WydarzeniaPubliczna obrona pracy doktorskiej

10:30 Friday, 26-03-21
Microsoft Teams

Ab-initio study of electronic structure of HTc-superconductors based on FeAs-compounds

Mgr Thi Ly Mai


Promotor: Prof. dr hab. Vinh Hung Tran

Recenzenci:

Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software).

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30