WydarzeniaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 Friday, 30-05-14
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Potęgowy schemat klasyfikacji korelacji w zastosowaniach ekonofizycznych

dr Janusz Miśkiewicz


Korelacje krzyżowe stanowią istotny element analizy danych, szczególnie tam, gdzie charakter oddziaływania nie jest jeszcze poznany. Należy zauważyć, że dominująca pozycję mają tutaj metody oparte na współczynniku Pearsona, który bada istnienie korelacji liniowych. W referacie zostanie przedstawiona alternatywna metoda oparta na potęgowym schemacie korelacji. Pozwala ona na rozróżnienie znacznie szerszej klasy zależności określając siłę i stabilność badanych zależności.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30