WydarzeniaSeminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

13:15 Wednesday, 04-06-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Konsekwencje relacji języka matematyki i języka fizyki

dr Ryszard Krasnodębski

emerytowany pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30