WydarzeniaSeminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12:15 Friday, 23-05-14
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

"BICEP2" and detection of relic gravitational waves

dr Arkadiusz Błaut


Inflationary cosmology explains the origin of primordial inhomogeneities of matter serving as initial conditions for the structure formation in the Universe. It predicts at the same time the primordial gravitational waves whose indirect detection announced BICEP2 experiment in March 2014. I will introduce the standard mechanism of generation of stochastic gravitational wave background and comment on methods and prospects of their direct detection in future gravitational wave interferometry in space.

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30