Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www_intibs/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


03-12-19, Tuesday 11:50
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Synthesis, cytotoxicity assessment and optical properties characterization of colloidal GdPO4: Mn2+,Eu3+ for high sensitivity luminescent nanothermometers operating in the physiological temperature range

mgr Kamila Maciejewska

02-12-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Teoria kontrolowanego transferu spinu elektronu przez łańcuch krzemowych kropek kwantowych

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

29-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Why and how should we test (theory of) gravity on cosmological scales

dr hab. Wojciech Hellwing
CFT PAN

Czytaj więcej...
29-11-19, Friday 11:00
sala Audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Influence of structure on the fluctuations in fundamental absorption edge in (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

Dr Konstantin Shportko

27-11-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Spinowo-zależne masy kwazicząstek w układach skorelowanych fermionów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ

Czytaj więcej...
25-11-19, Monday 11:05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultrafast dynamics in atomically thin semiconductors

Prof. Andreas Knorr
Institute of Solid State Physics, Technical University of Berlin, Germany

22-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

The handful of new insights regarding algebra enlargements and spacetime with a gravitational analog of the magnetic monopole

dr Remigiusz Durka
IFT UWr

Czytaj więcej...
20-11-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Impact of chemical disorder on energy conversion in solids (thermoelectrics, magnetocalorics, ion-batteries) in view of ab inito calculations

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

20-11-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

O strukturze lokalnych pustych obszarów w modelowych polimerach

prof. Antoni Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

19-11-19, Tuesday 11:45
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Optical properties of glass nanomaterials for biological applications

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

18-11-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
15-11-19, Friday 11:00
sala VIII/6

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

13-11-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Czytaj więcej...
08-11-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Czytaj więcej...
06-11-19, Wednesday 14:00
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Czytaj więcej...
05-11-19, Tuesday 13:00
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

05-11-19, Tuesday 11:45
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

04-11-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Czytaj więcej...
30-10-19, Wednesday 13:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

29-10-19, Tuesday 11:45
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30