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) Dresden

Czytaj więcej...
11-12-12, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

1. Ionic liquid crystalline aptical nanocomposites based on metal alkanoates
2. Związki koordynacyjne w procesach osadzania chemicznego nanomateriałów z fazy gazowej

prof. Tatiana A. Mirnaja i dr Anatolij I. Gerasymczuk
Instytut Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Ukraińskiej Akademii Nauk z Kijowa

07-12-12, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Loop Quantum Gravity and Spinfoams: Graviton and Cosmology

dr Emanuele Alesci

Czytaj więcej...
06-12-12, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Magnetoelectric Effect in Paramagnetic Gyrotropic Piezoelectrics

A. I. Kharkovskiy
International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS, Wroclaw, Institute for High Pressure Physics RAS, Troitsk

Czytaj więcej...
05-12-12, Wednesday 11:00
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Resistive and magnetoresistive properties of composite materials based on carbon nanotubes

mgr Anton Los

03-12-12, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultrafast carrier relaxation dynamics of graphene

dr Ermin Malić
Institut für Theoretische Physik Technische Universität Berlin

30-11-12, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Nobel z fizyki 2012: Małe jest intrygujące!

prof. Konrad Banaszek
Uniwersytet Warszawski

Czytaj więcej...
29-11-12, Thursday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Effect of magnetic field on low-temperature conductivity in silicon p-n junction (Yu. M. Shvarts, A. B. Aleynikov, and V. A. Berezovets)

dr Yu. M. Shvarts
V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine

Czytaj więcej...
28-11-12, Wednesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Właściwości spektroskopowe nanokryształów XLaP4O12 (X = Li, Na, K, Rb) domieszkowanych Nd3+ jako potencjalnych czujników temperatury

mgr inż. Łukasz Marciniak

27-11-12, Tuesday 13:00
ul. Gajowicka 95, sala konferencyjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Turning semiconductor nitrides into spintronic materials

prof. Alberta Bonanni
Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik, Johannes Kepler University, Linz, Austria

Czytaj więcej...
26-11-12, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Oddziaływanie elektron-fonon i elektron-elektron-fonon: nadprzewodnictwo klasyczne i wysokotemperaturowe

dr Radosław Szczęśniak
Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej

23-11-12, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Modelowanie własności układów silnie skorelowanych bozonów w oparciu o ultrachłodne atomy w sieciach optycznych

dr Tomasz A. Zaleski
INTiBS PAN Wrocław

Czytaj więcej...
22-11-12, Thursday 14:00
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Seminarium Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Investigation of strain-induced effects in doped microcrystals and structures under external perturbations for creating of mechanical and thermal sensors (A. Druzhinin, I. Ostrovskii, Yu. Khoverko)

I. Ostrovskii
Lviv Polytechnic National University, Scientific Research Center “Crystal” (Lviv, Ukraine)

21-11-12, Wednesday 11:15
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Adsorpcja gazów na nonocząstkach metali

mgr inż. Katarzyna Baranowska

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30