Wydarzenia


10-05-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

A fresh look at the gauge coupling unification and proton decay

dr Kazuki Sakurai
UW

Czytaj więcej...
08-05-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Structural Diversity and Interesting Physical Properties of the Compounds in the RE2TX3 Family

Sebastian Peter
Centrum Zaawansowanych Badań Naukowych im. Jawaharlala Nehru w Bengaluru w Indiach

Czytaj więcej...
08-05-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Kryształy warstwowe w ciśnieniu hydrostatycznym i polu magnetycznym - badania ab initio

Tomasz Woźniak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

07-05-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Struktura elektronowa półprzewodników – badania przy zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości oraz metod uczenia maszynowego

mgr Matylda Repa

06-05-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Natura kompleksów ekscytonowych i dynamika sieci w dwuwymiarowych kryształach dichalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
30-04-19, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Zastosowanie związków organiczno-nieorganicznych typu MOF w katalizie

mgr Piotr Wożniak

30-04-19, Tuesday 13:30
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje

dr Bartłomiej Cichy

26-04-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Modeling Cold and Dense QCD Matter

mgr Michał Marczenko
IFT UWr

Czytaj więcej...
24-04-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Single chain magnets

dr hab. Michał Rams
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj więcej...
17-04-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Grand Unified Theory of Quantum Metrology

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

16-04-19, Tuesday 13:30
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wpływ metody syntezy na właściwości anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z Sr2CeO4

dr Mariusz Stefański

16-04-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Electronic structure studies of selected intermetallic systems in view of topological band theory

mgr Piotr Ruszała

12-04-19, Friday 12:55
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions

prof. Peter Braun-⁠Munzinger
GSI Darmstadt

Czytaj więcej...
12-04-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Charmonia as Probe of Deconfinement -⁠ Recent Results and Perspectives

prof. Johanna Stachel
Heidelber Univ.

Czytaj więcej...
11-04-19, Thursday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. dr hab. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

10-04-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Sprzężenie spin-orbita i parametr mieszania spinu Elliotta-Yafeta w dwuwymiarowych materiałach o strukturze plastra miodu

dr Marcin Kurpas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Czytaj więcej...
09-04-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Implementacja metody badawczej EBIC w transmisyjnej mikroskopii elektronowej

mgr Krzysztof Placek

08-04-19, Monday 12:30
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Wpływ elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

Czytaj więcej...
08-04-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Optyczne badania pojedynczych cząsteczek organicznych

prof. Bolesław Kozankiewicz
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

03-04-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Dekoherencja spinu nośników w trakcie orbitalnej relaksacji w polu magnetycznym

Michał Gawełczyk
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30