Wydarzenia


30-05-11, poniedziałek 16:00
ul. Podwale 75, sala konferencyjna - parter

Seminarium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dlaczego interesują nas oddziaływania cząsteczek RNA z błonami?

Prof. dr hab. Tadeusz Janas
Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Opolski oraz Department of Molecular, Cellular and Developmental Biology, University of Colorado

Czytaj więcej...
30-05-11, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Światłowody fotoniczne – wybrane właściwości transmisyjne i metrologiczne

Dr Jacek Olszewski
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

27-05-11, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kwantowanie swobodnego pola skalarnego na czasoprzestrzeni nieprzemiennej

Dr Mariusz Woronowicz

Czytaj więcej...
27-05-11, piątek 11:00
bud. II, sala 6

Seminarium w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Hybrid ferromagnet-superconductor nanosystems

Prof. dr Sergei P. Kruchinin
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kiev

Czytaj więcej...
25-05-11, środa 15:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej IFT UWr

Wieloskalowe symulacje 3D obrazów mikroskopu pola jonowego

Mgr Daniel Niewieczerzał

Czytaj więcej...
25-05-11, środa 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Does Anisotropy in Atomic Wavefunctions affect the Interpretation of Diffraction Experiments?

Dr hab. Martin Rotter
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden

Czytaj więcej...
23-05-11, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Femtochemia czyli jak fizyka ściga się z czasem

Prof. Ryszard Naskręcki
Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

18-05-11, środa 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Struktura elektronowa związków (U;Ce)Ru2Al10, obliczona ab initio oraz zaobserwowana w eksperymencie fotoemisji rentgenowskiej

Dr Małgorzata Samsel-Czekała

16-05-11, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Ultraszybka spektroskopia optyczna nanostruktur półprzewodnikowych

Dr Marcin Syperek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

13-05-11, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Teoria pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego

Mgr Adrian Walkus

Czytaj więcej...
12-05-11, czwartek 11:00
sala 6 (bud. II)

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

1. Obliczenia ab initio struktury elektronowej nadprzewodników Fe(Se,Te) pod ciśnieniem

Dr Małgorzata Samsel-Czekała1 oraz Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski2
1. INTiBS PAN, Wrocław, 2. IF PAN, Warszawa

Czytaj więcej...
11-05-11, środa 12:00
Sala nr 6, budynek VIII

Seminarium Oddziału Badań Strukturalnych

Lasery na swobodnych elektronach FLASH i European XFEL w Hamburgu. Aktualne i przyszłe możliwości pomiarowe w zakresie badań strukturalnych. Sprawozdanie z kwietniowego kursu w DESY.

Mgr Dorota Komornicka

10-05-11, wtorek 13:30
sala nr 6, bud. VIII

Seminarium Doktoranckie

Anomalne własności magnetyczne i transportowe monokryształów związków UT2Zn20 (T = Fe, Ru, Co, Rh, Ir)

Mgr Przemysław Swatek

09-05-11, poniedziałek 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Zastosowanie nieciągłości polaryzacyjno - fazowych do pomiarów właściwości optycznych

Dr Monika Borwińska
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

06-05-11, piątek 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Oscylacje neutrin - widok "od kuchni"

prof. Jan Sobczyk

Czytaj więcej...
05-05-11, czwartek 11:00
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Manifestation of New Interference Effects in Superconductor/Ferromagnet Spin Valve

Prof. I. A. Garifullin
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia

Czytaj więcej...
04-05-11, środa 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Własności magneto-transportowe monokrystalicznego Ce2PdGa12

Dr Daniel Gnida

28-04-11, czwartek 12:00
ul. Okólna 2, Audytorium

Seminarium Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Kilka opowiastek z życia Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. Tomasz Goworek
UMCS Lublin

Czytaj więcej...
20-04-11, środa 14:00
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Stany „rezydualne” w przerwie energetycznej izolatorów Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

19-04-11, wtorek 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Jubileuszowe, 600-tne seminarium wspomnieniowe

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30