WydarzeniaSeminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

11:15 Monday, 02-06-14
PWr, bud. A1, sala 322

Obiektywizm z kwantów poprzez rozgłaszanie informacji stanu

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard Horodecki

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej, Uniwersytet Gdański

Nieprzerwana passa sukcesów mechaniki kwantowej sugeruje, że kwantowy formalizm gra decydującą rolę w opisie fizycznej rzeczywistości. Przyjęcie tego punktu widzenia prowadzi nieuchronnie do problemu: Czy istnieje fizyczny proces zgodny z prawami mechaniki kwantowej, który pozwala na przejście od świata kwantów do „obiektywnego” świata codziennej rzeczywistości?
Przedmiotem wykładu będzie próba odpowiedzi na tę fundamentalną kwestię. Zostanie pokazane, że przy pewnych założeniach mechanika kwantowa dopuszcza proces, który polega na rozgłaszaniu w środowisku tej części informacji o układzie, która odpowiada spektrum jego stanu po dekoherencji. Prowadzi to w rezultacie do dobrze określonego pojęcia obiektywnej informacji o układzie. Powyższy proces zostanie zilustrowany na przykładzie dielektrycznej sfery oświetlonej fotonami. 

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30